A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
Keresés


HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228

A CBC megkérdőjelezhető színvonala  

2012. december 19.

Kanadai Magyarok Országos Szövetsége

Kanada Nemzeti Televíziója (CBC) célt tévesztett riportja a magyarországi romákról
(2012. december 12)

Jó néhány olyan média forrás van világszerte, amely nagy megbecsülésnek örvend. Erősségük abból a hivatásos, részre-nem-hajló és kiegyensúlyozott magatartásból ered mely szíve a megbízható hírközlésnek. Végül is az a közös céljuk, hogy a lehető legpontosabb és legmegbízhatóbb híradással szolgáljanak.

A CBC megkérdőjelezhető színvonala

A CBC december 12-én országszerte sugárzott különleges adása, mely „A biztonság keresése” címet viselte, beszélt a magyar demokrácia érzékelhető leépüléséről és a roma kisebbség helyzetéről, mely menekül Magyarországról, viszonylagos biztonságát keresve Kanadában.
Jóllehet elismerjük a roma probléma sürgető mivoltát, mind Magyarországon, mind Európában, ugyanakkor CBC-nek és másoknak az lenne a legfontosabb feladata, hogy ragaszkodjanak a legmagasabb színvonalhoz és nézőiket csakis részlehajlás mentes és tárgyilagos információval szolgálják.
Ezt a színvonalat a CBC „A biztonság keresése” c. dokumentum programja sajnos meg sem közelítette.

Magyarország európai színvonala

Nagyon fontos kihangsúlyoznunk azt, hogy Magyarország intézményei és alkotmánya képviseli és megőrzi az emberi jogoknak, a törvény uralmának legbecsesebb európai értékeit, és tiszteli azt a nemzetiségi arculatszínességet, mely Magyarországon és a régióban jelen van. Magyarország része az Európai Uniónak, amelyet nemrég béke Nobel-díjjal tüntettek ki.
Mint bármely országban, szociális kérdések átszövik a nemzetet.

Magyarország vezérszereplő a roma kérdések megoldásában

Amint Kanada teljesíti történelmi kötelezettségeit és foglalkozik a tőzsgyökeres népessége közti egyenlőtlenségekkel, Magyarország hasonlóképpen eltökélten gondoskodik a legsebezhetőbb emberek és csoportok olyan javairól és életformáiról, amelyek már elérhetőek minden magyar számára.
Eltérően az összes más európai államtól, a magyarországi romák az egyetlenek akik már 1993 óta garantált képviselettel bírnak az önkormányzatokban és az országos parlamentben, mégpedig néggyel. Ezt az állandó partneri¹ viszonyt és képviseletet Magyarországon törvénytervezet védi.
Magyarország Európai Uniós (EU) elnöksége idején a kormány előterjesztett egy messzenyúlóan részletes és egyetértésen alapuló európai roma stratégiát. Ez a tízéves stratégia elkötelezettséget mutat arra, hogy csökkentse a szegénységi szintet, javítsa és biztosítsa a neveléshez való hozzájutást, és jövedelmező alkalmazási lehetőségekre nyit utat, valamint csökkenti a szociális egyenlőtlenséget a roma és nem-roma emberek között gyakorlati együttműködés révén.
Ezt a stratégiát az Európai Unió minden tagállama elfogadta.

A CBC részrehajló

A CBC elmulasztotta még csak érinteni is ezt a kezdeményezést és ennek példátlan stratégiai céljait az európai roma lakosság részére.
Továbbá, a CBC úgy festette le a magyar népet, mint akik előszeretettel fajgyűlölők, xenofóbok és hajlanak a parancsuralmi ideológiák felé. Az ilyen általánosítások mindig a valós információ hiányát mutatják.
A 20. századi kommunista és autokrata rendszerekkel szembeni hősies és jól ismert kiállásain kívül Magyarország számtalanszor tett tanúbizonyságot a diszkrimináló és bújtogató magatartás elítéléséről.
A magyar kormány és bíróság elítéli, és mindig is elítélte, az ellenzéki Jobbik Magyarországért Mozgalom (Jobbik), párt nyilatkozatait sőt, már 2009-ben törvényen kívül helyezte a radikális szárnyát, a Magyar Gárdát. Ezt a tényt a Kanadai Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal elismeri.² Akkor miért helyezte a CBC a már három éve törvénytelen és betiltott Gárdát a műsora fénypontjába?
Ezt a tényt sem említette a CBC, holott kiemelten kezelhette volna mint tényt,  amit a kanadai kormány is igazolt. Továbbá, az is sokat elárul, hogy a kanadai kormány éppen most minősítette Magyarországot 27 más országgal együtt „biztonságosnak”³, ellentétben a műsor végén megjelenő emigrációs ügyvéd felmérésével, mely szerint „Magyarország minden csak nem biztonságos”.

A CBC kérdéses „tényei”

A média kötelessége valós képet nyújtani.. Mi úgy véljük a CBC igencsak megrontotta hírközlési hitelességét azzal, hogy a megszólaltatott személyt „Magyarország szakértőknek” nevezte.
Sem a korábbi EU parlamenti képviselő, Mohácsi Viktória, sem Christopher Adam nem áll távol  az ellentmondásoktól és botrányoktól, és ők, a leghatározottabban szólva, nem képviselik sem a kanadai magyarságot, sem pedig a roma népet. Mohácsi gyakran követett el bújtogató és alaptalan vádaskodást a tényekre és a következményekre való tekintet nélkül. A magyar bíróság most helyezte őt vád alá miután kanadai menedékjog-kérelmét követően hamis vádakkal és indokokkal szolgált.
Az elhíresült és tragikus eljárás folyamán, ami a romániai kézilabda játékos Marian Cozma meggyilkolását a magyarországi Veszprémben körülvette, Mohácsi kijelentette – amit később visszavont –, hogy Cozma felelős volt egy csoport roma provokálásért, ami a meggyilkolásához vezetett. Úgy a bíróság, mint a CCTV adás minden kétség nélkül bizonyította, hogy Marian Cozma ki volt szemelve és ok nélkül lett az áldozata egy szörnyű, szervezett roma támadásnak.
A CBC felelőssége lett volna jelenteni ezeket és más eseményeket, ami leleplezte volna a romák közötti kézzelfogható és valós bűnözési problémát. Az azonban elszomorító és feltétlenül elítélendő, hogy Mohácsi Viktória fenyegető leveleket kapott – ha ez valóban így van. Ugyanakkor az is elítélendő, hogy az őt illető vádak elől Kanadába menekült.
Hasonlóképpen, Christopher Adam, aki szerződéses oktató a Carlton Egyetemen, nem tanít magyar történelmi kurzusokat, sem nem részese számtalan magyar szakértő hitelességének, akik egyetemen vannak, vagy laikus társaságokban Kanada-szerte. A CBC műsorában megszólaltatott Adam úr hivatkozása egy forrás nélküli okiratra, a hitelességnek egy riasztó hiányára mutat.

A KMOSz elkötelezettsége

A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége (KMOSz) úgy véli, hogy kötelessége és missziója előmozdítani az emberi jogok ügyét, és ezáltal is egy pontos, megbízható, kiegyensúlyozott és mindenk számára elérhető központi forrás kíván lenni.
A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége elítél minden faji, vallási és nemzeti diszkriminációt és az antiszemitizmus minden formáját. Továbbra sem kapcsolódunk semmilyen politikai párthoz vagy lobby csoporthoz.
Úgy véljük, hogy a CBC általánosításoknak hódolt be és dramatizált egy elszigetelt esetet, mint amilyen a Balogh családé. A mi közös érdekünk az, hogy a magyar közösségből a megfelelő személyekkel és szervezetekkel történjék konzultáció úgy, hogy a CBC és mások a nevükhöz illő hírközlés legmagasabb szintjét nyújthassák.
Edmonton, 2012. december 17

Kanadai Magyarok Országos Szövetsége
National Alliance of Hungarians in Canada
Alliance Nationale des Hongrois au Canada
Suite 200, 246 Queen St.
Ottawa, ON
K1P 4E5
További információért forduljon az elnökhöz, Dr. Daniel Feszty-hez (kmosz2012@gmail.com)
_____________________________
“Hungarian National Social Inclusion Strategy”, Ministry of Public Administration and Justice, State Secretariat for Social Inclusion, Budapest, December 2011.
Responses to Information Requests, Immigration and Refugee Board of Canada, September 29, 2011. http://www.irb-cisr.gc.ca:8080/RIR_RDI/RIR_RDI.aspx?id=453599&l=e
Kenney names 27 countries as ‘safe’ in refugee claim dealing.” CBC, December 14, 2012.
“Mohácsi Viktória: ‘cigányozott Cozma feltehetöleg’”, HirCity, March 4, 2009.http://www.hircity.hu/regiok/53934.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.