A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 ROVATOK
.
 Mozaik
.
 Zsebsite
.
 Dömötor Ödön
.
 Táltos Ákos

 FÓRUMOK
.
 Hozzászólás

A kanadai egészségügy zászlóvivői  

Magyar Krónika május 7.

Victoria
Miska János
 

 
Ígéretesnek indul ez évben is a tavasz a Szigetvárosban.

Visszafelé számlálva az eseményeket, április 4-én jól sikerült Nagy János és Mária 50 éves házassági évfordulója. A magyar kultúrközpontban összegyűlt rokonok és barátok sokasága ünnepelte a népszerű házaspárt, aranylakodalmuk alkalmából. Előtte való vasárnap pedig a victoriai kultúrcsapat sikeresen vendégszerepelt Nanaimoban. A Harbour City lelkes magyarjai vastapssal jutalmazták a szilveszteri ünnepségnek is megfelelő színes műsort.

Hasonló sikerrel zajlott le nemzeti ünnepségünk is. Voltak szavalatok, Kossuth-dalok, szép ünnepi megemlékezések. A nemzeti ünnepségre meghívást kapott egyik tagunk Nanaimoba, mint ünnepi szónok. Izgalommal várták a vendégek az előadót, aki nagy hóviharban érkezett meg, a gyakorlott kocsivezetőt is próbára tevő Malahat hegyeken át. Annál kedvesebb fogadtatásban részesült a gyönyörűen feldíszített és gazdag műsort nyújtó Magyar Házban.

Márciusban pedig a helyi Douglas Magazin szerkesztősége rendezett műsort a korábban meghirdetett pályázat eredményeinek kihirdetésére és a jutalmak átadására. Magyar részről is nagy érdeklődés kísérte az előkelő Grand Pacific Hotelben megrendezett eseményt, mert a kitüntetettek között fajtánkat érintő intézmény is szerepelt.

 
Az említett magazin pályázatot hirdetett helyi ipari és kereskedelmi vállalatok, valamint nevelésügyi intézetek részére, újdonságos alkotásaik/elveik bemutatására. 45 pályázó vett részt a vetélkedésen. Volt köztük divattervező és ruha-készítő kisüzem; volt kávéforgalmazó üzleti vállalat, elektronikus kompresszorokat gyártó üzem és organikus cefretermelő cég. De volt egy három évvel ezelőtt alapított egészségügyi főiskola is, mely a tíz pályázati nyertes között is szerepelt. Büszkeség járta át a helyi magyarság szívét, amikor kitudódott, hogy a kitüntetettek között a Pacific Rim College alapító dékánja, dr. Benedek Viktor is jelen volt. 

Benedek Viktor Beregszász környékén született protestáns családban. Az ünnepség végén elbeszélgettünk dr. Benedekkel, s elmondta, hogy a református lelkész-feleség nagymama által betanított imádságot olykor még ma is elismétli, ha lefekvéskor nem jön álom szemére: Református magyar vagyok / Amíg élek az maradok. Ámen! Orvosi tanulmányait a Szovjetunióban kezdte, és Szegeden fejezte be 1982-ben. Szögedében végezte otthoni öt éves pályafutását is, mint gyermekgyógyász, mint plasztikai sebész és családi orvos.

Hazai pályafutására így emlékezik:

- Általában kellemes emlékeim vannak magyarországi prakszisommal kapcsolatban - mondja. - Betegeim szerettek, anyagiakban sem volt hiányunk. De az akkori elfogult politikai rendszer megnehezítette életünket. Kezdetben azt hitték rólam, hogy "szovjet állampolgár" létemre egyből belépek a pártba. Miután erre nem voltam hajlandó, mindent elkövettek, hogy megkeserítsék életemet. Tűrtünk, amíg lehetett. Amikor azonban még orvosi ügyeletes telefonomat is megvonták, feleségemmel elhatároztuk, hogy elhagyjuk az országot. Elfogadtam egy meghívást egy Ausztriában rendezett orvosi konferenciára. Becsomagoltunk, s három gyerekkel útnak indultunk  - a hontalanság felé. Rövid menekülttábori élet után beutazást nyertünk Kanadába. Életünket Winnipegen töltöttünk egy ideig.

Kanadában különböző egészségi üggyel kapcsolatos beosztásban, öregségi otthonokban dolgozott. Szakiskolákban tanított anatómiát, élettant, patológiát, biokémiát, sebészeti, belgyógyászati, gyógyszertani tárgyakat. Miután elvégezte Vancouverben a tanárképző szakot, hivatásbeli nevelőknek is nyújtott továbbképzést pályájukon.

- Én az orvostudományt oroszul, ukránul, magyarul, latinul, görögül tanultam - folytatja. - Kezdetben nehézséget jelentett e tudomány angol nyelvre való átültetése. De szorgalmas magánképzés útján sikerült legyűrnöm a kezdeti nehézségeket és a nyelvi problémák sem okoztak különösebb gondot.

- Mi adta a gondolatot a Pacific Rim College megalapítására?

- Részben az orvosi tudományokban tapasztalt hiányosságok. Gyakorlatom folyamán rájöttem, hogy Kanadában nem létezik, vagy nagyon gyerekcipőben jár a természetgyógyászati kiképzés, hogy annak praktikumáról ne is szóljak. Szükségesnek láttam olyan főiskola megalapítását, amely a gyógyszeri kihatások veszélye nélküli, a természeti gyógykezelést alkalmazza.

- Másrészt pedig a kanadai egészségügyi oktatási módszerek hiányossága is ösztökélt a főiskola létrehozására. Kanadában a hagyományos orvosi kiképzés a gyógykezelésre és nem a betegség megelőzésére irányul. Ez a módszer túlzottan egyoldalú, s ezért nem egészen kielégítő. Ebben meggyőzött egy hajdani növendékem is, aki Ph.D. fokozatot szerzett az orvostudományban.  Ketten eldöntöttük, hogy olyan iskolát alapítunk, amelyben a tudásszint javítását nem befolyásolják kompromittáló körülmények.

Évekbe került, miután a bürokrácia buktatóit túlélve, megkapták az engedélyt a főiskola létrehozására. A részletes tanterv elfogadtatása után 2006 szeptemberében megnyílt a Pacific Rim College, Victoria szívében, a Park Square komplexban. Ma ez az egyedüli természetgyógyászati főiskola Kanadában, melynek szakképzett tantestülete kilenc tantárgyból nyújt választási lehetőséget a növendékeknek, egy éves kurzustól öt éves doktorátusi végzettségig.

- Milyennek tűnik a kanadai egészségügyi rendszer?

- Nem a legjobbnak. Azt meg kell mondanom, hogy az orvosok és általában az egészségügyi alkalmazottak a hagyományos orvoslásban jól képzettek. Ezt el is várják tőlük az adófizetők, hiszen a nemzeti összjövedelem 49 százalékát emészti fel az egészségvédelem! De sok a panasz. Kevés az orvos, az ápolószemélyzet, túl drágák a gyógyszerek és aggodalmat jelentenek azok valódi, vagy elképzelt mellékhatásai is. Az orvosi szövetség saját érdekeit védi foggal-körömmel.  Bár nagyon is érezhető a végzett gyógyászok alacsony száma (Brit Columbiában évente csupán 50 orvostanhallgató végez!), a szövetség megvonja a külföldről érkezett, hosszú gyakorlattal rendelkező orvosok praktizálási lehetőségét. Ezzel gyarapítja a ,,belterjes szaporulat" negatívumait is. Az Egyesült Államok, de más országok is, felszívják a Kanadában nagy költségek árán képzett élvonalbeli orvosokat.

- Másik probléma pedig az, mint említettem, hogy Kanadában a gyógykezelésen van a hangsúly, ami rendkívül költséges és nem kielégítő módszer. Számos más országban a betegség megelőzését és az egészség megóvását helyezik előtérbe, ami humánusabb és gazdaságosabb eljárásnak bizonyul. Ha majd Kanadában is előtérbe kerül ez az eljárás, akkor lesz igazán nagy fontossága a Pacific Rim College-hez hasonló főiskoláknak.

- Mondj valamit családodról.

- Erről elfogultság nélkül nem is szólhatok - válaszol. - Csodálatos szerető, buzdító családdal áldott meg az ég. Magyarországi feleségemmel, Ildikóval a Szovjetunióban ismerkedtünk meg. Házasságot kötöttünk, s ennek eredményeként költöztem át Magyarországra. Három fiúgyermekünk van. Rafael 29 éves, a PRC-n végzett, a kínai hagyományos orvoslást választotta specialitásul. Argentin feleségével itt él a városban. Adrián 28 éves, magyarországi feleségével szintén Victoriában él. A victoriai egyetemen pszichológiai képzettséget szerzett. Japánban, Ausztriában és Magyarországon angol nyelvet tanított. Ma japán vállalatnál továbbra is angolt tanít. Mario fiúnk 26 éves, a számítógépes technológiában specializálta magát. Nevéhez fűződik a 2010-es téli olimpiász üzleti számítógépes programjának kidolgozása. Mindhárom ismeri a magyar történelmet, ír, olvas, jól beszél magyarul.

A Douglas Magazin szerkesztői abban a tudatban ítélték oda a PRC és látnoki nevelőinek a kitüntető díjat, mert növendékeiket, s rajtuk keresztül az egész társadalmat egészséges életmódra, egészséges táplálkozásra, a betegségek megelőzésére nevelik.

- A bírálóbizottság bennük látja a wholistic medicine zászlóvivőit - mondták.

A foiskola máris ígéretes eredményeket tud felmutatni. Sri Lankában fiókintézete van, ahol több hónapos nevelési és gyakorlati lehetőséget nyújtanak a növendékeknek. Hasonló intézetek ügyében tárgyalásokat folytatnak Kínával és Kenyával is.

Sok sikert kívánunk az ország legifjabb főiskolájának és nevelőinek!

 
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.