A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
 Október

Magyar Krónika, november 1.
Bencsics Klára
Montreál

Kazinczy Ferenc

Érsemlyén, 1759. okt. 27. - Széphalom, 1831. aug. 22. író, a reformkori magyar irodalom és a nyelvújítás vezéralakja, az MTA tagja.

Kazincy Ferenc földbirtokos nemesi család sarjaként látta meg a napvilágot 1759.-ben. Tíz éves volt, amikor a sárospataki kollégiumban tanulmányait kezdte, ahonnan húsz éves korában előbb Kassára, később Eperjesre, végül Pestre vezetett útja, ahol joggyakorlatot folytatott. Ekkor került kapcsolatba a szabadkőműves mozgalommal, 1784-ben lett tagja a szervezetnek.

Ekkortól költözött Kassára, ahol Abaúj vármegye aljegyzőjévé nevezték ki, két évvel később, 1786-tól pedig már mint a kassai tankerület elemi iskoláinak felügyelője szolgálta II. József felvilágosodott szellemű iskolapolitikáját. 1788-ban fordította le Gessner Salamon művét, az Idylliumit, a következő évben pedig magyar nyelvre átültetve jelentetett meg egy német szentimentális regényt, "Bácsmegyeinek összveszedett levelei" címmel.

Fordítói munkájával az egyre inkább elkerülhetetlen irodalmi stílusreformot szolgálta. 1788-ban Batsányi Jánossal és Baróti Szabóval beindította az első modern, magyar irodalmi folyóiratot, a Magyar Museumot. Két évvel később azonban nézeteltérése támadt Batsányival, és 1790-ben külön folyóiratot alapított, az Orpheust. Az akkor még gyermekcipőben járó magyar színházi élet beindítása érdekében Shakespeare-, Lessing-, Moliere-darabokat fordított magyar nyelvre.

1791-ben elvesztette állását és Regmeci birtokára vonult vissza gazdálkodni. 1794-ben csatlakozott a korabeli reformokért küzdő jakobinusok magyar mozgalmához. A szervezkedés miatt, ugyanennek az évnek a decemberében letartóztatták és 1795. májusában halálra ítélték. A kötél általi haláltól csak a királyi kegyelem mentette meg, mely az ítéletet bizonytalan ideig tartó várfogságra módosította. Spielbergben, Obrovicon, Kufsteinben és Munkácson raboskodott. Ezekből az időkből merítette a "Fogságom naplója" címmel, csak halála után száz évvel megjelenő művét.

Hét évi raboskodás után, 1801-ben szabadult. Előbb Regmecre, majd Érsemlyénbe költözött, majd 1806-tól haláláig, az általa csak Széphalomnak nevezett Bányácskán gazdálkodott és alkotott. Kiszabadulása után belevetette magát az akkor egyre inkább teret hódító nyelvújító mozgalom vitáiba és az irodalmi élet megszervezésével foglalkozott, miközben politikai és társadalmi kérdésekben is rendszeresen állást foglalt.

Szinte minden befutott és kezdő íróval aktív levelezést folytatott, ezzel is próbálva pótolni az akkor hiányzó irodalmi folyóiratokat. Az irodalmi élet elismert szellemi vezetőjeként legfontosabb céljának a nyelv megreformálását tartotta. A nyelvújítási harcot "Orthológus és neológus nálunk és más nemzeteknél" című, 1819-ben megjelent értekezéséve zárta le és nyerte meg. Élete végén nehéz anyagi körülmények között, adósságokat felhalmozva élt, ekkor a Zemplén vármegyei levéltárban kellett írnokságot vállalnia, hogy fenntartsa magát. 1828-ban jelent meg pályafutásának legnagyobb műve, az önéletrajzi ihletésű "Pályám emlékezete". 1831-ben még Pannonhalmára utazott, melyet "Kazinczy útja Pannonhalmára" címmel még ki is adott, de alig pár hónappal később kolerában meghalt. Óriási mennyiségű irodalmi levelezését az MTA 1890 és 1960 között 23 kötetben adta ki.

Nagy Imre Rádiószózata

1956. november 4.

Figyelem! Figyelem! Figyelem!

Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt.

Csapataink harcban állnak! A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.

Himnusz. Szózat.

A közleményt 2 percenként ismételték: angolul, németül, franciául, magyarul és minden szláv nyelven.

(Nagy Imre utolsó rádióüzenetét 1956. november 4-én reggel 5 óra 20 perctől sugározta a Parlamentben berendezett stúdióból a Szabad Kossuth Rádió.)

(Megjelent: Egy népfelkelés dokumentumaiból, 1956. Vál.: Korányi G. Tamás. Budapest, 1989. 112. l.)

RADNÓTI MIKLÓS
1909. május 5- 1944.novemer 9.

 NEM TUDHATOM…

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,

nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt

kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.

belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága

s remélem, testem is majd e földbe sülyed el.

Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel

egy-egy bokor, nevét is, virágját is tudom,

tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton,

s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon

a házfalakról csorgó , vöröslő fájdalom…

Radnóti élete utolsó versében, 1944 október 31-én a Negyedik Razglednicába.- A költő felidézi Lorsi Miklós hegedűjének pattanó húrját , a gyilkosok szavait , s a közös tragédia félelmetes fényében felvillant előtte saját halála is.:

A fogolycsoportot, amelyhez Radnóti is tartozott, Mohácson, Szentkirályszabadján, Pannonhalmán át hajtották a nyugati határhoz. A költő teljesen legyengült állapotba került, mozogni, beszélni is alig tudott. Huszonkét végsőkig elcsigázott , járóképtelen betegeket két kocsira raktak.

November 9-én a két szekér Győrbe marad le a menettől. A kórház elé mennek, de nem fogadják be őket, nincs hely. Az iskola szükség-korházába sem mehetnek. Átmennek Győrön , a Rábca -hidon Abdába érkeznek. A gát tetején út van, a két kocsi végighajt a töltésen, kifogják a lovakat. A munkaszolgálatosokat leparancsolják a kocsikról, ásót adnak a kezükbe, gödröt kell ásniuk. Délután négyre készül el a nagy gödör. ”Leszállni”! Mindenki leszáll a kocsikról, a magatehetetleneket társaik támogatják le a töltés oldalán. Az első lövésekre a foglyok nem fordulnak el. Nézik, amint két társuk arccal bukik a gödörbe. A következők, parancs nélkül állnak a sír szélére. Az altiszt és egy katona egész közelről lövik tarkón az embereket. Huszonegy ember.
( FORRÁS: Részlet, Bencsics Klára: Radnóti Miklós élete és költészete . 2004.)

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | 2004 Magyar Krónika Rt