A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
 MÁRCIUS
Március 20 - 30
Magyar Krónika, március 24.
Kovács Edit
Montreál

Március 20.: 1828. meghalt Barczafalvi Szabó Dávid író, fordító, nyelvújító Barczafalvi Szabó Dávid (1752-1828). 1770-tol tanult a pataki kollégiumban, kiváló író, a Magyar Hírmondó szerkesztője, nyelvújító, több külföldi akadémia elvégzése után visszajön Patakra. 1792-ben matematika-fizika tanár az ősi iskolában. A tantárgyait magyar nyelven adta elő, a nyelvújításban Kazinczy lelkes támogatója. Több mint 400 új szava közül közel 100 túlélte a nyelvújítás harcait, s ma már teljesen átment a mindennapi nyelvhasználatba.
(Sárospataki Református Koll. Gimnáziuma)

Március 21.: A Magyarországi Tanácsköztársaság kikiáltásának napja.

- A költészet világnapja (UNESCO, 1999-)

Március 22.: 1903.született József Etelka, József Attila nővére

-1963. Székely Mihály operaénekes halála

- A víz világnapja (1993 óta)

Március 23.: 1913. BARCZA ELEK halála: műépítész, hatvanéves korában, március huszonharmadikán halt meg Budapesten. Barcza Nemes-Csón született 1853-ban. Budapesten végezte tanulmányait, a műegyetemen. Építészi működése elején Schulek Frigyes irodájában dolgozik. Évekig tagja Schulek irodájának s ily minőségben résztvesz a budai Mátyás-templom restaurálásának munkájában. Schulek mellől a főváros technikus-karába lép át s a közhivatal keretei közt, nagy munkakedvvel végzi a reábízott tervezéseket Magánosok számára keveset épített, Budapest székesfővárosnak azonban annál több iskolája, hivatalos épülete tőle való. Harminc évig munkálkodott így, mint a főváros műszaki karának tevékeny építője s hivatalos minőségben műszaki tanácsos lett. Ez idő alatt a terézvárosi és józsefvárosi kath. templomok rekonstruálását tervezte, továbbá az új Szent-János kórházat, a harmadik és nyolcadik kerületi elöljáróságok épületét, a fehérvári-úti, sziget-utcai, hungária-úti, korona-utcai és óhegyi iskolákat, a mértékhitelesítő hivatal s az Izabella-utcai kereskedelmi iskola épületét stb. A VIII. kerületi elöljáróság épületének új tervén dolgozott halála előtt. Barcza különböző szaklapokba, építészeti kérdésekkel foglalkozó cikkeket is írt, legtöbbször az "Építő Ipar" hasábjain.
(MŰVÉSZET 1913, Magyar Képzőművészeti Egyetem)

Március 23.: Meghalt Kemenes (Kempf) József, klasszikafilológus, műfordító, (Kocs, 1854. jan. 18. - Bp., 1922. márc. 23.) Ismert Homérosz-fordító. Teológiát végzett, majd görög-latin szakos tanári oklevelet szerzett. Lefordította és bevezetéssel látta el Xenophónnak Szókratészről szóló emlékiratait, Homérosz Iliászát és Odisszeáját, Euripidész és Szophoklész műveit. Számos cikke, értekezése, ifjúsági műve jelent meg. Főbb művei: A trójai háború (Bp., 1895); Odysseus kalandozásai (Bp., 1898); Latin-magyar szótár (Bp., 1900). (A Barcsay, a Madách Imre Gimnázium Baráti Köre)

Március 23.: Meteorológiai Világnap (ENSZ-WMO).

Március 24.: A tuberkulózis napja (WHO)

Március 25.: 1828. Született Borszéky Soma jogász, szakíró.

-1881. Született Bartók Béla.

-1983. Megjelenik az 1000 Ft-os címletű bankjegy.

Március 26.: 1881. Született dr. Méhes Gyula természetrajztanár, zoológus, paleontológus.dr. Méhes Gyula (Nagykanizsa, 1881. márc. 26. - Bp.,? ) A biológiai tudományok kandidátusa. Tanulmányait 1901-1905 között a budapesti tudományegyetemen és a műegyetemen végezte. 1906-tól 1940-ig, nyugalomba vonulásáig a Barcsay, illetve Madách tanára, miközben 1908-ban bölcsészdoktorrá avatták; 1919-től 1923-ig természetrajzi szakfelügyelő, majd 1926-ban a Crustaceák (rákok) alak- és élettanából egyetemi magántanárrá képesítették. 1951-től nyugdíjasként a Természettudományi Múzeum munkatársa. Tudományos tevékenysége főleg az élő és kihalt alsóbbrendű rákok (fosszilis Ostracodák), valamint a gubacsok és azok okozóinak kutatására terjedt ki. Természetrajzi tankönyveket is írt. Huszonhárom megjelent tudományos publikációjáról tudunk.

Március 27.: 1925. Meghalt Köpesdy Sándor pedagógus, pedagógiai író. Köpesdy Sándor (1840. december 10., Kiskunfélegyháza - 1925. március 27., Budapest). a budapesti főgimnáziumi tanár, igazgató. A Tanáregyesületi Közlöny és a Kritikai Közlöny szerkesztője. Az iskolai természetjárás úttörője. A Berzsenyi Gimnázium görög-latin szakos tanára. 1881-ben Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízta a budapesti állami főgimnázium megszervezésével, akkor még a VII. kerületi Klauzál, majd Wesselényi utcában. Szemethy Béla matematika-ábrázoló, Dezső Béla természetrajz-földrajz, Szilasi Móric magyar-latin tanárok alkották az első tantestületet. Az MKE Budapesti osztály (1895-1904-), a központ választmányi tagja (1911-). Az MTSZ Sajtóügyi és szakirodalmi bizottság tagja (1917-). Síremléke a Nemzeti Pantheonban található (37/1-.2.19) (A Barcsay, a Madách Imre Gimnázium Baráti Köre)

- 1853. Született dr. Márki Sándor történetíró, egyetemi tanár. dr. Márki Sándor (Kétegyháza, 1853. márc. 27. - Gödöllő, 1925. júl. 1.) az MTA levelező, majd rendes tagja: 1892, ill. 1912. Egyetemi tanulmányai elvégzése után 1876-tól Aradon tanít, és 1877-ben egyetemi doktori címet szerez; majd 1886-1892 között főgimnáziumunkban tanár. 1892-tol a kolozsvári egyetemen az egyetemes történelem tanára, ahol tanítványai és tanártársai körében rendkívül nagy tisztelet övezte. 30 éves tanári működése alkalmából díszoklevelet adományoztak neki. Korának kimagaslóan művelt és a magyar szellemi életnek vezető személyisége volt. Az Akadémia levelező, majd rendes tagja 1912-tol. A kolozsvári egyetem Szegedre költözésekor a szegedi egyetem Közép- és Újkori Intézetében katedrát vállalt, amelynek 1921-1925 között a vezetője. Az MKE Budapesti Osztály vidéki választmányi tagja (Kolozsvár 1888-1905), az MTE választmányi tagja (1911-től), az Erdélyi Kárpát Egyesület tagja, kezdettől fogva az Erdély munkatársa. Számos tudományos társaságnak volt tagja: Magyar Történelmi Társaság, Földrajzi Társaság, Erdélyi irodalmi Társaság, Pedagógiai Társaság, Kemény Zsigmond Társaság és Mikes Irodalmi Társaság. Munkássága nyomon követhető az egyetem könyvtárának gyűjteményében. Haladó szemléletű munkáiban különösen a nagyobb hazai parasztmozgalmak és szabadságharcok történetével, emellett Bihar és Arad vármegyék múltjával és földrajzi témákkal is foglalkozott. Sok tanulmánya, cikke, népszerűsítő írása stb. jelent meg. Könyvgyűjteményét a Régi Könyvek Tára, Egyetemi Könyvtárban őrzik. Főbb művei: Sarkad története (Bp., 1877); Dósa György és forradalma (Bp., 1883);Arad vármegye és Arad sz. kir. város története (I - II., Arad, 1892 - 95); Péró lázadása (Bp., 1893);A magyar térképfiás múltja és jelene (Földrajzi Közl. 1896); II. Rákóczi Ferenc (I -III., Magy. Tört. Életr. 51, 53, 54, sz., Bp., 1907 - 1910); Az 1848 - 49-évi szabadságharc története (Bp., 1898); Az ó- és középkor története (I - II., Bp., 1910); Nagy Péter cár és II. Rákóczi F. szövetsége (1913);Dósa György (Bp., 1913); Magyar középkor (Bp., 1914);Római itineráriumok Magyarországról (Földrajzi Közl. 1926). (A Barcsay, a Madách Imre Gimnázium Baráti Köre)

Március 27.: Színházi világnap (1961-)

Március 28.: 1828. Kultsár István halála. Kultsár István (Komárom, 1760. szept. 16. - Pest, 1828. márc. 28.) író, szerkesztő Bencés papnak készült, bölcseletet hallgatott Tihanyban, rendjének feloszlatása után tanár volt Szombathelyen, itt kiadta Mikes Kelemen Törökországi leveleit. Később lemondott tanári állásáról, s 1799-tol Festetics György fiának nevelője lett. 1806-ban megalapította a Hazai Tudósítások című újságot. A magyar kultúra és nyelv ügybuzgó harcosa volt, erőteljesen támogatta a színészetet, részt vett az akadémia alapszabályait előkészítő bizottságban. Pesti háza a magyar írók kedvelt találkozóhelye volt.
( Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg)

Március 29.: 1903. Dankó Pista zeneszerző dal- és nótaszerző halála Dankó Pista a századforduló legnépszerűbb nótaszerzője volt, több mint 400 dalt írt, és az ő alkotása számos népszínmű dalbetétje. Dalait ma is országszerte éneklik.
(vendégváró web)

Március 29 .: 1981. A Magyar Nemzeti Bank 250 millió dollár hitelt vesz fel arab bankoktól.

Március 31 .: 1981. Rófusz Ferenc A légy című animációs rövidfilmje Oscar-díjat nyer.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | C 2000 Magyar Krónika Rt