A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
 December

Magyar Krónika, december 16.
Bencsics Klára
Montreál

Karácsony

Karácsony az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus születésének napja. Közismert jelképe a feldíszített fenyőfa. Változnak az ünnepi szokások, akárcsak hétköznapjaink, és velük együtt az ünnepre való készülődés is. Hagyományőrző a templomokban, köztereken, hivatalokban, üzletekben, pályaudvarokon felállított karácsonyfa. Az utcai forgatag, a díszes kirakatok, a kivilágított utcák, árkádok, a sátorosok portékái, mind az ünnep közeledtét jelzik a városokban. A karácsonyt nemcsak a hívő emberek körében nevezik a szeretet ünnepének, hiszen a karácsonyfa állítása, a karácsony megünneplése az egész világon jelképpé vált. A karácsony köré egész ünnepkör épül, kezdve az adventtől egészen vízkeresztig (január 6.). Magában foglalja miklós, luca, ádám és éva napját, karácsony után pedig istvánét, jánosét, szilveszterét és az újévet.

Az igen széles körben elterjedt szokások többsége napjainkban már csak az emlékezetekben és a néprajzi forrásmunkákban lelhető fel. Közülük a betlehemezés és a karácsonyi dalok éneklése maradt fenn leginkább. Az utóbbi években egyre gyakrabban látni lakások ajtajára függesztett koszorúkat, az ablakokon fenyőágakból készített girlandokat.

Az emberek mind nagyobb figyelmet fordítanak az ünnepi előkészületekre. Az üzletek gazdag kínálata mellett az otthon készített díszek legalább olyan szépek. Sőt, az együtt készítés öröme, mindannyiunk boldogsága, az a meghitt családi hangulat is benne van, ami munka közben áthat bennünket. Ez az érzés semmihez sem hasonlítható.

December - szokások, hiedelmek karácsony elött és után

A "hivatalos" évszakváltás küszöbén mondogatták régen ezt a népi megfigyelést: ha korábban beköszönt a keményebb tél, akkor előbb véget is ér majd, s nem rontja meg a tavaszt.

December huszonkettedikéig, Zénó napjáig (reggel 8 óra 44 perckor van a téli napfordulat) a népi kalendárium is igen zsúfolt emlékeztetővel színesíti az ünnepvárás adventi hangulatát. Régebben - a Lucát követő - szent Rikázius vértanú napját is számon tartották a karácsonyra készülődők, főként a gazdasszonyok. Ez a dátum jelezte a házkörüli rendcsinálás kezdetét. Féregűző nap lévén, Baranyában a viccelődő férfiak azt javasolták az asszonyoknak, hogy hajnalban ruhátlanul kerüljék meg a házat, és vesszővel hajtsák el a patkányokat, egereket. Másfelé elegendőnek tartották a "védekezéshez", ha a féregűző szent nevét a küszöbre írták.  Az esztendő legrövidebb és rendszerint legködösebb napjait enyhítette - tizenhetedikén - szent Lázár névünnepe - a bibliai mária és márta fivérét jézus támasztotta fel, és ő lett a betegek védőszentje. Róla, az elesettek és a koldusok patrónusáról írta a xx. Század elején, a nyomor miatt "lázadó" Ady Endre a következőket:  ".szomorúan jön meg 

Az öreg lázár a bibliából 

S a gazdagok félve köszönnek..." 

A karácsonyt megelőző héten jártak - és a falvakban még ma is sok helyen él még ez a szokás - a gyerekek betlehemezni. A kis Jézust köszöntő betlehemi zarándokokra emlékeztetően: subába öltözött pásztorokként, aranypapír koronás, fehér inges főangyal, ún. Gyolcsinges kisangyalok közreműködésével vitték "betlehem énekit", egyházi dallamokkal, hogy adjanak nekik némi jutalmat. 

A betlehemjárás (vagy betlehemi játék) a legjelentősebb drámai népszokások közé tartozik. Jézus születésének megjelenítése mellett: sokféle, más-más eredetű emlékét is magába olvasztotta régi kultúránknak. 

Ebben a sokszínűségben van a vallásos jelentésen túlmenő, maradandó, kulturális értékeket is közvetítő hatása. Nagy László testvéröccse, a szintén neves Ágh István írása is ezt érzékelteti: 

"három pásztorok voltunk a későbbi vízkereszti háromkirályok. Amikor a harmadik pásztor, az öreg fölállított bennünket a keljetek föl, pásztorok, pásztorok, nagy örömet mondok dallamával, elmeséltük vágyas álmainkat olyan hosszú kolbászról, aminek egyik vége a Tiszába, másik a Dunába ért. A legendák juhászaiból elevenedtünk meg. Szokásaink nemcsak őseink szokásairól, hanem a világról való gondoskodásainkról is vallottak"

Ádám-Éva napjának estéjén köszönt ránk a téli ünnepkör legnagyobb ünnepe: nagykarácsony estéje. A régi, népi szóhasználatban karácsony szombatjának; a gazdag ünnepi vacsora révén bővedestének, míg a szegényes, böjtös ételekre utalóan karácsony böjtjének, szenvedőjének is nevezték szent estét. Az utóbbi - szegényes - ételek közé tartozott a bab, a lencse és a mákos tészta minden fajtája, és persze az egészség megőrzését elősegítő, rontást elhárító fokhagyma, vagy az egyazon almából szétosztott gerezdek közös elfogyasztása, hogy együtt maradjon a család. Minden fogásbó1 az első falatot, többfelé, a megmaradt morzsákat - az asztál alá helyezett növényi magvakkal együtt - a jószágoknak tették félre, hogy szaporák legyenek.

Ugyancsak babonás hiedelmek társultak az éjféli miséhez is. A luca-székre állók megpillanthatták a falu boszorkányát, még a hívekre leselkedő gonoszokat ostorcsattogatással riasztották el a pásztorok, köszöntvén vele Jézus Kkrisztus születését. Természetesen elmaradhatatlan alkalma volt a karácsony esti örömszerzésnek a házról házra járó gyerekek ablak alatti köszöntő éneke, rigmusos mondókája. Gyakran énekelték a még talán ma is ismert, régi karácsonyinépéneket:

Nagykarácsony első napján, és ezt követően egészen kiskarácsonyig (újév ünnepéig) tilos volt dolgozni. Ez az időszak oldottabb hangulatban telt el: először a jánosok, majd az istvánok köszöntésével. Őket köszöntötték a szintén házról házra bekopogtató "szent istván láncos botokkal zörgető szolgái", a regősök. Néprajztudósok kimutatták, hogy az esztendő egyetlen szakaszához sem tapadt ennyi jókedvű, vidám hagyomány, mint az évváltás körüli napokhoz. 

"apró szentek" napján - december huszonnyolcadikán - volt szokás a gyermekek és a jószágok "megkorbácsolása", "megsubrikálása", hogy egészségesek maradjanak. 1750 táján Bod Péter jegyezte fel a következőt:  "ezen a napon a gyermekecskéket jó reggel vesszővel megütögetik az atyák, ahogy a gyermekek szenvedtek Heródes idején, ennek emlékezetére."

Szilveszter estéjét és éjszakáját ma is - hasonlóan, mint régen, de igazodva a mai korhoz - ünneplések és rendezvények ölelik körül. Még ma is él az alábbi mondás: Amilyen az újév napja, olyan lesz az egész esztendő is

 

Hanukkah

Mivel a zsidó vallási életben a holdnaptár használatos, így a zsidó és keresztény vallások fontos ünnepeinek ideje nem mindig azonos. A nyolcnapos hanukkah első napja ezúttal december 7-ére esett.

Hanukkah, a fény ünnepe a kislev hónap 25. napjától kezdődően 8 napig tart és a zsidóknak Krisztus előtt 167-ben, a szíriaiak felett aratott győzelmének emlékét hivatott dicsőíteni.
A győzelem után a makabeusok, akik a felkelést vezették, a szíriaiak által bemocskolt jeruzsálemi szent templomot megtisztították és újra isten szolgálatára szentelték. Aztán a győzelem emlékére megünnepelték az első hanukkáht, mely héber nyelven "felajánlást" jelent. Az ünnepségre készülve nem találtak elég olajat lámpáikba, csupán annyi tiszta olajra leltek a templom egyik kamrájában, mely egyetlen estére lett volna elegendő. Csodálatos módon azonban ez a kis mennyiségű olaj, nem egy, de nyolc éjszakán át éltette a templom fényeit. Ez a csoda testesül újra a hanukkah fényeiben. Észak Amerikában a hanukkah és a karácsony közelebb került egymáshoz . Hanukkah a zsidó vallás harmadik legfontosabb ünnepe, mely a gyakorló zsidók vallási öntudatának kinyilatkoztatásává vált. A zsidók, keresztény honfitársaikhoz hasonlóan szintén feldíszítik otthonaikat saját vallási jelképeikkel, szintén megajándékozzák egymást és keresztény barátaikat. Ez az egyetlen nem bibliai eredetű ünnep.

1. Az ünnep nyolc napig tart. Ezalatt minden nap gyertyát gyújtanak, méghozzá minden nap eggyel többet. Általában színes faggyú- vagy viaszgyertyákat használnak, de pl., a haszidok az olíva-olajat részesítik előnybe, ezzel is emlékezve a szentély kis olajkorsójára. A gyertyagyújtást különleges módon végzik, a gyertyákat nem közvetlenül, hanem a kisegítő, az ún. "samesz"-el gyújtják meg. A gyertyákat mindig az est beálltakor kell meggyújtani.

2. Szokás a gyertyákat az ablakba kitenni - az utóbbi években gyakorivá vált a közterületeken való, nagyméretű Hanukkah-kandelláberek felállítása - hogy az egykor megtörtént csodát közhírré tegyék.

3. Hanukkahkor olajban sült pogácsát szoktak enni, ezáltal is emlékezve az olaj által létrejött csodára.

4. Minden nap elmondák a hálaadó hállél zsoltárciklust a 18 áldásban (smoné eszré) és az étkezés utáni imában betoldják a csodákra (ál hániszim) imát, amelyben dióhéjban, a hanukai történés van leírva.

5. A hanukkah alatt nincs kötelező munkaszünet. Rendszerint, a kb. fél óra folyamán, amíg égnek a gyertyák, nők nem szoktak munkát végezni.

6. Pénteki napon a hanukkah-gyertyákat a pénteki gyertyák előtt kell meggyújtani és ügyelni kell arra, hogy a szombat beállta után legalább még egy fél órát égjenek. Szombaton pedig a szombat kimenetele, a hávdálá ima elmondása után, gyújtják meg. A halacha szerint, akinek nincs pénze hanuka-gyertyára, az akár menjen el kéregetni, mert sok más micvét - jobb híján - gondolatban is meg lehet tartani, de a hanuka csodáját csak valóságos égő lánggal.
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | 2004 Magyar Krónika Rt