A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
 JÚNIUS
Június 15 - 19

Magyar Krónika, jűnius 15.
Kovács Edit
Montreál

Június 16.:

Rendszeres magyar mise Rómában
... május 18-tól minden kedden reggel háromnegyed nyolckor a Rómába zarándokló hívek a Szent Péter-bazilika magyar kápolnájában magyar nyelvû szentmisén vehetnek részt. Az elsõ szentmisét Németh László, a Pápai Magyar Intézet rektora mutatta be... Minden kedves Rómába zarándokló magyar hívet szeretettel várnak ezekre a kedd reggeli szentmisékre az Örök Városban dolgozó, tanuló magyar papok. (b.l.)
(Uj Ember,2004.05.30)

A FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG NAPJA (1992-tol)
- A Menekültek Világnapja (ENSZ, 1995-)
Június 18.: 1877. született Gombocz Zoltán (Sopron, 1877. jún. 18.– Bp., 1935– máj. 1.): nyelvtudós, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1905, r. 1922, ig. 1933). ~ Endre botanikus bátyja. Tanulmányait 1895-tol mint az Eötvös Kollégium tagja a budapesti egyetemen végezte. 1899-ben tett magyar -francia szakból tanári vizsgát. 1900-ban bölcsészdoktorrá avatták. Több ízben járt külföldi tanulmányúton, 1899-ben Párizsban Rousselot-nál a kísérleti fonetika módszereit tanulmányozta, 1903–04-ben Lipcsében, Párizsban, Finnországban és Svédországban végzett fonetikai kutatásokat. 1906-ban a budapesti egyen az általános fonetikából magántanárrá képesítették. 1908–10-ben ugyanitt a francia nyelvészeti órákat látta el.. Melich Jánossal együtt szerkesztette a Magyar etymológiai szótárt, amelyért az MTA nagyjutalmát nyerték el (1921), szerkesztõje volt a Nyelvtudományi Közlemények, a Magyar Nyelv címû szaklapoknak. Igen széles látókörû, nagy tehetségû tudós. Egyetemi oktatómunkájából alakult ki magyar történeti nyelvtana; ennek egy része egyetemi elõadásai nyomán, jegyzet formájában jelent meg. – Fõbb munkái: A jelenkori nyelvészet alapelvei (Bp., 1898); A vogul nyelv idegen elemei (Bp., 1898); Az altáji nyelvek hangtörténetéhez (Bp., 1905); Honfoglalás elõtti török jövevényszavaink (Bp., 1908); A magyar hangok történetéhez (Bp., 1909); Zur ungarischen Phonetik (E. A. Mayerrel, 1909); Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache (Helsinki, 1912); Nyelvtörténeti módszertan (Bp., 1922); Összegyûjtött mûvei (I–II., Bp., 1938–40); Hangtörténet (Bp., 1950); Syntaxis (Bp., 1951); Honfoglalás elotti bolgár-török jövevényszavaink (Bp., 1960).
(Magyar Életrajz Lexikon.)

Június 19.:

1913. született Gyurkovics Mária (Bp:, 1913. jún. 19. – Bp., 1973. okt. 28.): opera- és hangverseny-énekesnõ (koloratúrszoprán), Kossuth-díjas (1953), érdemes mûvész (1950), Liszt-díjas (1953), kiváló mûvész (1954). A harmincas évek elején Jászó Györgynénél és Molnár Imrénél tanult a Zenemûvészeti Fõiskolán. 1937-ben, oklevelének megszerzése után szerzõdtették az Operához. Itteni mûködése során azt a hatalmas ûrt töltötte be, melyet Szabó Lujza halála, Alpár Gitta külföldre távozása és Sándor Erzsi visszavonulása váltott ki. Gyakran énekelt daljátékokban és filmekben is (Kacsóh P.: János vitéz – Francia királykisasszony; Déryné c. film címszerepe), de igazi mûködési területe mindvégig az opera- és oratórium-szerepek maradtak. Különösen az utóbbiak stilárisan kiváló megoldásainál talált segítõ- és pályatársra Forrai Miklós személyében, akihez 1940-ben feleségül ment. 1968-ban abba kellett hagynia a nyilvános szereplést egyre súlyosbodó betegsége következtében. Johann Strauss keringõjéhez írott kadenciáit 1957-ben a Zenemûkiadó megjelentette. Kodály Z. Missa brevis, Éj királynõje (Mozart: Varázsfuvola); Norina (Donizetti: Don Pasquale); Gara Mária (Erkel F.: Hunyadi László); Lakmé (Delibes); Rosina (Rossini: A sevillai borbély); Lammermoori Lucia (Puccini); Annuska (Weber: A bûvös vadász). – Oratóriumok: Händel: Messiás és Judás Makkabeus; Haydn: Teremtés és Évszakok; Mozart: Requiem és C-moll mise.
(Magyar Életrajz Lexikon.)

Megkezdte adását a Magyar Katolikus Rádió

Tisztán kell szólnia...Pünkösdvasárnap hajnali fél ötkor megszólal a Magyar Katolikus Rádió - az 1341 kHz-es középhullámú frekvencián. A dátum szimbolikus, sokat ígérõ: hiszen az addig félénk apostolok a Lélek erejével eltelve bátran kezdték hirdetni az Örömhírt, és úgy tudtak beszélni, hogy azt mindenki a maga nyelvén értette. Tíz nappal a rádió megszólalása elõtt Juhász Judit vezérigazgató-helyettes asszonytól elõször is azt kérdeztük, milyen nyelven fog szólni a katolikus rádió.
Megértik-e majd a szavát azok is, akik nem tudnak jól "katolikusul"?
- Reményeim szerint tiszta hangon fog szólni. Nem szeretnénk valamiféle belterjes nyelvezetet használni, tisztán és érthetõen kell megszólalnunk, hiszen olyasmirõl beszélünk, ami mindenkiben mélyen benne él. A tiszta beszéd nemcsak nyelvhasználati, hanem erkölcsi követelmény is. Magyarul kell szólnunk, azon a nyelven, amelyet reménybeli hallgatóink értenek és beszélnek, és magyarán kell szólnunk, vagyis világosan, hiszen nem elterelni akarjuk valamirõl az emberek figyelmét, hanem megragadni szeretnénk azt. Amikor olvasóink többsége olvasni kezdi ezt az interjút, már szól a rádió.
- Kiknek szól?
- Elsõsorban a vallásukat gyakorló hívõ katolikusokat tekintjük "célközönségnek". De nem közönségként gondolunk ezekre az emberekre, hiszen nemcsak "mûsort akarunk szolgáltatni", hanem közösséget is szeretnénk teremteni. Akik vallási értelemben talán "csak keresõk", akik talán nem is tudják még, hogy valójában Istent keresik, csak valami hiányérzettõl hajtva nyitottak arra az erkölcsiségre és gondolatiságra, amelyet ez a rádió közvetíteni akar.
- Meg fogják találni a hallgatók ezt a hullámsávot?
- Bízom benne, de kis aggodalom is van bennem emiatt, hiszen évek óta nem mûködik ez a hullámsáv, a Magyar Rádió Petõfi adójának korábbi frekvenciája, amely mostantól a mi adásunkat sugározza. Vannak olyan rádiókészülékek, amelyeken a középhullámú adások már nem vehetõk, ám a kábeltévéken keresztül, illetve az Amos-1 mûhold révén (a 11303 MHz frekvencián) és az interneten is elérhetõk leszünk. Igyekszünk minden lehetséges módon közhírré tenni az erre vonatkozó tudnivalókat is.
- Mitol katolikus ez a rádió? Attól, amirol, vagy attól, ahogyan szól?
- Ahogy az embert is egyaránt minõsíti, hogy mirõl és hogyan beszél, ugyanúgy szeretném, ha ez a rádió is mindarról beszélne, ami szóra érdemes, és úgy szólna, hogy azt hallgatni is érdemes legyen. Katolikusnak lenni nemcsak a hit tanításának elfogadását jelenti, hanem azt is, hogy az ember ennek jegyében igyekszik élni. Rádiónk sem szorítkozhat arra, hogy a katolikus tanítás szócsöve legyen, hanem azt is szeretné bemutatni, hogy mindez élhetõ. Próbáljuk megfogalmazni az emberekben fölmerülõ kérdéseket, s velük együtt keresni azokra a válaszokat - a legkülönfélébb mûsorok keretében: a hírektõl, a közéleti, a kulturális és szórakoztató programok során át. —
- Tud-e valami olyat mondani, ami biztosan nem lesz ebben a rádióban?
- Azt a fajta szabadosságot, "sokszínûséget", amely sok médiumnál alapkövetelmény, tolünk ne várja senki. Mi nem gondoljuk, hogy a különféle, egymásnak ellentmondó értékrendek és életszemléletek egyenrangúak, hogy azokat mint szabadon választhatókat kellene bemutatnunk. Hangvételünktõl is idegen lesz a "szabadosság", vagyis a trágárság, a ferdítés és a szenzációhajhászás is.
- Önök mivel próbálkoznak ebben a meglehetõsen kiélezett versenyben?
- Nem akarunk versenyezni - sok mindenben nem is akarunk versenyképesek lenni. Nem az a legfontosabb, hogy minden hírt mindenáron mi közöljünk elsõként, nem akarunk mindig és bármi áron "szórakoztatni". A mai harsány médiavilágban talán sokak számára vonzó lehet a halkabb hang, a végtelenített szóáradatban a megfontoltabb megfogalmazás. A déli órákban már az indulásnál mindennap felolvasunk egy részt Móra Ferenc nagyszerû regényébõl, Az aranykoporsóból, délutánonként egy néhány perces mûsorban egyházi népéneket tanítunk - hogy csak ezt a két példát mondjam hirtelenjében -, mindezzel nem versenyezni akarunk, hanem kielégíteni és ébren tartani egy olyan igényt, amellyel sokan nem törõdnek. Amikor a médiumok többsége "kikapcsolódást" ígér, mi azon leszünk, hogy "bekapcsoljuk" az embereket - a saját életükbe és annak energiaforrásaiba. Úgy gondoljuk, hozzá kell szólnunk a közélet minden fontos kérdéséhez, de nem feltétlenül kell belebonyolódnunk napi pártpolitikai csatározásokba, még kevésbé a sárdobálásba. Nem semlegesek szeretnénk lenni, hanem mértéktartóak és kiegyensúlyozottak. A mai rádiózás egyik jellemzõje az interaktivitás: a hallgatók betelefonálnak, elmondják véleményüket a mûsorról, a témáról.
- A Magyar Katolikus Rádióban szóhoz jut-e a hallgató?
- Reggel fél öttol kilencig Zenés napköszöntõ címmel indul a napi adás, a délutáni Vendégváró, illetve a hetente hatszor jelentkezõ Életre való címû családi magazinban nagyon számítunk a hallgatók kérdéseire, véleményére. Lesznek különféle fejtörõk, vetélkedõk, amelyek kifejezetten a hallgatói részvételre épülnek. - Tervezik-e a velük való együttmûködést?
- Ez nem csak szándékunk, ez egyszerûen elkerülhetetlen. Részben azonos a "célközönségünk", akárcsak a munkatársaink. A küldetésünk ugyanaz, a "mûfajunk" különbözik. Ebbõl kifolyólag nem konkurenciát jelentünk egymásnak, hanem erõsítést. Másfél héttel a rádió megszólalása elõtt beszélgetünk. A lelkem nyugalma megvan, de tele vagyok izgalommal. Nagy vállalkozás ez, gyakran eszembe jut a híres Rubljov-film egyik jelenete, a harangöntés. Ugyanaz a felelõsségteljes izgalom van bennünk is, mint a harangöntõ fiúban: szépen, tisztán kell szólnia...
(Kipke Tamás, Uj Ember,2004.05.30)

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | C 2004 Magyar Krónika Rt