A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
 MÁRCIUS
Március 8 - 19
Magyar Krónika, március 8.
Kovács Edit
Montreál

Március 8 .:

Nemzetközi Nőnap (1910-től)

-1978. A Francia költők Társasága Illyés Gyulának ítéli 1978.évi irodalmi nagydíját.

Március 11.:

1981. Felfüggesztik a Fiatal Írók József Attila Körét, mert konferenciáikon a határokon túli magyarság problémáival foglalkoztak.

Március 13.:

1957. ...a rendőrség kitiltotta Langhammer lelkészt Sztálinvárosból, majd a tanács lebontatta az addig kápolnaként használt épületet. A következő napokban tizenkét lelkipásztort tartóztattak le, többségüket néhány hétig, embertelen körülmények között fogva tartották, majd hármukat négy, kilenc illetve tíz hónapra internálótáborba zárták. Az egyházügyi előadó Bay László lett - korábban fodrászsegéd, majd egy gyárban személyzeti előadó volt. A püspöki hivatalba érkező minden levelet csak ő bonthatott fel, még a személyre szólókat is - ha néhány napra távol volt, megállt az élet a püspökségen. "Neki kellett bejelenteni, ha bárhová menni akartam. Vendégeket csak akkor fogadhattam, ha neki bejelentettem. Még testvéröcsém itt tartózkodását is be kellett jelentenem." (idezet: Shvoy püspök naplója)- Bay időnként magához rendelte a papokat. Durván beszélt velük, többektől megvonta a hitoktatási engedélyt, másoktól a kongruát. Egy plébános a historia domusban írt az oroszok garázdálkodásáról: őt emiatt három évre eltiltatta a papi munkától. Egyes papokat homoszexualitással vádolt, minden bizonyítás nélkül. - Bay László később főosztályvezető lett az ÁVH-ban, s évtizedekig az egész katolikus egyház felett gyakorolt hatalmat...
(Tomka Ferenc, Uj Ember, 2004.2.29.)

Március 15.:

1848. A magyar szabadságharc ünnepe

-1945. Ideiglenes Kormány rendelete a földosztásról

-A Magyar Sajtó Napja (1990-től)

-1981. Magyarországra érkezik Luigi Poggi pápai nuncius. Látogatásai az elkövetkező években rendszeressé válnak.

Március 17.:

Született Verseghi Nagy Ferenc, (Verőce, 1852. márc. 17. - Röjtökmuzsaj, 1928. szept. 8.): jogász, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1893, r. 1903). Hazai és külföldi tanulmányok után 1875-ben szerezte meg diplomáját.

1905-ben kivált a szabadelvű pártból és részt vett az Alkotmánypárt megalapításában; 1910-től a munkapárthoz csatlakozott. 1909-től a Magyar Jogászegylet elnöke. Jelentős része volt a hazai kapitalizmus fejlődését tükröző törvényhozás előkészíté- sében
(Magyar Életrajz Lexikon)

Március 17.:

Született Wlassics Gyula (Zalaegerszeg, 1852. márc. 17. - Budapest, 1937. márc. 30.) jogász, miniszter. Kétéves korában a család Nagykanizsára költözött, elemi iskoláit és a gimnázium alsó osztályait is itt végezte, a felsőket Budapesten. Jogi diplomát szerzett, 1890-től egyetemi tanár, 1892-től Csáktornya országgyűlési képviselője, 1895-1903 között vallás és közoktatásügyi miniszter. Polgári reformokat kezdeményezett, jelentős szerepe volt a zalaegerszegi gimnázium létrehozásában is. Emiatt a gimnázium avatása alkalmával szülőházára emléktáblát helyeztek. (A tábla az épületen 1990-ig lemeszelve maradt, akkor a ház lebontása előtt a Göcseji Múzeumba került.) 1923-tól a Hágai Bíróság tagja volt, 1927-től a főrendiház elnöke. Főleg jogi és művelődéspolitikai kötetei jelentek meg. 1966-ban a Zrínyi Gimnáziumban avatták fel új emléktábláját. Főbb művei: A bűnkísérlet és a bevégzett bűncselekmény. A tettesség és részesség. I-II. Bp. 1885-87.; Kultúrpolitikai kérdések. Bp.1909.Semlegesség a világháborúban. Bp. 1917.

1956. Petőfi-kör első nyilvános rendezvénye

Március 17-19.:

1981. A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara a kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről tanácskozik Budapesten.

-Először rendezik meg a Budapesti Tavaszi Fesztivált.

Március 19 .:

1887. Született Kabos Gyula. (Bp. 1887. márc.19. - New York, 1941. okt.6.): színész. 1905-ben Solymosi Elek színiiskoláját végezte el. 1935-37 között a Víg, 1937-38-ban a Magyar és Andrássy Színházhoz kötötte szerződés. 1939-ben az USA-ba települt, ahol alkalmi fellépésekkel szórakoztatta a magyarul tudó közönséget. Pályáját mint táncoskomikus kezdte, majd a pesti kabaré utánozhatatlan egyénisége lett, s maradandót alkotott vígjátékokban, komikus és tragikomikus szerepekben is... (Magyar Színházművészeti Lexikon, Akadémiai Kiadó 1994.)... Pályáját még ez évben Szabadkán kezdte. 1906-07-ben Zomborban, 1907-1910-ig ismét Szabadkán játszott. Pályája Nagyváradon (1910-13), majd a Király Színházban (1913-14) és a Royal Sörkabaréban folytatódott. 1916-18 között a Kristálypalotában, a Fővárosi Orfeumban, a Télikertben, 1917-ben a Magyar Színházban és az Intim Kabaréban lépett színpadra. Nagyváradon színházalapítással próbálkozott (1918), a következő évben visszatért Budapestre. 1919-20-ban a Dunaparti Színház tagja volt. Ezután az alábbi budapesti színházakban lépett fel: Andrássy úti Színház, Magyar Színház, Vígszínház, Belvárosi Színház, Renaissance Színház, Pesti Kabaré, Revü, Scala, Blaha Lujza Színház, Budai Színkör. Mindenütt nagy sikert aratott a világot jelentő deszkákon. 1926-29-ig a Fõvárosi Operettszínház tagja volt. Színi mestersége mellett 1929-30-ban a Fővárosi Művész Színház igazgatója volt.Életútjának további állomásai: Budapesti Színház, Nyári Operettszínház, Fővárosi Operettszínház, Király Színház, Vígszínház, Labriola Színház, Modern Kabaré, Magyar Színház. Nemcsak itthon aratott sikereket, 1932-ben, Bécsben a Theater an der Komikerben vendégszerepelt. 1939-ben a német befolyás növekedtével búcsút mondott hazájának, és az Amerikai Egyesült Államokba települt. Itt alkalmi fellépéseken szórakoztatta a magyarul tudó közönséget. New Yorkban halt meg 1941. október 6-án.-Kabos Gyula hazai földben nyugszik.

Március 19 .:

1902. halt meg Tolnai Lajos költő, író, szerkesztő (1837-1902) Ha Tolnai Lajos harmincéves korában meghalt volna, az irodalomtörténet úgy emlékeznék rá, mint az Arany Jánost követő költők egyik legtehetségesebbikére. Nagy hagyományú, de rég elszegényedett nemesi család volt a Tolna megyei Györkönyben élő nemzetes Hagymássyak famíliája. Az apa a falu jegyzője volt, kemény, meg nem alkuvó, indulatos és kötekedő ember; negyvennyolcas a forradalom bukása után is. Úgy akarta mindig szolgálni az igazságot, hogy magának szerzett ellenségeket. Ennek az volt a következménye, hogy a család nyomorra jutott, és a tehetséges fiúnak a mélységből kellett felverekednie magát..Tolnai Lajos - aki megyéjéről vette írói álnevét - világéletében rendíthetetlen akaratú, mindig az igazságért küzdő, soha meg nem alkuvó, de modorában kellemetlen, kötekedő ember volt..Sikerült bejutnia a nagyon jó nagykőrösi gimnáziumba, ahol Arany János volt a magyartanára. Arany figyelt fel először a tehetséges diákra, ő volt a mestere, és Tolnai hamarosan jó költőnek bizonyult. Érettségi után papnak ment, ez volt a legalkalmasabb pálya szegény fiú számára. Pesten végezte a református teológiát. S nem sokkal azután, hogy diplomája a zsebében volt, a huszonhárom éves költőnek megjelent a verseskötete. Irodalmi feltűnést keltett. Gyulaiék úgy képzelték, hogy Arany János tehetséges követője az irodalmi Deák-párt, vagyis a mértéktartóan konzervatív költészet egyik nagy reménysége. Első novelláival sem volt baj, sőt érdeméül említették, hogy figyelme a kisemberek élete felé fordul. Úgy tetszett, Tolnai írónak is azt az eszményt követi, amelyet Gyulaiék egyrészt népnemzetinek neveztek, másrészt pszichológiai realizmusnak mondottak. Ennek az eszménynek a költészetben Arany volt az élő klasszikusa, szépprózában Kemény Zsigmond. Tolnai még a kiegyezés előtt tagja lett a Kisfaludy Társaságnak, elismert költőnek-írónak számított...1867-ben bekövetkezett a kiegyezés, és ezt a negyvennyolcas hagyományú Tolnai keservesen vette tudomásul..1869-ben Marosvásárhely meghívta prédikátornak... ahová nézett, ott megalkuvást, alattomosságot, megvesztegetést, hivatali önkényeskedést látott... Templomi szószékről prédikálta ki a közéleti hibákat. Támadta a hivatalokat a hivatalok uraival együtt, nem kímélte saját egyházát sem. És közben írta azokat a regényeit, amelyekben a Bach-korszakot idézi fel (Az urak, A báróné ténsasszony), de úgy, hogy mindenki érezhette: a kiegyezés ellen, negyvennyolc érdekében íródtak ezek a művek..Sokan benne látták a haladás nagy képviselőjét. Ez volt írói életének fénykora. Ez időben írta viszonylag legjobb regényeit (A falu urai, Eladó birtok), amelyekben a falut tönkretevő idegen tőkét vádolja... Közben azonban szinte minden könyvének sikere volt, mert az olvasók botrányszagot éreztek.
(Magyar Elektronikus Könyvtár.)

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | C 2000 Magyar Krónika Rt