A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
Keresés


HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228

Évzáró ünnepség a Kodolányin

2013. május 24.

Miska János.

 

Május 15-én tartotta egyik, a tanévet záró rendezvényét Budapesten a Kodolányi János Főiskola. A programot az angol fakultás állította össze Dr Kodó Krisztina és Palla Mária szervezésével, melyen két kanadai magyar előadó, egy budapesti néptánckutató és az ír nagykövet tartott előadást. 

A Frangepán utcai főiskola nagy auditóriuma megtelt növendékekkel és ünneplő vendégekkel. Az angol nyelvű, színvonalas műsoron elhangzott előadások bizonyos tárgyak történelmi vonulatairól szóltak. Elsőnek Dr. Julie Gottlieb, a Torontóban született, de jelenleg a Sheffield Egyetem (Nagy-Britannia) történelem szakos tanára tartott előadást az angol nőmozgalom - Women's Suffrage - történetéről, a múlt század elejétől napjainkig. Az előadó, Gottlieb Pál és Erika regényíró és költő szülők lánya, gazdagon illusztrált beszédében hangsúlyozta a kemény küzdelmet, amely kiharcolta Nagy-Britanniában a nők szavazó jogát és a politikai életben való részvételüket. Julie ez alkalommal előadást tartott egy konferencián is, mely a Magyar Tudományos Akadémia rendezésében zajlott le ugyanebben az időben Budapesten. 

A második előadó Miska János volt, akit a főiskola adjunktusa, Palla Mária kérdezett a kanadai magyarság szellemi és kulturális élete alakulásáról, melyben az előadó fontos szerepet játszott egy fél évszázadon át. János elmondta, hogy az ötvenes évek közepére a kanadai magyarság példás szellemi életet vívott ki. Virágzó magyar-házak, templomok, iskolák léteztek szerte az országban, a kulturális élet kellékeivel. Rádióadók, újságok, könyvüzletek, irodalmi körök működtek. Mégis, Kanada népe keveset tudott e szellemi virágzásról, mert a magyarok csukva tartották ablakaikat a befogadó ország felé. Mindez a 80-as évek végére megoldódott, amikor megjelent a Canadian Studies on Hungarians című bibliográfia első kötete, amelyet példaképül állítottak a kanadai bibliográfusok más nemzetiségiek számára. Szólt az előadó a kanadai magyar irodalomról, az író csoport megalakulásáról és páratlan eredményeiről, valamint az 56-os forradalmi megemlékezésekről, amelyek kezdetben erős politikai, később történelmi jelentőséggel bírtak. 

Zimborán Gábor, néptánc tanár és kulturális specialista az ír néptánc történetét ismertette az 1700-as évektől napjainkig. Gábor maga is tehetséges stepdancer, különböző táncszámokat adott elő zenész kollégái kíséretében. A szóban forgó táncstílus jellegzetessége a lábmozdulatokon alapul, a karok feszes test mellett tartásával. Ezzel sokban hasonlít az skót néptánchoz és merőben különbözik a magyartól. 

Kevin Dowling, az Ír Köztársaság budapesti nagykövete, az angol nyelvű ír irodalomról tartott színvonalas előadást. Őexcellenciája hangsúlyozta az angol nyelvű írók és költők sajátos helyzetét az anyaországgal kapcsolatban. A világirodalomban is központi szerepet játszó, Írországban született, de Nagy-Britanniába és Európába elszármazott írók, köztük Oscar Wilde, G.B. Shaw és James Joyce feszélyezett érzelmeket tanúsítottak szülőhazájuk iránt, részben mert az elbocsátó haza is hűsen fogadta disszidens íróit, költőit, akik között voltak olyan Nobel-díjasok is mint például Samuel Beckett vagy a már említett G.B. Shaw. 

A délutáni órákban végződött műsor az előadóknak rendezett szívélyes fogadással ért véget. E sorok íróját kellemes szálak fűzik a Kodolányi János Főiskolához. Palla Máriával gazdag irodalmi kapcsolata alakult ki az évek során, kapcsolat, mely eredményes kanadai magyar irodalmi munkák megjelenését tette lehetővé. Egyik végzős növendékével, Keindl Zsófiával is munkaviszonyban állt, a növendéknek az 56-os kanadai magyarságról szóló, angol nyelvű tanulmányával kapcsolatban. A magyar nyelvű interjú lapunk pár évvel ezelőtti számában meg is jelent. 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.