A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228

 

 

 

Magyar Krónika,
2017. december 3.

Surján László


 

 

Mit kezdett őszirózsás hatalmával a Károlyi kormány? Gondolatok a korabeli sajtóból.

 „Egy további nevezetes históriai eseménye a mai napnak, a kormánynak az a bejelentése, hogy elrendelte minden fronton a fegyverletételt. Az új honvédelmi miniszter kiemelte, hogy csapatainkat nem győzték le, de négy és félévi hősi harcok után elkövetkezett szerencsétlen körülmények tették szükségessé ezt a szomorú lépést. A béke elkövetkezésének gyorsítása érdekében történik ez, ilyenformán tehát napokon belül megszűnnek a harcok mindenütt, a hol csapataink állanak. A háború ezzel véget ér; de hogy ez a vég megnyugtató is legyen egyben s a belső forrongásnak és az új háborúnak csiráit ne hordja mellében, ellenségeinknek el kell kerülniük nemzetünk megalázását és elviselhetetlen megcsonkítását. A békét megkötjük, reméljük, a népek önrendelkezése alapján, a mit követel a jog és az igazság és a magyar nemzet ezeréves történelme, a melynek viszontagságai folyamán annyit véreztünk életünk biztosságáért, a nemzet csorbítatlan egységéért, a szabadság és függetlenség eszményeiért és a nyugati kultúráért.
Csak egy kikötést hallottunk kiemelni a fegyverletétellel kapcsolatban s ez az, hogy ha ellenségeink meg akarnák szállni szerencsétlen országunkat, csak angol katonák alkossák a megszálló sereget s óvják meg földünket a zsákmányolás, a pusztítás és minden rendű brutális erőszakosság veszedelmétől.”

Írta mindezt a Budapesti Hírlap 1918. november 2-án.

Megdöbbentő ez a részlet. Ugyanaz a naivitás, ami a II világháború alatt Hortyékat jellemezte: majd az angolok.
Az angolokat pedig szemmel láthatóan kicsit sem érdekelte Magyarország. A trianoni döntés rendkívüli súlyosságát és igazságtalanságát a szomszéd népek mohóságával és a Tanácsköztársaság alkalmatlanságával magyarázza a közvélekedés. Pedig az alkalmatlanság már itt, a Károlyi kormánynál kezdődik. Letesszük a fegyvert, mindenféle tárgyalás, okos megegyezés nélkül. Az elviselhetetlen megcsonkítás elkerüléséről beszél, de a jámbor óhajhoz nem teszi hozzá, hogy a rendelkezésére álló haderőt az ország határára vonja vissza. Nem, szélnek ereszti a katonákat, és a fegyverek ereje helyett történelmi érdemekre hivatkozik. Ó, kicsit sem szent együgyűség! Hogy nem volt mozgástér?
Dehogynem. Láttuk, hogy ahol fegyveres ellenállás volt, például Balassagyarmaton, ott sikert is lehetett elérni. 

Ennél már csak az elborzasztóbb, hogy akadtak olyan emberek, akik Károlyinak szobrot emeltek, akik benne példaadó államférfit láttak. És ezeknek az erőknek még mindig van 10-20 százaléknyi támogatottsága Magyarországon! Talán azért, mert nem része a közművelődésnek, hogy 99 vagy épp százéves lapokat olvassunk.


az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.