A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
 Szeptember

Magyar Krónika, szeptember 24.
Bencsics Klára
Montreál

Magyarország történelme (kronológia) SZEPTEMBER hónapjában

1031. szeptember 2. (Szent) Imre herceg, trónörökös "vadászbaleset" áldozata lett.

1046.szeptember 1. I. András trónra lépte. Vata-féle nagy pogánylázadás;

szeptember 25 -én a lázadók szent Gellért püspököt megölik.

1267. szeptember Az esztergomi gyűlés dekrétumba foglalja a nemesek kiváltságait.

A középkori magyar állam és a török hódítás (1301-1526)

1396. szeptember 25. A nikápolyi csatában a törökök első komoly győzelmüket aratják, legyőzik luxemburgi Zsigmond király keresztes seregeit.

1420. szeptember - az erdélyi török betörések kezdete.

1456. Hunyadi János sikerrel védi meg Nándorfehérvárt, a török támadásokat fél évszázadra megállítja.

1458-1490. Hunyadi Mátyás uralkodása alatt Magyarország jelentős európai hatalom: a Fekete Sereg meghódítja Csehország egy részét, beveszi Bécset.

1505.szeptember 29-én a rákosmezei országgyűlés kimondja: a Jagelló-ház kihalta után idegen uralkodót többé nem választ.

1514. A Dózsa György vezette legnagyobb magyar parasztfelkelés.

A három részre szakadt ország (1526-1686)

1526.augusztus 29. -
A mohácsi csatában a támadó török birodalommal szemben elbukik az önálló magyar állam. A rendek egy része Szapolyai Jánost, másik része I. (Habsburg) Ferdinándot választja királlyá.

1541. Budát elfoglalják a törökök. Az ország három részre szakad, nagy része török uralom alá kerül, Észak- és Nyugat-Magyarország a Habsburgokat ismeri el uralkodónak, Erdély az 1570-es speyeri szerződés nyomán önálló fejedelemség lesz.

1604-1606 Bocskai István (1605-től erdélyi fejedelem) függetlenségi harca, melyet a bécsi béke zár le..

1613-1629 Erdély fénykora Bethlen Gábor fejedelemsége alatt.

1683-1699 Habsburg császári segítséggel kiűzik a törököket Magyarországról.

Magyarország és a Habsburg-dinasztia (1686-1790)

1686. szeptember 2. A szövetségesek felszabadítják Budát.

1703-1711 II. Rákóczi Ferenc (1704-től erdélyi fejedelem, 1705-től vezérlő vezérlő fejedelem) szabadságharca a Habsburgok ellen.

1707-ben az ónodi országgyűlés kimondja a Habsburgok trónfosztását, de a szabadságharc elbukik.

1722. június 30. A magyar országgyűlésen a rendek önként felajánlják az osztrák örökösödési szerződés elfogadását. A magyar Pragmatica Sanctio 1918-ig szabályozza Magyarország és a Habsburg-ház közjogi viszonyát.

1741. szeptember 4. A pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek "életüket és vérüket" ajánlják Mária Teréziának (1740-1780).

Polgárosodás, reform és forradalom (1790-1849)

1780-1790 II. József uralkodása. A felvilágosult-abszolutista uralkodó, a "kalapos király" számos reformot vezet be, de ezeket három kivétellel halálos ágyán visszavonta.

1825 - Széchenyi István gróf a pozsonyi országgyűlésen birtokainak egyéves jövedelmét ajánlja fel a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására - a reformkor kezdete.1832-től az országgyűlés latin helyett magyarul tartja gyűléseit.

1841. Kossuth szerkesztésében megindul a Pesti Hírlap.

1848.szeptemberben fegyveres szabadságharc kezdődik a Habsburgok ellen. A honvédseregek a kezdeti vereségek után győzelmek sorát aratják.

1868. Eötvös-féle népiskolai törvény az általános tankötelezettségről 6-12 év között, az iskolák állami felügyeletéről, az állami tanítóképzők felállításáról

1896. Fényes külsőségek közepette megünneplik a honfoglalás ezredik évfordulóját, a millenniumot.

Háborúból háborúba (1914-1945)

1918- ban a háborús vereség következtében a Monarchia széthullik.

1921-1931 Bethlen István gróf miniszterelnöksége alatt konszolidálódik az ország, de a gazdasági világválság hatásait nem tudja kivédeni.

1922. Magyarország a Népszövetség tagja

1926. Népiskolai törvény (átfogó oktatási reform)

1931. szeptember A biatorbágyi viadukt felrobbantása

1932-1936 Gömbös Gyula miniszterelnöksége alatt a külpolitika egyre inkább (a fasiszta Németország és Olaszország) a tengelyhatalmak támogatását keresi.

1939 – szeptember 3-án Kitör a II Világháború

A szocializmus változatai (1945-1987)

1947. augusztus 31. A "kékcédulás" választásokból a választási csalásoktól sem visszariadó kommunista párt kerül ki legerősebben. Megkezdődik az ellenzék felmorzsolása, a "szalámi taktika".

1947. szeptember 29. A bankok államosítása

1964. szeptember 15. A Vatikán és Magyarország megbízottainak megállapodása Magyarország és a katolikus egyház viszonyáról.

1971. szeptember 28. Mindszenty József végleg elhagyja Magyarországot, és Rómába távozik.

Az átmenet és a rendszerváltozás Magyarországa (1987-2000)

1987. szeptember 27. Létrejön a Magyar Demokrata Fórum, amely 1988-ban független társadalmi szervezetté alakul.

június 13-szeptember 18-ig politikai egyeztető tárgyalások folynak az MSZMP, az Ellenzéki Kerekasztal, a társadalmi szervek és mozgalmak (harmadik oldal) között a békés átmenet politikai és jogi feltételeinek megteremtéséről, a többpártrendszeren alapuló demokratikus jogállam kialakításáról;

szeptember 10-én a magyar kormány megnyitja nyugati határát az NDK-menekültek előtt. (Ősszel leomlik a két világrendszer közötti "vasfüggöny", sorra megbuknak a kelet- és közép-európai szocialista rendszerek.)

1993. szeptember 4. Horthy Miklós újratemetése Kenderesen.

1995. szeptember 6. Hazánkba látogat II. János Pál pápa.

szeptember 16. Magyar-román alapszerződés.

szeptember 25. Diáktüntetések a felsőoktatási tandíj ellen.

(Forrás: Magyarország.hu, MTI Rt. Sajtóadatbank, EngelPál-Szakály Ferenc-Kosáry Domokos: Magyarok Európában)

Gulácsy Irén, Pálffy Jenőné(Lázárföldpuszta, Szeged mellett, 1894. szept. 9.Bp., 1945. jan. 2.): író. 16 éves korában férjhez ment. Eleinte Szeged és a Hanság vidékén élt, majd Nagyváradra költözött. Férje korán megrokkant, munkaképtelenné vált; a család fenntartása a fiatal írónőre hárult. A Nagyvárad c. lap belső munkatársa lett. A marosvásárhelyi Zord Idők lapvállalat pályázatára írta meg első regényét, a földreform problémájával foglalkozó Förgeteget. Napáldozat c. parasztdrámájával egy drámapályázaton nyert első díjat. A mohácsi vész korát megelevenítő Fekete vőlegények sikere után szinte teljesen a történelmi témák felé fordult, előző színvonalát azonban elérni nem tudta, korrajza egyre felszínesebbé, külsődlegesebbé vált. A főváros ostromának esett áldozatul. – Förgeteg (Bp., 1925); Napáldozat (dráma, bem. Magyar Színház. Kolozsvár, 1925); Fekete vőlegények (Bp., 1927); Pax vobis (Bp., 1930); A kállói kapitány (Bp., 1933); Nagy Lajos (Bp., 1936); Jezabel (Bp., 1941–44). – Irod. Thurzó Gábor: vagy a siker útjai (Magy. Csillag, 1942); .Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon

Asbóth József(Szombathely, 1911. szept. 18.München, 1986. szept. 22.): teniszező, teniszedző. 1947-ben Párizsban, a francia nemzetközi bajnokságon férfi egyesben az első helyen végzett, és ugyanitt Körmöczy Zsuzsával a vegyes párosban harmadik helyezést ért el. 1948-ban Wimbledonban férfi egyesben lett harmadik. A Bp.-i (Budai) Torna Egylet, a Bp.-i Egyetemi Athletikai Club (BEAC), a Vasas Sport Club, a Bp.-i Vasas és a Bp.-i Bástya játékosaként férfi egyesben 23, férfi párosban 10 és vegyes párosban 5 bajnoki címet szerzett. 18 Közép-európai Kupa és 16 Davis Kupa mérkőzésen képviselte a m. színeket. Tagja volt 1941-ben a Közép-európai Kupát nyert, majd 1949-ben a Davis Kupa Európai Zónájában harmadik helyezést elért hazai együttesnek. A versenysporttól való visszavonulása után a Belga Tenisz Szövetség ifjúsági szakfelügyelője lett; később Münchenben oktatott. – Irod. Árvay Sándor–Szőke Pál: Magányos vándorok (Bp., 1986). Forrás: Életrajzi Lexikon

A szüret ősi hagyomány....

A szüretre régen a vitézek is hazasiettek, és még a törvénykezés is szünetelt. Akkoriban

pisztolydurrogtatással riogatták a szőlőt dézsmáló madarakat, majd nekiálltak leszedni a termést. A munka folyamán, egész nap a tűző napsütésben az előző év termését is alaposan dézsmálták (és így van ez ma is,) már csak azért is, hogy legyen elég hely az új nedűnek. A szedés végezetével következett a felvonulás a településen, a faluban tanyát vert mesterségek képviselőivel, a borkirállyal, élén pedig a görög-latin mámoristent, Bacchus-Díonüszoszt alakító baksussal. Üde színfolt volt még a tolvaj és a csősz nyilvános és vicces veszekedése, de elvegyültek a tömegben a felvonulások kellemetlenkedő figurái is, például a török, a szerecsen, a medvetáncoltató. Szécsényben például (és persze számtalan más vidéki településen ) még ma is tartják a hagyományokat: október első szombatján hintókon és gyalog elindul a nép. Énekelnek, táncolnak. A menetben végigvonulnak a népi kismesterségek, csíkósok, gulyások és a város egykori vezetőit megtestesítő színészek, valamint a népi táncosok és a zenekarok. A városháza előtt adják elő a szécsényi csárdást és a körmagyart, a hatalmasságok kigúnyolják az előző év eseményeit. A programot hajnalig tartó bál zárja. A csőszök versenyével, szőlőkoszorú-árveréssel és dalversennyel.

Szécsényben később kezdik, de Sopronban már több mint egy hete tart a szüret, melynek legfőbb attrakciója a Sopron Város Kékfrankosa cím odaítélése. Sopron nemcsak a hűség, hanem a kékfrankos városa is. Az Európa-szerte ismert testes, savas bor a napoleoni időkben kapta a nevét. A város német bortermelői ugyanis csakis a békebeli , eredeti kék színű frankért voltak hajlandók eladni a borukat az országba betörő francia katonáknak, Forrás: olvasónktól

Magyar Építészet

Az építészet első honi emlékei a római korból származnak. A mai Óbuda területén állt Aquincum katonai tábora a II. században, kisebb várakat találunk Nagytéténynél, Tácon és Leányfalun. Ókeresztény lelet a pécsi sírkamra és szombathelyi bazilika.

Az államalapítás után román stílusú székesegyházak épültek Esztergomban, Székesfehérváron, Győrött, Pécsen, bencés apátságokat alapítottak Pannonhalmán és Pécsváradon.

A román stílus legszebb hazai emléke a jáki apátság 1256-ból, e korban épült a bélapátfalvi és a zsámbéki templom is.

A királyi kővárak építése a gótika jegyében zajlott a tatárjárás után, ekkor alakult ki a budai Várhegy, felépült a Boldogasszony-templom és a Margit-szigeti apacákolostor, Hollókő és Nagyvázsony is. A városi építészet ekkor kezdődött, a budai várdomb lakóházai tanúi e kornak.

Mátyás király korában a késő gótika és a reneszánsz stílusjegyeivel épült az elpusztult budai királyi palota és az épségben megmaradt visegrádi palota. A térség egyik legszebb reneszánsz temploma az esztergomi Bakócz-kápolna.

Az ország három részre szakadása után a reneszánsz hagyományait Erdélyben folytatták: még évszázadok múlva is épültek ilyen díszítésű, fakazettás templomok. A törökök dzsámikat, budai fürdőket, az érdi és az egri minaretet hagyták maguk után.

A barokk uralkodó művészeti ága volt az építészet első jelentős épülete, a nagyszombati jezsuita templom. A jezsuiták csaknem egy évszázadon át az egész országban építkeztek (1637. Nagyszombat, 1724. Kolozsvár). Eközben Ráckevén felépült az első jelentős, európai barokk kastély. Ezt követi a gödöllői Grassalkovich-kastély, majd a ma is idegenforgalmi központként szolgáló fertődi Eszterházy-kastély.

A XIX. század eleji copfstílus (a barokk egyszerűbb változata) mestere Canevale, Hillebrandt, Hefele Menyhért és Fellner Jakab volt. Ennek helyét azonban hamar átvette a klasszicizmus, amelynek mesterművei a Pollack Mihály tervezte Nemzeti Múzeum és a Hild József tervezte esztergomi Bazilika, valamint a Kirakodó tér épületegyüttese. Adam Clark tervei alapján 1838-ban épült fel a Pestet Budával összekötő Lánchíd.

A század második felében a nemzeti építészeti stílus megteremtésén fáradozott Feszl Frigyes a romantikus pesti Vigadóval és Ybl Miklós az Operaház, a Várkert-bazár és a Vámház alkotója. Neogótikus az Országház épülete (Steindl Imre), neoromán a Halászbástya (Schulek Frigyes).

A századfordulón, a millenniumi ünnepségek kapcsán vált világvárossá Budapest, megépült az Andrássy út, a Hősök tere és múzeumai, a Városliget és benne a Vajdahunyadvár.

A múlt század első felének jelentős épületei a Lechner Ödön tervezte fővárosi Postatakarék-pénztár, Kós Károly Városmajori iskolája, a szegedi Dóm téren Rerrich Béla neobarokk épületegyüttese és a Bauhaus funkcionalista házai. A második világháború után a szocialista realista lakótelepek és hivatalok korszaka következett. A hatvanas-hetvenes években szállodasor épült a pesti Duna-partra.

Az utóbbi évtized két legbefolyásosabb építésze az organikus szemléletű Makovecz Imre, valamint Finta József, aki részt vett az országszerte szaporodó bevásárlóközpontok legnagyobbikának, a WestEndnek tervezésében is. Napjaink leginkább figyelemmel kísért építkezése a Nemzeti Színházé a Ferencvárosban, Siklósi Mária tervei alapján.
(Forrás: XIX. századi magyar festészet és szobrászat a Magyar Nemzeti Galériában)

Aradi Nóra: A művészet története Magyarországon. Gondolat. Budapest, 1983

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | C 2004 Magyar Krónika Rt