A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 ROVATOK
.
 Mozaik
.
 Zsebsite
.
 Dömötor Ödön
.
 Táltos Ákos

 FÓRUMOK
.
 Hozzászólás

Krónikás írás

Miska János
Victoria, július 10.


Akik amiatt aggódtak, hogy a nyár közeledtével féket vet társadalmi életünk Victoriában, kellemesen csalódnak. A melegebb szezon közeledte hatványozottan növeli közösségi életünket. A jelesebb eseményekből csupán párat említve, püspököt fogadtunk, lovagot avattunk, apák napját ültük, Hazai Gábor elhunyt írótársunkra emlékeztünk, Szent István napjának adóztunk, s az irodalmi körben a kanadai magyar költők munkásságát ismertettük. Lássunk ezek közül párat részletesebben.

* * *

Püspököt fogadtunk

Victoria magyarsága abban a kitüntetésben részesült, hogy június 14-én a határon kívüli magyarság katolikus püspökét, Dr. Cserháti Ferencet fogadhatta. A magyar ház szépen feldíszített nagyterme megtelt katolikus és más felekezetűekkel. A püspök urat a helyi Dömötör János atya fogadta. Az egyházközség nevében Szy Mária köszöntötte a vendég püspököt, akit 2007. augusztusában szenteltek püspökké Esztergomban, Miklósházy Attila püspök nyugalomba vonulása után. Szólt Mária a helyi katolikus gyülekezetről is, melyet János atya, a kanadai haditengerészet nemrég nyugalomba vonult lelkésze vezet évtizedek óta. Hálásan emlékezünk az értünk tett fáradozásaira, szeretetére és további gondoskodására. Megemlítette Mária Zalánfy Sarolta, Rátkai István és Viszlai János nevét, akik fáradhatatlan munkát végeznek a helyi egyházközség munkájában.

- Miért kell nekünk magyar nyelvű szentmise? - kérdezte Mária. - Azért, mert megőrzi magyarságunkat - válaszolta.

A püspök urat Dénes atya kísérte át Vancouverből. Ő is nagy tiszteletnek örvend  városunkban, gyakori szolgálata következtében.

Dr. Cserháti Ferenc Ugocsán született, a Kistúr partján. Gyulafehérváron végzett teológiát, s az ezeréves szentegyházban szentelték pappá. Elsőül Kaplonyban, majd Máramarosszigeten szolgált hat éven át. 1979-ben Frankfurtba helyezték a jezsuitákhoz, később a müncheni misszió vezetésével bízta meg az egyház. Ott mint plébános szolgálta híveit 1982-ig. A 18 ezer regisztrált tagot számláló misszióban szociális szolgálatot is végzett, különösen az új menekült magyarok ügyében. 2002-ben a püspöki kar delegátusa lett. Könyveket, tanulmányokat írt a Vatikán külföldi egyházszervezéséről és más tárgyakról. Címzetes püspökké nevezték ki, s Erdő Péter prímás a külföldi magyar egyházak koordinálásával bízta meg.

- Járom a világot - mondta a püspök úr, szép derűs arca a felkelő nap ígéretét jelképezve közösségünk falai között. - Ellátogatok a világon mindenhova, ahol magyar testvéreim szeretettel fogadnak. Mindszenty bíboros szellemét folytatva.

Elhozta Erdős prímás üzenetét. Elismeréssel szólt a kanadaiak önszervezési munkájáról, és a hazai és a kisebbségben élő rászoruló magyar szervezetek és egyének anyagi támogatásáról. Az egyházi szervezettséggel kapcsolatban elmondta, hogy 200 lelkész szolgálja diaszpórai híveit, 63 központon keresztül. Ezek egyike Vancouverben van.

- Szép és dicséretre méltó a magyarság nemzeti öntudata - mondta Cserháti püspök. - Ehhez azonban szükség van a magyar iskolákra, s az azokat támogató templomokra. A tapasztalat azt mutatja - folytatta -, hogy ott, ahol az istenháza köré tömörülnek a hívek, erősebb a közösségi élet. Itt, a victoriai magyar otthonban is meglátszik az egyház közelsége - mutatott körül a szépen feldíszített helyiségen. - Az asztalok terítése, a díszletek, mind  a vallási hit jelenlétét mutatják.

A fogadást és a beszédeket díszebéd előzte meg, melyet Cserháti püspök áldott meg és mondott hálát az elfogyasztott ételért.

Késő délutánba hajlott a látogatás, a kérdésekre válaszolva számadatokat idézett a kedves vendég: több mint kétszázezer magyar gyakorolja hitét a nagyvilágban. Szólt a jelen hazai helyzetről, az emberek magasabb igényeiről, s az alacsony bérekről. Szólt az európai életfelfogásról, az elvilágiasodás előre nyomulásáról. Hangsúlyozta, hogy az öreg kontinens 80 százaléka keresztény, ezért szüksége van az egyházra. A magyar egyház számára nem léteznek határok, összmagyarságban gondolkozik és szolgál. Nincsenek határon túli magyarok, számára csak magyarok vannak.

Végezetül arra kért bennünket Cserháti püspök úr, imádkozzunk érte, hogy kötelességét a felekezet és hívei szolgálatában áldásosan végezhesse.

 
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.