A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228
STEVE Electric Inc.
Szőke István
Hívjon bármikor:
Tel: 514 981-5527 
vagy (450) 688-59831

KERESÜNK

magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával. Tel: 514-288-7966 kérje Tibort.

 

 

 

Aere perennius

 

Magyar Krónika,
2016.október 15. 2016.

lDr. Pungur József  

 

A latin költő Horatius Flaccus (BC 65-BC 8) egyik verséből vett idézet jelentése ”Ércnél maradandóbb emlékmű”.Voltaképpen ez az ókori római világ egyik fontos szimbóluma az örökkévalóság  megvalósítására.

A szinkretizmus kora volt az a javából, amikor a Keletről beözönő misztérium vallások: az egyiptomi Izisz és Ozirisz, a görög eleuzisi és dionézusi, valamint a perzsa eredetű Mithrász kultusz egymással versengő kavalkádja kiábándtó volt a kor gazdagjainak, hatalmasainak és intellektuáljainak. Ahol sok a vallás ott egyik sem lesz hihető! Kövekezéképpen a hatalamasok, tehetősök, filozófusok, művészek és széplelkek, hogy életcélt és halhatatlaságot, kvázi hogy örökkévalóságot teremtsenek maguknak  elkezdték építeni a maguk “ércnél maradandóbb” emlékműveit – kiki a maga tehetsége, talentuma, gazdasága és hatalma  szerint. 

Remélve, hogy rövid  földi éltük után, amikor testük már porrá lesz – amit építettek megmarad örökké és hírdetni fogja az utókornak maradandó cselekedeteiket, tetteiket és műveiket – s ha már  nem is maguknak, de neveikek örökkévalóságot  szereztek. Így álltak elő a nagy hódítók: Círusz, Nagy Sándor, Xerxész, Hannibál, Julius Caesar; a mesés kincseken dőzsölő Dárius és Krőzus, az ókor hét csodájának építői: a gizai piramisok, Szemirámisz függőkertje, Az efézusi Artemisz templom, az olimpiai Zeüsz szobor, a halikarnaszusi mauzóleum, a rhodoszi kolozus és az alxandiai világító torony – egytől egyig hallhatatlannak vélt művek voltak.

Jóllehet fizikailag elpusztultak ugyan, de nevükben ma is élnek és élni is fognak amí világ lesz
Az elmúló ókori civilizáció helyét a keresztény civilizáció foglalta el jó kétezer éve.

Amely az előző civiliáció romjaira épült  Majd a 14-ik századtól a Renaissance idején tudatosan bányászták elő az ókor  már-már elfeledett értékeit és építették be kultúrájukba amellyel a mai nyugati civilizációt teremtették meg. A középkori vallásosságból és az újkori vallásháborúkban elfáradt és kiábrándult hatalmasoknak, gazdagoknak és a mindig valami újat kereső intellektuelleknek kapóra jött az ókori aere perennius életelv, amelyre rácsaptak, magukévá tették és életelvüknek vallották.
Ebben találták meg az egyedi ember egyetlen lehetőségét a földön megvalósítható “ércnél maradandóbb” életmű – a saját örökkévalóság  megalkotását. Így tüntek fel a modern kor nagy hódítói: Attila, Dzsingisz Kán, Szulejmán, Napoleon; a nagy politikusok: Roosewelt, Churchill, Hitler, Sztalin, Maucetung;  milliárdosok: Fuggerek, Rotchildok, VanderBiltek,  Bill Gatesek.

Legújabban a milliárdosoknak és politikusoknak egy új nemzedéke lépett a világ porondjára, akik a mai globalizáció elindítói, mozgatói és mesterei. A milliárdosok rájöttek, a régi igazságra, hogy a pénz nem boldogít. Meg lehet unni a jótékonykodást is: ösztöndíjkat adni, új egyetemeket létrehozni és működtetni, országok pénrendszereit tönkretenni. Mindezek egy idő után elvesztik érdekességüket. Ezér új és izgalamasabb  kalandokat keresnek amiért, dolgozni, énli valóban édemes.  Hasonló végkövetkeztetésre  juthattak a nagy nemzetközi szervezetek  képviselői, tagjai és vezetői is. Egy idő után az általuk végzett munka szürkévé, unalmassá válik. Ellehet képzelni milyen álmosítóan unalmas napról-napra a padsorokban ülni, szavazni, jelentésket írni. Munkájuk  érdektelenné válik s keresik a kihívásokat, kalandokat. E két csoport örömmel fedezte fel, hogy a Globalizáció munkájában összefogva átalakíthatják a mai világot!
Beindították hát a mai népvándorlást Európa gyökeres átalakítására! Mit sem számít nekik becsapás, szenvedés, kiábrándulás, tragédia. A nagy kaland a fontos és  a történelem  meváltoztatása amivel ércnél maradandóbb örök emléket állítanak maguknak!

Október 6, 2016                                                                                     

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.