A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
 November

Magyar Krónika, november 30.
Bencsics Klára
Montreál

1919. november 16
85 éve vonult be Horthy Miklós Budapestre

A hadserege élén fehér lovon bevonuló Horthy a Gellért szállóban rendezte be főhadiszállását.
A Tanácsköztársaság idején (1919) Szegeden ellen-kormány alakult, amelynek hadügyminisztere Horthy Miklós lett, aki egyben a tisztekből, csendőrökből és önkéntesekből szervezett, ún. nemzeti hadsereg fővezére volt. A baloldali diktatúra bukását követően, majd miután - a Párizsban ülésező békekonferencia felszólítására - a megszálló román csapatok is kiürítették a fővárost, 1919. november 16-án Horthy Miklós - hadserege élén - ünnepélyesen bevonult Budapestre. A bevonulás után megjelent az általános választójogról szóló kormányrendelet. November 24-én Huszár Károly vezetésével megalakult az új keresztény nemzeti kormány, amelyet a párizsi békekonferencia is ideiglenesen elfogadott, amíg az "egész magyar nép" akaratát kifejező kormány nem alakul. Horthy Miklóst 1920. március 1-jén kormányzóvá választották.

Csokonai Vitéz Mihály
Debrecen, 1773. nov. 17. - Debrecen, 1805. jan. 28. Református vallású költő. 

Debrecenben tanult, 1788-ban lépett a felsőbb osztályokba. A teológia elvégzése után 1794 tavaszától nem egészen egy évig - köztanítóságot viselt, amit azonban nem megfelelően töltött be, s 1795 júliusában ki is zárták a kollégiumból, mire az 1795-96. tanévben jogot hallgatott Sárospatakon . Ez után éveken át különböző helyeken tartózkodott több-kevesebb ideig, míg 1799 tavaszán helyettes tanár lett a csurgói gimnáziumban, de már az év végére lemondott állásáról. 1800 tavaszán aztán visszatért Debrecenbe, mely ettől fogva többszöri távolléttel ugyan, állandó lakóhelye volt. A legnagyobb magyar költők egyike, kinek több vallásos vonatkozású verse közül legkiválóbb "A lélek halhatatlanságáról" szóló tankölteménye.

A reményhez

Földiekkel játszó
     Égi tünemény,
Istenségnek látszó
     Csalfa, vak Remény!
Kit teremt magának
     A boldogtalan,
S mint védangyalának,
     Bókol untalan.
Sima száddal mit kecsegtetsz?
     Mért nevetsz felém?
Kétes kedvet mért csepegtetsz
     Még most is belém?
Csak maradj magadnak!
      Biztatóm valál;
Hittem szép szavadnak:
     Mégis megcsalál.

(Részlet)

Advent

A naptári év szerint András napja (november 30.) a téli napforduló időpontja, az advent kezdete. Az első adventi koszorúk nyomait a néprajzkutatók északon, a Keleti-tenger partvidékén és szigetvilágában találták meg. Fűzfavesszőből koszorút fontak és örökzöldet csavartak köré. "Valódi" adventi koszorút a XIX. században készítettek. Az ötlet egy hamburgi lelkésztől, Johann Wichemtől származik, aki 1860-ban, otthonában, hatalmas fenyőkoszorút függesztett a mennyezetre, és 24 gyertyát állított bele, minden adventi napra egyet. Az idők folyamán ez a szokás annyiban módosult, hogy az adventi vasárnapoknak megfelelően 4 gyertyát helyeznek a koszorúra.

A latin eredetű szó (adventus) megérkezést jelent. A Jézus születésére való várakozás, a felkészülés, a reménykedés időszaka. András napjához legközelebb eső vasárnap és december 25-e közötti négy hetes "szent idő" a karácsonyra való lelki felkészülés ideje. A régi időkben éjfélkor harangszó hirdette advent, valamint az egyházi év kezdetét. Eredete az V-VI. századba nyúlik vissza. Ebben az időben az emberek szigorú böjtöt tartottak. Napfelkelte előtt hajnali mise volt, amelyet "angyali misének", "aranyos misének" is neveztek. 1611-ben a nagyszombati zsinat advent első vasárnapjától vízkeresztig megtiltotta az esküvőket, zajos mulatságokat.

Latabár Kálmán
Kecskemét, 1902. nov.24. - Bp. 1970. jan11.): színész.

1921-ben végezte el Rákosi Szidi színiiskoláját. Egyéni humorú, dinamikus, kitűnő tánctudású komikus volt. Igényesebb feladataiban felhagyott a külsődleges ábrázolással, így találó jellemrajzot adott. Groteszk ötletei, rögtönzései, poentírozó és karikírozó készsége féktelen komédiázó kedvvel párosult. Számos filmben is kamatoztatta egyedülálló tehetségét. 1950-ben érdemes művész kitüntetést és Kossuth-díjat kapott, 1953-ban kiváló művész lett.

Karády Katalin, Kanzler
(Budapest., 1912. dec. 7. NewYork, 1990. febr. 8.) filmszínésznő.

A kereskedelmi leányiskolában két osztályt végzett. 1931-ben feleségül ment Vargha Rezső adótiszthez, akitől még az évben elvált. 1936-ban Egyed Zoltán tanácsára színészetet tanult Cs. Aczél Ilonánál. Akkor vette fel a Karády nevet. A színpadon először Somerset Maugham-Zoe Atkins Az asszony és ördög c. darabjában lépett fel a Pesti Színházban (1939. febr.). Fellépett a Vígszínházban és a Pesti Színházban is. Mint filmszínésznőt Zilahy Lajos fedezte fel. 1939-1948 között húsz nagyjátékfilm és három kisfilm főszerepét játszotta el. 1944 őszén a Gestapo kémkedés vádjával letartóztatta. 1945 után viszont rendőri felügyelet alá helyezték egy ideig. Még fellépett operettekben, zenés darabokban Budapesten és vidéken. 1949-ben külföldre távozott. Előbb Brazíliában élt, azután az USA-ba költözött. Néhány fellépésen és alkalmi lemezfelvételeken kívül nem vállalt semmilyen szereplést. Egy kalapszalon tulajdonosa volt New Yorkban. Magyarországon 1949-től filmjeit betiltották. Csak 1957-ben játszották egy rövid ideig az 1948-ban készült Forró mezők cimű filmjét. Az 1970-es években Karády válogatott dalai lemez jelent meg, klubmozihálózatban elkezdték vetíteni filmjeit. Az első Karády-filmet (Halálos tavasz) 1978. nov.-ben újította fel a Filmmúzeum. Utána még öt filmjét vetítették. Jobba Gabi Nosztalgia címmel a Várszínházban önálló estet állított össze Karády dalokból. 1992-93-ban a Magyar Televízióban sorozatokban sugározták filmjeit. Budapesten temették el 1990. febr. 19-én. - Művei: Hogyan lettem színésznő (a könyvet Furkó Zoltán gondozta, Bp., 1989). I.f.: Halálos tavasz (1939); , Erzsébet királyné (1940); A szűz és a gödölye (1941); Egy tál lencse (1941); Ne kérdezd, ki voltam! (1941); Külvárosi őrszoba (1942); Csalódás (1942); Tábori levelezőlap (rövid játék, 1942); Szíriusz (1942); Valamit visz a víz (1943); Valahol Oroszországban (rövidjáték, 1943); Makrancos hölgy (1943); Machita (1943); Ópium keringő (1943); Boldog idők (1943); Betlehemi királyok (rövid játék, 1947); Forró mezők (1948). -

Kacsóh Pongrác
(Budapest , 1873. dec. 15. - Budapest., 1923. dec. 16.): zeneszerző, zenepedagógus, tanár.

1896-ban Kolozsvárott bölcsészdoktori diplomát szerzett, 1898-tól mint matematika-fizika szakos tanár természettudományi, főként matematikai cikkeket publikált, később zeneelmélettel, komponálással, zenei szaklap szerkesztésével foglalkozott (Zenevilág, 1905-1907). Néhány népies hangvételű dala ismertté tette nevét. Csipkerózsika c. daljátékára felfigyelve Bakonyi Károly felkérte a János vitéz megkomponálására. ~ a munkát 5 hónap alatt végezte el, 1904. nov. 18-án a bemutatón (Király Színház) a daljáték nagy sikert aratott. 1909-ben Kecskeméten a főreálisk. ig.-ja, 1912-től Bp. székesfőváros zenei szakelőadója, a közép- és felsőfokú zenetanfolyamok főig.-ja; hosszú ideig a Székesfővárosi Énekkar vezetője, az Országos Dalosszövetség igazgatója, valamint az Országos Zenészszövetség elnöke. Az elsők közé tartozik, akik felismerték Bartók Béla zenéjének jelentőségét (Zenevilág, 1904). Kísérőzenét szerzett Molnár Ferenc Liliom és Fehér felhő (1909), Maeterlinck Kék madár stb. című színművéhez. -Fő művei: Rákóczi (dalmű, 1906); Mary-Anne (dalmű, 1908); Prolegomena a zene pozitív aesthetikájához. A zene fejlődéstörténete (zenepedagógiai munka, Bp., 1909);

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | 2004 Magyar Krónika Rt