A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 

Magas állami kitüntetések

 

2013. március 18.

O.E.

Miska János a kitüntetettek között

Emlékezetes esemény színhelye volt március 15-én a budapesti Néprajzi Múzeum. Itt adta át ünnepélyes keretek között Navracsics Tibor, közigazgatási és igazságügyi miniszter és miniszterelnök helyettes a kitüntetetteknek az állami díjakat. Dr. Navracsics elmondta, hogy tehetséges nép a magyar. ,,Gyakran dicsekszünk eredményeinkről a tudományokban, művészetben, irodalomban, melyekben világviszonylatban is megálljuk a helyünket… A szép eredményekben Önök is előbbre vitték nemzetünket, minek elismeréséül a köztársasági elnök megbízásából átadom a magyar érdemrendeket.”

A kitüntetettek között ott volt lapunk munkatársa, Miska János is.

Jánost az a kitüntetés érte, hogy 2012 nyarán dr. Pordány László, ottawai magyar nagykövet, másokkal egyetértésben javasolta magas állami kitüntetésre, mint Kanadában élő írót, műfordítót és bibliográfust.

János fél évszázados munkásságát jól ismerik olvasóink. Számos novellás, tanulmány és életrajzi gyűjteménye a magyar hagyományok megőrzését és a gyors beolvadás lassító folyamatát szolgálta. Magyarságkutató tanulmányai és bibliográfiái pedig a magyar szellemiség dokumentumait rendszerezik és adatait eljuttatják a befogadó ország, de más nemzetek olvasói számára is. Szakszerű összeállításai eredményeként valóságos nemzetiségi bibliográfiai kultusz alakult ki Kanadában. Mint irodalomszervező, a 60-as évek végén társaival megalakította a Kanadai Magyar Írók Körét, s szerkesztette öt antológiáját, hármat magyar, kettőt angol nyelven.  Az Írók Köre ma is működik, Kanadai Magyar Írószövetség néven. Mint műfordító, közreműködött magyar költemények és regények angolra, illetve magyarra fordításában.

Áder János köztársasági elnök elfogadta a felterjesztést, s 2012. november 29-i keltezésű oklevelét ezzel a mondattal szignálta:

Miska János író, műfordító, bibliográfus részére a kanadai magyar kultúra és magyarságkutatás terén elért kimagasló eredményeiért, a kanadai magyar szellemi élet szervezése és a nemzeti kultúra népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

a MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetést adományozom.

(A csoportképen látható tagok közül négyen részesültek tisztikeresztben; egy részük lovagrendben és a sport területén működők arany-, illetve ezüstkeresztben.)

Olvasóink nevében is, szívből gratulálunk Miska Jánosnak és további jó munkát kívánunk neki írói munkájában és magyarság-kutatásában.
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.