A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
 ÁPRILIS
Április 19 - 30

Magyar Krónika, április 19.
Kovács Edit
Montreál

Április 19.:

1828. született Zsolnay Vilmos keramikusművész, nagyiparos MAGYAR TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA-ÖRTÉNETI MŰHELY, a modern magyar kerámia úttörője 1900. március 23-án hunyt el szülővárosában, Pécsett. Tanulmányait a bécsi Polytechnische Institutban végezte. Apja, Zsolnay Miklós 1852-ben Pécsett gyáralapítási kérelmet nyújtott be, s az engedélyt, illetve a létesítményt 1854-ben átíratta Ignác fiára. Ezt vette meg Zsolnay Vilmos, s ennek helyén létesült az Első Pécsi Czement, Chamotte és Tűzbiztos Agyagáruk Gyára, amelyben épületdíszítő terrakotta, tűzálló tégla és mázas használati edény készült. Mivel Zsolnay nem volt szakképzett keramikus, az üzem vezetésére külföldi szakembereket szerződtetett. Közben kémiát és technológiát tanult, s a külföldi szakemberektől szerzett tudásával 1872-től már maga vezette üzemét. A manufaktúra fejlesztése, az áru minőségének javítása és a költségek csökkentése érdekében rendszeresen vizsgálta a környéken található agyagokat. Állandóan kísérletezett az edény anyagának javításával, és igyekezett művészi színvonalra emelni a díszítést. Az 1878. évi párizsi világkiállításon egy addig nem ismert, a szakemberek által porcelánfajansznak nevezett termékkel jelent meg. A porózus cserepet magas hőmérsékleten olvadó, ólommentes mázzal vonta be, majd az alapmáznál alacsonyabb olvadáspontú mázzal adta meg a díszítést. Az eljárással elnyerte a világkiállítás nagy aranyérmét és a francia becsületrendet. Az 1880-as évek közepén kezdte meg a kályhacsempe-, a sómázas kőagyagcső és a samotthoz hasonló masszaösszetételű, faragható pirogránit épületkerámia-elemek szállítását. A Mátyás-templom, a kassai dóm, a Vajdahunyad-vár, a máriafalvai templom és a Parlament jelzik sikereit. Wartha Vince műegyetemi tanárral együttműködve az 1890-es évek elején kidolgozta a piros színű, eozinnak nevezett fémfényű mázat, majd az eozin zöld, kék és egyéb színben játszó változatát.
(sulinet)

1890. Orbán Balázs utazó, néprajzi gyűjtő halála

Április 21.:

1799. született Táncsics Mihály író, forradalmár.

-1850.Wesselényi Miklós reformpolitikus, az "árvízi hajós" halála.

Április 22.:

A Föld Napja.

Április 24.:

1913. született Jékely Zoltán költő, író, műfordító; Áprily Lajos fia.

Április 26.:

1879. született Miklós Jenő író, újságíró, kritikus.

Április 27.:

1904. született Jancsó Miklós farmakológus, író.

Április 28.:

1754. született gróf Széchényi Ferenc (1754 - 1820) főispán, helyettes országbíró, a Magyar Nemzeti Múzeum és Könyvtár megalapítója. Nevét az Országos Széchényi Könyvtár őrzi. A Széchényiek a Nógrád vármegyei Alsószécsénykéről származnak. Belőlük több híres államférfi, katona és főpap is kikerült, akik érdemeik elismeréseként nemességet, majd grófi címet kaptak. A családi vagyont Széchenyi György(1592 - 1695) alapította meg, aki a papi pályán ért el kimagasló eredményeket. Pécsett, Veszprémben, Győrött, püspök volt, később kalocsai, esztergomi érsek és Magyarország prímása lett. Gazdag emberré vált, birtokot, házat testvérének is vásárolt, saját földjeit - szerte az országban - végrendeletében Lőrinc gyermekeire hagyta, ahol azután az utódok nagy része született és élt. Mivel Ő a papi hivatást választotta, a család Lőrinc nevű testvérében folytatódott, aki már Gyöngyösön élt, s ott is nevelte fel gyermekeit, de öreg napjait már Nagyszombaton töltötte. Lőrinc egyik fia II. György volt, s az ő egyik dédunokája - többek között - Széchenyi Ferenc (1754 - 1820) is, aki Széplakon született 1754. április 28-án. Tanulmányait a bécsi Teresianumban végezte. Ennek befejezése után 1776-tól a kőszegi kerületi tábla ülnöke lett, majd a horvát báni tábla elnökévé választották, és 1783-tól a horvát bán helyettese lett. 1777. augusztus 17-én házasságot kötött gróf Festetich Juliannával, aki szintén nagy műveltségű haladó családból származott. Házasságukból hat gyermek született. Első fiuk a György nevet kapta, de ő még az 1778-as születési évében meghalt. Második fiuk három évvel később Horpácson jött a világra, s a keresztségben a Lajos nevet kapta. Két lányuk közül az első, Franciska 1783-ban Cenken, a második, Zsófia 1788-ban Bécsben született. Pál fiuk egy évvel később - szintén Bécsben - látta meg a napvilágot, s utolsóként érkezett a később legnagyobb magyarként ismertté vált István. Széchenyi Ferenc 1785-től - II. József idején - a pécsi kerület királyi biztosa volt, de erről a tisztségről 1786-ban lemondott, és Belgiumba, majd onnan Angliába utazott. Miután hazatért - 1798-tól - a Somogy vármegye főispánja címet adományozták neki, s egyben a Dráva és Duna szabályozásának királyi biztosa is lett. 1799-ben ő lett a főkamarás-mester, 1800-tól pedig az országbíró-helyettes. 1808-ban megkapta az aranygyapjas rend nagykeresztjét. 1802. november 25-én kelt alapító-levelével 11884 nyomtatványból, 15000 kötet könyvből, 1152 kéziratból, 142 térképből és réz-metszetből, 2029 nemesi címerből és 2665 éremből álló gyűjteményét a magyar nemzetnek ajándékozta, amelyet később cenki könyvtárának gyűjteményével (6000 darab rézmetszet és 9206 kötet könyv) egészített ki. Alapítói érdemét az 1807. évi országgyűlés a 24. tc.-ben törvénybe iktatta. Tagja volt a göttingeni és jénai egyetemeknek, majd 1812-től a bécsi Tudományos Akadémiának. 1815-ben átadta Istvánnak a cenki uradalmat és kastélyt, majd öt évvel később, 1820. december 13-án meghalt, Bécs városában. (sulinet)

1794. született Jósika Miklós báró, író, politikus.

1894. született Molnár C. Pál festő.

Április 30.:

1870. született Lehár Ferenc zeneszerző. (Komárom, 1870. ápr. 30. - Bad Ischl Ausztria, 1948. okt. 24.): zeneszerző, karmester. Apja katonakarmester volt, az ő szolgálati áthelyezése folytán került ~ 1880-ban Bp.-re, ahol a Nemzeti Zenedében Tomka István tanítványa, majd a prágai konzervatóriumban Anton Bennewitznél hegedülni tanult 1888-ig. 1890-től kezdődően 12 éven át katonakarmesterként működött Losoncon, Polában, Triesztben, Bp.-en, Esztergomban és Bécsben. Zeneszerzői munkásságát operakompozíciókkal kezdte (Kukuska, 1896). Bécsben 1902. nov. 21-én mutatták be első operettjét, a Bécsi asszonyokat, amely világsiker lett és meghatározta további munkásságának fő területét. Életének legnagyobb részét az osztrák fővárosban töltötte, itt mutatták be nagy sikerű operettjeit. Az 1926 - 38-as esztendőkben Berlinben élt. 1943. febr. 20-án Bp.-en a Garabonciás bemutatóját dirigálta. A II. világháború után Zürichbe költözött, és csak röviddel halála előtt tért vissza Ausztriába. A századeleji operett egyik legkiválóbb képviselője, operettjeiben magas igényű kompozíciós követelményekkel lépett fel, megújítva az akkor már sablonossá merevedő bécsi operett stílusát. - Fő művei: Operettek; Drótostót (Bécs, 1902); Víg özvegy (Bécs, 1905); Luxemburg grófja (Bécs, 1909); Cigányszerelem (Bécs, 1910); Éva (Bécs, 1911); Frasquita (Bécs, 1922); Paganini (Bécs, 1925); A mosoly országa (Berlin, 1929); Giuditta (Bécs, 1934); Garabonciás (a Cigányszerelem átdolgozása, Bp., 1943); továbbá zenekari művek, keringők, indulók, dalok. - Irod. Ernst Decsey: F. L. (München, 1924); Maria von Peteani: F. L. Seine Musik, sein Leben (Wien, 1950). - Szi. Zsigray Julianna: Tragikus keringő (Bp., 1959).(Magyar Életrajz Lexikon.)

1978. Halasi Mária újságíró, író halála (Bp., 1931. máj. 5. - Bp., 1978. ápr. 30.): újságíró, író, ~ Andor leánya. 1952-56-ban a Művelt Nép munkatársa, majd a Színház és Mozi rovatvezetője lett. Az ELTE-n magyar szakon végzett (1957). 1957-63-ban az Ország Világ, majd 1965-71-ben a Tükör munkatársaként a belpolitikai rovatnál dolgozott. A kaposvári Csiky Gergely Színház bemutatta az Akkor, egyetlenegyszer c. darabját (1968. márc. 6.). 1971-76-ban a Magyar Hírlap főmunkatársa, 1976-tól haláláig a Pesti Műsor helyettes felelős szerkesztője volt. Színes írásaiban a mindennapi élet társadalmi és egyéni problémáival foglalkozott. Az utolsó padban c. művét probléma-érzékenysége, problémafelvetése az egyik legkedveltebb ifjúsági könyvvé tette. Az Ólombetűs vallomások sorozatban televíziós dokumentumfilm készült róla. - Fő művei: A szerelem jogán (riportok, Bp., 1961); Az utolsó padban (r., Bp., 1963, finn és orosz nyelven is); Mindennap szenzáció (r., Bp., 1966); A lépcsőháztól balra (r., Bp., 1966); A belvárosi fiú (r., Bp., 1970); Egyszer csak csöngetnek (ifjúsági r.,Bp.,1975); Kölcsönkért szülők (ifjúsági r., Bp., 1976). -Irod. Dobicz János: H.M. gyermekhősei (Könyv és nevelés, 1976.4-5.sz.); Vasziljeva, Larisza: Két magyar gyermekkönyv sikere (Szovjet Irodalom, 1979.2.sz.). (Magyar Életrajz Lexikon.)

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | C 2000 Magyar Krónika Rt