A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
Keresés


HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228

Pitti Katalin ünnepi koncertet adott
a százéves ditró-i Jézus Szent Szíve-templomban

2013. július 18. 2013.


Aki figyelemmel kísérte az elmúlt három év alatt a Jakab Antal Keresztény Kör tevékenységét, láthatta, hallhatta vagy tapasztalhatta, hogy annak múltunk és jelenünk értékei állnak a középpontjában. Képességeink és lehetőségeink szerint rendre fejet hajtunk egyházunk és nemzetünk meghatározó személyiségei előtt, tisztelgünk a hagyományőrzés és a közösségmegtartás szolgálatában álló intézményei előtt, megemlékezünk jelentős évfordulókról. Ezt tesszük akkor is,
- amikor Jakab Antal püspök szellemi örökségét ápoljuk,
- amikor a Jakab Antal-emlékdíj évenkénti átadásával kitüntetjük az arra érdemes, hivatásuk iránt elkötelezett, maradandót alkotó és értéket teremtő egyéniségeket és közösségeket,
- amikor Pálfi Géza mártír sorsú lelkipásztor rövid életére és munkásságára irányítjuk rá a figyelmet,
- amikor Hajdó István volt gyergyószentmiklósi főesperes-plébános érdemeit vesszük számba ünnepélyes keretek között,
- amikor 43 tagú zarándokcsoportunkkal együtt járjuk végig Rómában Jakab püspök nyomdokait és emlékezünk meg püspökké szentelésének 40. évfordulójáról,
- amikor a tízéves ditrói Idősek Klubját köszöntjük. és így tovább és így tovább.
Folyamatosan azon munkálkodunk, hogy a világban mindenhová elérjen a hangunk, ahol magyarok élnek, hogy Erdély múltjának és jelenének kincseit minél többen megismerjék.

Azt is észrevehették, akik figyelemmel kísérik tevékenységünket, hogy a már megteremtett-felmutatott értékekre újabb értékek megteremtésével, vagy legalábbis ennek szándékával válaszolunk. Az általunk szerkesztett könyvkiadványokról, állíttatott emléktáblákról, szervezett eseményekről hisszük, hogy ott maradnak jelként az utókor számára vagy felejthetetlen érzésként az emberek lelkében.

Amikor Ditró népe Jézus Szent Szíve-nagytemploma felszentelésének századik évfordulója megünneplésére kezdett el készülődni, számunkra is adott volt a kérdés: hogyan fejezzük ki köszöntésünket mi, hogyan fejezze ki köszöntését a Jakab Antal Keresztény Kör, mit tudnánk mi hozzáadni ahhoz a roppant gazdag programsorozathoz, amelyet a település vezetése és egyházközsége a centenárium méltó megünneplésére összeállított. Ennek a gondolkodásnak a nyomán döntöttünk úgy, hogy a Jakab Antal-emlékdíj 2013. évi átadását a százéves templom előtti tiszteletünk jeléül Ditróban fogjuk megtenni, valamint hogy Megőrizendő értékeink című konferencián vizsgáljuk meg, melyek azok az értékek, amelyek megtartották száz éven keresztül ezt a templomot és ezt a közösséget, s amelyeket a megváltozott és folyton változó világunkban is meg kell őriznünk ahhoz, hogy a település majdani lakói is megünnepelhessék a templom felszentelésének további százévenkénti évfordulóit.   

Itt szeretnénk megköszönni Ditró Község Önkormányzatának, a Pro Ditró Egyesületnek és a ditrói Idősek Klubja időseinek azt a sok segítséget, amelynek eredményeképpen a július 6-án, szombaton tartott két rendezvényünk olyan felemelően szépre sikerült. És nemcsak azért, mert délelőtt a Jakab Antal-emlékdíj átadásán mintegy százötvenen, délután a Megőrizendő értékeink konferencián pedig százan voltunk, hanem azért, mert mindkét esemény tele volt értékes gondolatokkal, könnyeket előcsalogató érzelmekkel, s minden más szempontból is gyönyörű volt és megható. Köszönet érte mindenkinek, aki bármilyen kicsi vagy nagy, de részt vállalt benne, hozzátett valamit a terveink ilyetén csodálatos megvalósulásához! A Jakab Antal-emlékdíj két kitüntetettjének, Kémenes Lóránt Zoltán plébánosnak és dr. Puskás Károly főorvosnak pedig jókívánságaink mellett ezúton is gratulálunk!

A díjátadó gála és a konferencia kétségkívül a templomcentenárium előtti főhajtásunk jele volt, de ezek még mindig nem jelentették a Jakab Antal Keresztény Kör úgyszólván személyes ajándékát az ünnepeltnek.

Egy évvel ezelőtt alaposan végiggondoltuk, mi volna az a köszöntési forma, amely jól illeszkedik a Jakab Antal Keresztény Kör stílusához, amely sajátos, különleges jegyeket is hordoz, s amely az ünneplők emlékezetében felejthetetlen, örök emlék marad.
Nem kellett sokáig gondolkodnunk. Hamar rájöttünk, ki az a Magyarországon élő, de annak határain kívül is ismert és méltán nagyon kedvelt művésznő, aki oly sokszor gyönyörködteti hangjával, énekével és lelkével az érdeklődőket templomok falain belül is, akinél illőbb művészt ki sem tudtunk volna szólítani július 10-én, szerdán este 20 órakor a ditrói Jézus Szent Szíve-nagytemplom oltára elé.

De az események nem ezzel kezdődtek, 19 órakor egy egészen kivételes, ünnepi szentmisén vettek részt a templomban összegyűlt papok és hívek százai, ezrei.

Ünnepi szentmise a ditrói templomban - Cserháti Ferenc püspök volt a főcelebráns
Míg a világi iskolákban végzett diákok később rendszerint csak a kerek évfordulók alkalmával tartanak osztálytalálkozókat, addig a gyulafehérvári teológián végzett papok jellemzően minden évben megtartják évfolyam-találkozóikat. Így teszik ezt az 1971-ben szentelt papok is, akik minden esztendőben más-más évfolyamtársuknál gyűlnek össze és töltenek el együtt egy-két napot, amely alatt beszámolnak egymásnak az elmúlt év eseményeiről, és hálaadó szentmisén mondanak köszönetet a Jóistennek papi szolgálatukért és elért eredményeikért.
Ebben az évben dr. Vencser László volt gyulafehérvári teológiai tanár, az ausztriai idegennyelvű pasztoráció igazgatója volt a soros, hogy megszervezze a találkozót és meghívja magához a volt évfolyamtársakat. Ezt ő meg is tette, ám ezúttal úgy döntött, nem Linzbe invitálja paptársait, hanem a ditrói Jézus Szent Szíve-nagytemplom felszentelésének századik évfordulója előtti tisztelgése jeléül az együttlét helyszíne ezúttal Ditró lesz.
Július 9-én, kedden délután meg is érkeztek a vendégek Ditróba: a házigazda Vencser László dr. Cserháti Ferenc Esztergom-budapesti segédpüspököt, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott főpásztort, Ambrus Vilmos marosludasi főesperes-plébánost, Ferencz István erdőszentgörgyi plébánost, Gábor Zoltán csíkszépvízi plébánost, László András újtusnádi plébánost, Pálos István Nagyvárad-szőlősi kanonok-plébánost és Sándor Tivadar Arad-gáji plébánost fogadhatta.
A hivatalos program július 10-én, szerdán kezdődött. A papi csoport először Csíkszentdomokosra látogatott, ahol megkoszorúzták szentelő püspökük, Isten szolgája Márton Áron szobrát, megtekintették a Márton Áron Múzeumot, majd imádkoztak a templomban, Márton Áron megkeresztelésének helyszínén. Útjuk Csíkszentdomokosról Kilyénfalvára vezetett, ahol megkoszorúzták volt tanáruk, Jakab Antal szobrát, a hívek nagy számával imádkoztak az ő lelki üdvéért, majd a templomban, Jakab Antal püspök megkeresztelésének helyszínén elénekelték közösen az Ó, én édes jó Istenem Mária-búcsúsénekünket. A templomból kijőve röviden megtekintették a Jakab Antal-teret és az emléktáblát, majd a Jakab Antal Könyvtár felkeresése és a Jakab Antal-emlékszoba kiállítási anyagának megismerése következett. Gyergyószentmiklósra sietve vetettek egy pillantást a Jakab püspök szülői háza helyén álló épületen elhelyezett emléktáblára, a déli harangszókor pedig már a gyergyószentmiklósi örmény katolikus temetőben, volt osztálytársuk, Sáska Jenő sírjánál álltak, hogy az Úrangyala imádságot ott mondják el s utána a nyughelyét megkoszorúzzák.
Az évfolyam-találkozó kiemelkedő eseménye volt július 10-én, szerdán este a teljesen megtelt ditrói Jézus Szent Szíve-nagytemplomban a 42 év papságért bemutatott, Cserháti Ferenc püspök atya vezetésével konccelebrált hálaadó szentmise.

A Jakab Antal Keresztény Kör az 1971-ben szentelt papok évfolyam-találkozójának résztvevői által július 10-én, szerdán este a teljesen megtelt ditrói Jézus Szent Szíve-nagytemplomban a 42 év papságért bemutatott, Cserháti Ferenc püspök atya vezetésével konccelebrált hálaadó szentmise után nyújtotta át ajándékát a százéves ditrói Jézus Szent Szíve-nagytemplomnak, még pontosabban szólva a ditróiaknak, hiszen ők tartották meg a templomot száz éven keresztül. "Kívánjuk, hogy adjon a Jóisten Önöknek erőt ahhoz, hogy megtartsák az elkövetkező száz és száz évekre is. A Jóisten éltessen sokáig minden ditrói és Ditróért szorgoskodó, a közösség megtartásán és összetartásán fáradozó, jó szándékú embert. Szóljanak a most következő énekek, dallamok és gondolatok Önöknek, kedves ditróiak és a ditrói templom előtt tisztelgő kedves vendégeknek!" - hangzott el a felvezető gondolatok között, majd kiszólítottuk az oltár elé Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekest (szoprán), Érdemes művészt. Az orgonánál már ott várt rá Hegedűs Valér zongoraművész, orgonaművész.

A koncertet a művésznő az oltárnál kezdte. Először a capella (hangszerkíséret nélkül) énekelte el az Ómagyar Mária-siralom című művet, szavalta el Ady Endre Volt egy Jézus versét, majd énekelte el Balassi Bálint Áldj meg minket, Úristen! című versét. Műsorát azután az orgona mellett folytatta. Bach-Gounod: Ave Maria; Mozart: Alleluja ária az Exultate, Jubilate... című motettából; Stadella: Pieta Signore!; Liszt Ferenc: Freudvoll und Leidvoll; Örömmel és bánattal telve; Erkel Ferenc: A honfi imája; Kodály Zoltán: Ave Maria műveit hallhatták a közelről és távolról érkezett érdeklődők, végül pedig Pitti Katalin, immár Hegedűs Valér zongoraművésszel együtt, visszajött a templom oltára elé, és onnan elindulva Halmos László H-moll miséjéből a Benedictus szavaival és dallamával járt körbe és kért áldást a templomban minden egyes jelenlévőre. "Olyan volt, mintha Angyal járt volna körbe a ditrói templomban" - mondták sokan utólag. A látvány és a látvány szülte érzések érzékeltetésére álljon itt egy levél, amely pár nappal a koncert után érkezett:

"Lélektől lélekig"

Úgy éreztem, szavakkal nem lehet kifejezni, amit akkor átéltem, de azóta is hallom a hangot, azt a csodálatos égi dallamot, amely 2013. július 10-én betöltötte a ditrói templomot, s ami arra késztet, hogy mégis megpróbáljam leírni.
Nagy zeneszerzők legszebb imáit szólaltatta meg, imádkozott helyettünk, értünk; csak zengett a dallam, betöltötte a nagy templom minden zegzugát, a lelkünket is, körülölelt, fölemelt. Teljesen elvarázsolt, hulltak a könnyeim a gyönyörűségtől.
Pitti Katalin énekelt, a Liszt Ferenc-díjas operaénekes, aki a Jakab Antal Keresztény Kör meghívására érkezett Ditróba, hogy koncertjével köszöntse a százéves Jézus Szíve-templomot. Szebb ajándékot nem is kaphatott volna a frissen felújított öreg templom s hitközsége, akinek köszönheti új arculatát.
Már a koncertet megelőző szentmise méltóképpen előkészítette a művésznő "szívtől szívig", "lélektől lélekig" ható előadását. Úgy énekelt, hogy istenadta tehetségét nem a maga dicsőségére fordította, hanem szeretet formájában szétszórta közöttünk, nyomot hagyva lelkünkben. A zsúfolásig telt templom minden egyes hívének külön is énekelt, szó szerint körülölelt mindannyiunkat, egyenként búcsúzott mindenkitől.
A szűnni nem akaró tapsviharnál még meghatóbb köszönetnek találtam azt, hogy egy egyszerű asszony kezet csókolt a művésznőnek. Olyan szívből jövő, őszinte gesztus volt! Fogadja valamennyiünk nevében!
Köszönöm a Jakab Antal Keresztény Kör tagjainak, hogy ilyen szép élményben lehetett részem.

Gyergyószentmiklós, 2013. július 12.                                                    Vargyas Rozália

E sorok olvastán a művésznő pedig a következő válaszlevelet küldte el nekünk:

Tele a lelkem a ditrói élménnyel és a szeretet hatalmas erejével, melyet Isten oly bőkezűen adott nekünk... Bennem is áradó szeretet éled, ha csak rátok gondolok... És ez minden erdélyi út, minden székelyekkel való együttlét után így van.
Ti vagytok a Szentlélek ereje, a fájdalom és a megtörtség termi a legszebb kincseket mindannyiónk lelkéből...
A székely egységért küzdeni kell, a székely magyar lélek a legerősebb a magyarság élettörténetében. Csak tiszteletet érdemelnek.
Köszönöm a kedves örömhírt, nekem is az volt a célom: örömhírt vinni az élet értékeiről, és azzal magamat is figyelmeztetem és magamat is felemelem...
Aztán jöttek velem mind, akik együtt voltunk...
Köszönöm, hogy ott lehettem veletek!
Pitti Katalin

Köszönjük Pitti Katalin művésznőnek és Hegedűs Valér művész úrnak, hogy eljöttek Erdélybe, Székelyföldre, és megajándékoztak bennünket ezzel a csodálatos élménnyel!
Köszönjük Bakos Ferenc ditrói kántor-karnagynak, hogy a koncert napján a művészek számára minden szükséges segítséget megadott, és köszönjük az általa vezetett kórus közreműködését a szentmisén!
Köszönjük a ditrói Idősek Klubja részéről Lukács Péternek és feleségének, Magdolnának a rendezvény sikeres lebonyolításához hozzájáruló munkáját, egyúttal köszönjük a lelkes híveknek az ünnepi szentmiséhez készített gyönyörű virágszőnyeget! 
Köszönjük Bíró Andrásnak és Bíró Leventének a kifogástalan technika (hangosítás) biztosítását, a minden pillanatban való rendelkezésre állást és a jobbnál jobb ötleteket!
Köszönjük a kilyénfalvi Jakab Antalnak és feleségének, Erzsikének a program előkészítésében vállalt szolgálatát, hasonlóképpen a Jakab Antal Keresztény Kör Gyergyó-vidéki tagjainak, nem kevésbé a környék papságának a készséges együttműködést!
Köszönjük a padsorokban ragyogó, csillogó szemeket, a valóban szűnni nem akaró tapsot, a sok virágot.
Köszönjük Baróti László ditrói plébános kedves és figyelmes szavait, gesztusait a szerda esti szentmise és hangverseny alkalmával!
Köszönjük a sajtó, a média kitüntető figyelmét, érdeklődését, amellyel programsorozatunkat kísérte, egyúttal külön köszönjük Borsos Géza tagtársunk ebben való aktív közreműködését!
Köszönjük a budapesti székhelyű, Alapítvány a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és Képzésért szervezet támogatását, amely jelentős segítséget nyújtott számunkra a Megőrizendő értékeink című konferenciánk és a Pitti Katalin-koncert megrendezéséhez!
Köszönjük a Pro Ditró Egyesület elnökének, Puskás Elemér polgármesternek a mindenkori támogató és készséges együttműködését, köszönjük Csibi Réka és az önkormányzat többi munkatársainak a segítségét!
Köszönjük Kovács András, a Közbirtokosság elnökének megtisztelő érdeklődését és programjainkon való személyes jelenlétét!
. Köszönünk mindent, ami által ezek a napok és ez az este ilyen feledhetetlenné vált!

Isten éltesse a százéves ditrói templomot és híveit!

Varga Gabriella, Vencser László

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.