A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228
STEVE Electric Inc.
Szőke István
Hívjon bármikor:
Tel: 514 981-5527 
vagy (450) 688-59831

KERESÜNK

magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával. Tel: 514-288-7966 kérje Tibort.

 

 

 

Isten Önnel, Tanár Úr! 

Magyar Krónika,
2015 október 25.

Pálmai Tamás

 

 

De talán azt is mondhatnám, hívő katolikusságát, emberségét és jóságát ismerve, hogy Ön Istennél, kedves Nemeskürty István Tanár Úr. Mert bizonyára már Nála van. Hol máshol? Stílusosan - mint amilyen stílusos és kemény tartású volt egész életében - október 8-án, Nagyboldogasszony napján adta vissza lelkét Teremtőjének. És ez nála szó szerint értendő. 

   Osztovics Ágnes méltatására hivatkozom majd többször is a továbbiakban.

   2011-ben jelent meg utoljára a nagy nyilvánosság előtt, mikor a Parlamentben átvette a Kossuth-nagydíjat, egyikét számtalan elismeréseinek. Tehetséggel bőven meg volt áldva. Kitűnő szellemi és fizikai adottságairól legendákat meséltek. Ezt a kőszegi katonaiskola szigorú nevelésének tudta be. Háta soha nem görnyedt meg. Sem képletesen, sem valójában. Tartása - a szó erkölcsi és fizikai értelmében - méltóságot és hatalmas lelkierőt, testi acélosságot sugárzott. Nem katona lett (bár nyugalmazott dandár-tábornokként hunyt el), hanem bölcsész, irodalom- és filmtörténész, dramaturg, író, a művészeti élet katalizátora és szervezője, de mindenekelőtt tanár. Sőt Tanár Úr, a magyar nemzet Tanára, ahogyan azok is nevezték őt, akik soha sem hallhatták egy óráját sem. Az oktatás a vérében volt. Ott oktatott, ahol tudott. Nemzetet ébresztő új kérdéseket vetett fel folyamatosan, mindig új utakat látott és láttatott. Ahová került, ott akart szolgálni, legjobb meggyőződése és hite szerint. Ha kellett, fejet hajtott - de hátat, gerincet soha - politikai vezetőknek, hogy majd megtehesse azt, amit kell az adott helyzetben. Mindig elment a falig, de mindig tudta is, hogy mi az, amit a rendszer még éppen elvisel. Mit nézhetnénk ma régi magyar filmként, ha nincs az Egy magyar nábob, a Kárpáthy Zoltán, A kőszívű ember fiai vagy az Egri csillagok? Kitűnően ismerte a kortárs filmművészetet, azonnal ráérzett a remekművekre és szerette a közönséget. Éberen figyelt a fiatalokra: segítségével került vászonra az Illés zenekar is.

   Az „utólag bölcsek és patyolat tiszták” mindenben kritizálták „módszerváltás” után: embereit, állítólagos engedményeit a hatalomnak, mind megbocsáthatatlan hibának tartották. A károgók persze elfelejtették azt a - Magyarország működőképessége érdekében sokszor lehetetlen szabályok, tilalmak tarkította - korszakot, amely cerberusként övezte és őrizte a rendszert. „A magyar népet szolgáltam, ahogyan lehetett” - mondta nekik csendesen, de határozottan. Mi meg tegyük hozzá: és ott szolgálta, ahol kellett! Tévéelnök, könyvalapítványi és kormánybiztossági vezető, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem újságíró szakának elindítója, rengeteg fontos ismeretterjesztő és magyar irodalom-történeti munka szerzője. És ez csak a jéghegy csúcsa. Számtalan írás, köztük 11 nagy kötet az életmű legjava. Mind olvasva ma is. Mohács után mondott rekviemet egy hadseregért, beszélt a magyar népnek - ki ezt hallgatta is - az elfelejtett évtizedről, az örök parázsról a hamu alatt és azokról, ki érted haltak, szent világszabadság. És kérte a diákokat, kutassák múltunkat a jelenben és írjanak magyar éneket, majd képpé varázsolta az időt, hogy a daliás időket és édes Erdélyt is mi, magyarok láthassuk. Tüzes józansággal szólt ezerszáz évünkről a Kárpát-medencében és kért, hogy lépjünk inkább előbbre, mi mind, hunok és magyarok. Majd megkérdezte, meddig várjunk? Aztán búcsúpillantást vetett az elérhetetlen, tündér csalfa célra, és megállapította, hogy elrepült a gyors idő. Jogosan kérdezhetjük tehát ezek után, hogy mi történt velünk? Magyarnak számkivetve, magyar zsoltárt énekelve gyógyítgassuk önfiúnk vágta sebét, vagy tegyünk is valahára valamit? Valamit, ami végre épp az, amit tennünk kell, és épp akkor, amikor cselekedni kell, és épp úgy, ahogyan azt kell: együtt. Mindannyian.

   „Nemeskürty István hazafi tudott maradni egy hazafiatlan korban. A mi végső búcsúnk még hátravan.” Igen, hátra. Megtéve azt, amiről épp imént volt szó: helytállva e XXI. századelő népáradatában, zűrzavarában.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.