A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
 JÚNIUS
Június 26 - július 7

Magyar Krónika, június 29.
Kovács Edit
Montreál

Június 26.:

A kábítószerfogyasztás elleni küzdelem nemzetközi napja (1988-)

Június 27.:

A határőrség napja Magyarországon (1992-)

- A magyarországi lengyelek napja

- A cukorbetegek világnapja (WHO, 1991-)

Június 30.:

A MAGYAR SZABADSÁG NAPJA (1991-től)

- A keresztény vértanúk emléknapja

Július 1.:

1828. született Huber/Hubay Károly (Varjas, 1828. júl. 1. - Bp., 1885. dec. 19.): hegedűművész, zeneszerző és pedagógus, Hubay Jenő apja. Zenei tanulmányait Aradon végezte. 1844-ben a pesti Nemzeti Színház hegedűse, 1851-ben a bécsi operaház, 1852-71-ben a pesti Nemzeti Színház hangversenymestere, majd másodkarnagya. 1856-ban európai hangversenykörutat tett. 1857-ben vonósnégyes-társaságot alapított, mellyel népszerűsítette a kamarahangversenyeket Pesten. 1852-től a Nemzeti Zenede, 1884-től - Liszt Ferenc ajánlatára - a Zeneakadémia hegedűtanára. Fő művei. Hegedűtan a budapesti zenedében való tanításra (Pest, 1853); operák. (A székely leány, 1858); kórusművek, zenekari művek, vonósnégyesek, dalok. - (Magyar Életrajz Lexikon)

Július 2.:

1923. született Melis György operaénekes Színárnyalatokban gazdag bariton hang, kifinomult színészi játék, magas fokú technikai tudás és stiláris biztonság - többek között ez jellemzi az elmúlt évtizedek kiemelkedő operaházi dalnokát, a dal- és oratóriuméneklés specialistáját, Melis Györgyöt. A Kossuth-díjas kiváló művészt, a Mesterművész cím birtokosát, aki sok-sok éve - még ma is - a színpadon állva (tavasszal a Bánk bán Tiborcaként) varázsolja el a nagyérdeműt. Rosthy Anna, Molnár Imre, Révhegyi Ferencné növendéke volt a Zeneakadémián. Az Operaházban 1949-ben debütált a Carmenben. Alig néhány év telt el, és már a színház első baritonistája lett, lírai, de hősbariton szerepekben is elsőrangú alakításokkal remekelt. Ideális Don Giovanni, Figaro a Sevillai borbélyban, a Végzet hatalma Carlosa, a Figaro házassága grófja, emlékezetes Anyegin, számos basszista után nagy nemzetközi sikerű bariton Kékszakállú herceg. Páratlanul színes magyar repertoárján szerepelt a Bánk bán több figurája, a János vitéz Jancsija, Bagója, strázsamestere. A legendás nagy szerepformáló igényes szövegmondása, szép énekstílusa, mókázó kedve, a rögtönzései mögött meghúzódó nagy tudása méltán váltotta ki mindig a publikum rajongását. Köszöntjük Melis Györgyöt születése évfordulóján. (Kálmán Gyöngyi, Magyar Nemzet 2003.07.02.)

Július 7.:

1981. Meghal Gyergyai Albert irodalomtörténész, műfordító.

Szávai János :Gyergyai Albert útlevélügyéről

Késve jutott el hozzám, külföldi tartózkodásom miatt, a Beszélő publikációja Gyergyai Albert titkosrendőrségi megfigyeléséről.* Az olvasottak felkavartak, ugyanis, mint Gyergyai kereszt-fia és az egyetemen tanítványa, jól ismertem a történet másik oldalát, miképpen élte ő meg a zaklatásokat. Másfelől hagyatékának áttekintésekor, 1982-ben, egy kéziratra találtam, amely az Emlékirat útlevél-kalandjaimról címet viseli. Úgy gondolom, érdekes lenne az olvasók számára ennek az írásnak a közlése, mely nagyon pontos jelzése a Kádár-rendszer pszichikai terrorjának.

Ortutay Gyula rektor azonnali hatállyal hazarendelte Budapestre. Ezután három évig nem kapott útlevelet, indoklás nélkül. A folytatás korántsem volt durva és erőszakos, a korabeli kulturális vezetés finomabb eszközökkel élt. Ha így utólag összerakom a kronológiát, jól felismerhető a logikai lánc: a nyugati rendszerek hívének minősített Gyergyait röviddel útlevélügye után, 1963-ban nyugdíjazták (tanítványai tudják, hogy ereje teljében volt), utódja Köpeczi Béla lett. Kossuth-díjat, melyre többször föl volt terjesztve, sohasem kapott, s nem lehetett (hiszen a Pártközpont döntötte el, ki lehetett) a Tudományos Akadémia tagja sem. Mi volt a bűne? Talán az, hogy egyetemi szobájának falán - itt a besúgójelentés nem mond igazat - Babits és Flaubert képe függött, vagy talán inkább az, hogy 1957 tavaszán elutasította a megtisztelő felkérést, hogy részt vegyen az Írószövetséget helyettesíteni hivatott Irodalmi Tanács munkájában. Akárhogyan is, története jól példázza, milyen korlátok közt élhettek és dolgozhattak a korabeli hatalom által a megtűrtek kategóriájába soroltak. Szávai János

I. Külföldi "kapcsolataim"

Azért kezdem ezzel a témával, mert vannak olyan barátaim, akik szerint külföldi barátságaim s a külfölddel való levelezésem tettek volna engem "gyanússá". Francia szakos tanár vagyok, kb. ötven éve foglalkozom - kizárólag - francia irodalommal, tanítás, fordítás és irodalom formájában: az első világháború idején három évig voltam "internált" Franciaországban, két évig Svájcban a második világháború után, '47-ben és '48-ban, kétszer voltam kiküldetésben Párizsban és Svájcban: közben, a két világháború között, majdnem minden nyaramat ebben a két országban töltöttem: munkáimért a franciák becsületrenddel tüntettek ki, az itthoniak háromszoros Baumgarten-díjjal.

II. Külföldi útjaim 1947-ben részt vettem, mint meghívott vendég, a genfi Rencontres Internationales-on, egy minden év szeptemberében megrendezett kongresszuson, amely a világ minden tájáról hív írókat, művészeket, tudósokat, többnyire baloldaliakat s népi demokráciákból valókat Azóta minden évben meghívnak: 1948 és 1956 között egyszer sem kaptam útlevelet. 1956-ban megint mehettem Genfbe, ugyanúgy 1957-ben és 1958-ban: 1958-ban (vagy talán 1959-ben?) megkértem Aczél miniszterhelyettes urat, szíveskedjék siettetni útlevelem kiadását: a miniszter magához hívatott s közölte velem barátilag, hogy vádak vannak ellenem: "kommunistaellenes módon" tanítok az egyetemen és sokat vagyok együtt az itteni franciákkal. Ugyanak-kor az Útlevélhivatal is behívatott a Rudas László útra, ahol két fiatalember udvarias módon kikérdezett, anélkül, hogy bárminemű vádat emelt volna ellenem. Mind a miniszter úrnak, mind az útlevélhivatali nyomozóknak kielégítő választ kellett adnom, különben nem kaptam volna meg, mégpedig időben, az útlevelet. Egy évvel később megint behívtak: megint csak általánosságban beszéltek, de az egyik fiatalember külön is intett, vigyázzak a franciákra, s hallgatóimat is tartsam távol tőlük. Mindezt tőlem telhetőleg s kellő tapintattal meg is tettem, hallgatóimat figyelmeztettem, kollégáimat szintén s az egyik nyomozó (Szirmainak nevezte magát) még telefonszámát is felajánlotta, ha bármikor szükségem van rájuk. Hazatértem után, novemberben, megint behívtak az Útlevélhivatalba csak azért, mert közben (külügyminisztériumi engedéllyel) elmentem a Francia Intézetbe, ahol a követ jelenlétében könyveket ajándékoztak a budapesti intézményeknek s mivel a jelen levő magyarok közül én tudtam franciául, nekem kellett megköszönnöm az ajándék könyveket. A következő nyáron (1961-ben) megint folyamodtam útlevélért, a minisztérium és az Akadémia jóváhagyásával és támogatásával. Kérelmemet elutasították minden megokolás nélkül, amire fűhöz-fához kapkodtam: voltam az Írószövetségnél, a Pártközpontban, a Miniszterelnökségen, magánál Molnár miniszterhelyettesnél s elkésve a rektornál is, és csak ekkor jelentkeztem az említett nyomozóknál, amikor sehol sem értem el eredményt. Ezúttal már látható idegenkedéssel fogadtak, fölényesen beszéltek velem, viszont egyetlen vádjuk a franciákkal szemben való viselkedésem volt szerintük nagyon "alázatos" vagyok velük, nem vagyok eléggé gerinces, önérzetes, nem vagyok eléggé jó magyar, viszont a mi viszonyainkról gúnyos hangon értekezem velük! Hogy milyen jól vannak informálva, mégpedig, mondták, egy francia révén, nem pedig, mint én gondoltam, holmi féltékeny kolléga útján, idézték egy beszélgetésemet az egyik intézeti franciával az V. éves hallgatók egy kis ajándékával kapcsolatban. Sőt, még azt is megkérdezték tőlem hányszor voltam egy Berges nevű tanár lakásán? Ezen már mosolyognom kellett: sose voltam sem Berges, sem más francia lakásán, évente 1-2-szer járok az intézetükbe, akkor is külügyi engedéllyel, s minden meghívásukat udvariasan visszautasítom. Mikor mindezek után semmi komoly vádat nem emeltek, megkérdeztem, számíthatok-e most már, ha későn is, az útlevélre. Azt felelték, az nem tőlük függ, de útlevelet nem kaptam, további felvilágosítást szintén nem, holott most már nem az útlevél aggasztott, hanem ami mögötte rejtőzhet. S mire a rektor közbelépett az Útlevélhivatal akkori vezetője azt felelte neki, hogy egy kollégája szerint én lemondtam mindennemű utazásról! Hogy az idén mi történt, azt már csak röviden ismertetem. Jóllehet öt kongresszusra hívtak, addig nem kértem útlevelet, amíg Aczél miniszterhelyettes úr erre fel nem bátorított. Az Akadémia kérte az útlevelet, a Minisztérium jóváhagyta kérésemet, az Útlevélhivatal vezetője többször és több barátomnak is kijelentette, hogy csak pár napig kell várnom, a minisztériumi útlevélintéző felhatalmazott, sürgönyözhetek Genfbe, hogy idején megkapjam a svájci vízumot. Genfből még aznap este megjött a válasz s a vízum bizonyosan itt is van. Mit írhatok mindezek után Genfbe? Mit mondjak a barátoknak, akik várnak rám? III. Mi lehet a dolog hátterében? Ma, mikor ezrével adnak útlevelet, miért tagadták meg éppen tőlem? Miért lettem gyanús a Belügynek? Mindez csak feljelentésre, csak besúgásra történhetett, vagyis valaki szándékosan, értem, gonosz szándékkal, irigységből, bosszúból felhívta rám a figyelmet - s ha már egyszer gyanús lettem, hiába minden cáfolat, ellenkezőleg, a buzgó hivatalnokok mindenáron be kell hogy bizonyítsák, hogy nem dolgoznak hiába, hogy nem gyanakodnak ok nélkül. De ki mozgatta meg őket? Bizonyítékaim nincsenek, nem is lesznek, mert az ő netáni szolgálatai mindig titokban maradnak. Más feltevés is lehetséges: amit velem közöltek, csak felszín, csak kitalálás és más vádak vannak emögött? S miért nem közlik őket, hogy legalább felelhessek rájuk? Miért akarják megrontani egész életem értelmét, a francia irodalom, a francia szellem iránt való állandó, szerető érdeklődést? (Gyergyai Albert útlevélügye. 1997. április.)

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | C 2004 Magyar Krónika Rt