A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228
STEVE Electric Inc.
Szőke István
Hívjon bármikor:
Tel: 514 981-5527 
vagy (450) 688-59831

KERESÜNK

magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával. Tel: 514-288-7966 kérje Tibort.

 

 

 

Elkészült az Esztergomi Királyi Palota és Kápolna felújítása

Magyar Krónika,
2015. május 10.

 Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma Sajtószolgálata

Fotó: JulCSIllag-fotó®

Kétéves munka után elkészült a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeumának felújítása. Április 18-ától - az új kiállítások mellett - látogatható lesz a Várkápolna, és részlegesen a Studiolo, azaz Vitéz János reneszánsz freskókkal díszített dolgozószobája.

A múzeum az Esztergomi Királyi Vár kiállításainak fejlesztésére 500 millió forint uniós támogatást nyert el, valamint a kápolna felújítását a kormány további 50 millió forinttal segítette.

A legnagyobb turisztikai újdonság, hogy immár látogathatóvá válik a turisták elől eddig elzárt területek közül a Beatrix-terem, a Királyi Kápolna és a Studiolo. Ezeken a helyszíneken az elmúlt tíz esztendő során annyira előrehaladt a restaurálás és helyreállítás folyamata, hogy immár lehetővé válik a csoportos, vezetéssel történő látogatás.

A beruházás során elkészült az új, állandó kiállítás is a Várhegy történetéről, immár a – szintén a Nemzeti Múzeumhoz tartozó – Balassa Bálint Múzeum gyűjteményét is felhasználva. A kiállítóterekbe korszerű fény- és hangtechnikát telepítettek, valamint kidolgoztak egy okostelefonra tölthető alkalmazást, amely a látogatókat már a városba érkezve a Várba irányítja, majd különféle sétaútvonalakat kínál, GPS navigációk segítségével.

A múzeumban ez a fejlesztés hosszú idő óta az első, amely nem időleges állagmegóvási vagy restaurátori jellegű beavatkozás, hanem az egyedülálló épületegyüttes több pontján is megnyugtató, véglegesnek tekinthető megoldást nyújt, továbbá turisztikai szempontból is új látványosságot hoz létre. Az interaktív elemekben gazdag, az új muzeológia szemléletét tükröző tárlat átélhetővé teszi a középkort, élményszerűen megidézve a palota mindennapi életét és hangulatát.

Az Esztergomi Királyi Palota freskóinak kutatásán és helyreállításán 2000 óta dolgozik Wierdl Zsuzsanna festő restaurátor-művész. A Studiolóban található Magyarország egyetlen, viszonylag épen megmaradt, jelentős reneszánsz falképe, az Erények, melynek keletkezési ideje az 1400-as évek végére tehető

Az Erények egyedülálló művészettörténeti jelentősége, hogy ebből a korból Itálián kívül sehol a világon nem ismerünk még egy olyan falképet, amely a quattrocento Firenzéjének vezető festészeti stílusában és színvonalán készült volna. A kutatók egy része - az eredeti rétegek feltárása és restaurálása során előbukkanó új megfigyelések és adatok, így pl. a nőalakok hasonlósága, a bekarcolt aláírás értelmezése stb. alapján - nem zárja ki azt a feltételezést, hogy az alkotóművész akár maga Sandro Botticelli is lehetett. Ha a hipotézis a jövőben újabb adatokkal megerősödik, akkor az Erényeket úgy tekinthetjük majd, mint az olasz mester egyetlen Itálián kívül készült falképét.

Miután a vártorony az 1595. évi török ostrom során összedőlt és darabjai belerogytak a dolgozószobába, így azt földdel töltötték fel, és a freskók emléke évszázadokra feledésbe merült. Létezésükre az 1930-as években indított régészeti feltárások során derült fény, majd évtizedeken át zajlottak a restaurálási beavatkozások, kisebb-nagyobb sikerrel, olyannyira, hogy amikor 2000-ben az új munka elkezdődött, az eredeti képek majd felét elfedték a kiegészítések. Másfél évtized megfeszített munkája után mára a Studiolo rekonstrukciója olyan fázisába érkezett, hogy a képciklus újra bemutatható lesz a közönségnek. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a munka szándékosan nincs befejezve, mert a kormány újabb segítsége immár lehetővé teszi a Studiolo komplex építészeti terének – vagyis immár a boltozatának is! – teljes helyreállítását. Ennek megfelelően a falképek restaurálását csak ezt követően lehet majd végleg befejezni. Már meg is kezdődött a következő építészeti rekonstrukciós fázis, valamint a festmény-restaurálás utolsó, befejező szakaszának az előkészítése, mely új meglepetéseket tartogat majd a látogatóknak. A munka jellege azonban immár olyan, hogy a freskók szervezett, vezetővel történő, csoportos látogatása az előrehaladást nem zavarja.

Az egykori Királyi vár Kápolnájának felújítása már korábban, 2013 végén elkészült, így a különleges, szakrális teret és falfestményeit 13 év után láthatta újra a nagyközönség. Ám Wierdl Zsuzsanna és restaurátor csapata tovább kutatta a kápolna falainak festészeti díszítését, így a jelenlegi átadási ünnepen annak újabb szépségei és érdekességei válnak láthatóvá. A restaurátor egyfelől megtalálta a Kápolna legelső, eredeti kifestésének nyomait, másfelől pedig számos eredeti freskórészletet helyezett vissza sikerrel a falfelületbe. Munkája nyomán immár néhol fölsejlik a Kápolna egykori, nagy falfestményeinek ikonográfiai programja.

Az Esztergomi Vár az európai országok körében meggyökeresedő Magyar Állam születési helye, mert itt alakult meg és működött első nagy korszakában az állam életét alapvetően meghatározó két intézmény, a világi és az egyházi főhatalom: a királyság és az érsekség. Az európai uniós segítséggel megvalósuló fejlesztés nyomán a látogatók számára élményszerűen bontakozik ki a magyar középkor lenyűgöző hatalmi pompája és kiemelkedő kulturális gazdagsága.

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.