A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 

Magyarok a kanadai irodalomban
3 befejező rész

 

Miska János


Lexikális és antológiai irodalomban


Sokkal kielégítőbb hungarológiánk helyzete a lexikális és antológiairodalomban. Ezek alapján, ha az irodalomban vannak kis és nagy nemzetek, a magyar határozottan az utóbbiakhoz tartozik. A lexikális irodalomban vizsgálat tárgyává veendő három országos, a Canadian Encyclopedia (1985, 1990), az Encyclopedia of Canada’s Peoples (Kanada népei enciklopédiája, 1999) és az Encyclopedia of Literature in Canada (A kanadai irodalom enciklopédiája, 2002) kiadvány. Az antológiák sokasága közül vegyük csupán azon magyar tárgyúakat számításba, amelyek szerkesztői angol vagy legalábbis nem magyar származásúak. Ezek között említendők a néhai Watson Kirkconnell által szerkesztett gyűjtemények, The Hungarian Muse: An Anthology of Hungarian Poetry, 1400–1932 (Magyar múzsa: A magyar költészet antológiája, 1400–1932, 1933), János Arany: The Death of King Buda (Arany János: Buda halála, 1936), valamint A Little Treasure of Hungarian Verse (A magyar költészet kis kincsestára, 1947), s a kolosszális Hungarian Helicon (Magyar helikon, 1985). Egyéni költők gyűjteményei közé tartoznak Kenneth McRobbie fordítása: Ferenc Juhász: The Boy Changed into a Stag, Selected Poems 1949–1967 (Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú, 1970), László Nagy: Love of the Scorching Wind, Selected Poems 1953–1971, (A forró szél imádata, Válogatott költemények, 1953–1971, 1973, közös fordításban Tony Connorral). Jelentős munka még Robin Skelton: George Faludy: Selected Poems 1933–1980 (Faludy György: Válogatott költemények, 1933–1980, 1985) című gyűjteménye, melynek fordításában mások is közreműködtek. Megjelent számos gyűjtemény angol nyelvű szerkesztők gondozásában, köztük a Volvox, a Canadian Ficton Magazine, Translation Issue (1976), melyek anyaga többnyelvi eredetű, s amelyekben a kanadai magyarok nagy teret kaptak.


A Canadian Encyclopedia külön szócikkben foglalkozik a kanadai magyarokkal (pp. 848–849). A szócikk szerzője, Dreisziger Nándor történész összefoglalót nyújt a magyarság eredetéről, kanadai vándorlásáról, letelepedéséről, valamint gazdasági, társadalmi, felekezeti sajátosságairól, hangsúlyozva e nemzetiség törekvéseit hagyományai és kulturális öröksége megőrzésére. Az enciklopédia részletes tanulmányt közöl a kanadai etnikirodalomról, Tamara Palmer és Beverly Rasporich egyetemi tanárok tollából. Ebben (pp. 597–598) a magyarok megkülönböztetett figyelemben részesülnek, köszönet az első évszázadot megért irodalmi eredményeiknek. A tanulmány történeti és stílusbeli ismertetést nyújt irodalmunkról, említést tesz az 1902-ben íródott életrajzi eposzról Szatmáry János tollából, _a ’30-as éveket megelőző költészetről, s a második világháborút és az ’56-os forradalmat követő irodalmi virágzásról. Stílusbeli szempontból szól a klasszikus, a nyugatos, a szürrealista, a dadaista törekvésekről, Fáy Ferenc, Tűz Tamás, Kemenes Géfin László, Vitéz György, Zend Róbert és mások munkássága alapján. Külön figyelmet szentel a kanadai magyarok példás irodalomszervezésének, a Kanadai Magyar Írók Köre 1967-ben történő megalakulásának, mely antológiasorozatával és irodalmi rendezvényeivel kellő fórum volt az írók számára.


Az Encyclopedia of Literature in Canada is önálló szócikkben foglalkozik a magyar irodalommal, a derékhad alkotóinak megnevezésével. Több egyéni szócikk foglalkozik magyar írókkal (Faludy György, John Marlyn, George Páyerle, Szabados Béla, Vizinczey István, Zend Róbert). Az etnikirodalmi fejléc alatt számos magyar nyelvű író nyer ismertetést, hangsúlyozva irodalomszervezői és könyvészeti munkásságunkat. E sorok írójáról elmondja a szócikk szerzője, hogy Ethnic and Native Canadian Literature (1990) című nemzetiségi bibliográfiája egy évtized távlatából is hézagpótló összeállításnak számít, mely munka 65 kisebbségi csoport 75 nyelven megjelent irodalmát öleli fel az eredeti munkák (költészeti, szépprózai, drámai gyűjtemények), valamint a róluk szóló annotált ismertetések, monográfiák, esszék, recenziók, biográfiák közrebocsátásával. A magyarok a nálunknál tízszerte számosabb németek, olaszok, ukránok mellett megérdemelten egyenrangú helyet kaptak.
A Hitel múlt augusztusi számában Veress Zoltán megemlítette, hogy a nyugati államférfiak mindig is élen jártak a menekültek és bevándorlók felkarolásában. Jóllehet, altruisztikai megfontolásból, de ez a humánus sajátosság vonatkozik a kanadai politikusokra is. A föderális és a tartományi kormányok hathatós támotatást nyújtottak a bevándorlók hagyományai ápolására. Az ország szellemi erői, a nevelők, a történészek, szociológusok, irodalmárok hasonló emberségességet mutatnak az idegen ajkúak iránt. A szépírók esetében, úgy érzem, merőben új, az egyéni tapasztalatok hiányában született felszínes típusalkotás helyett őszinte, reális alkotói mozgalomra lesz szükség.

Irodalom
Burnet, J. P., Howard Palmer: Coming Canadians… Toronto, 1964, McClelland & Stewart.
Callaghan, Morley: Our Lady of the Snows. Toronto, 1985, Macmillan of Canada.
Fulford, Robert: The Good Wife. In Short Stories. Toronto, 1977, Double Day Canada.
Gordon, C. W.: Corporal Cameron of the North West Mounted Police… 1912.
Hidas Péter: Kanadai visszhang: 1956 okt. 23–november 4. In Évkönyv, II. Budapest, 1993,
1956-os Kutató Intézet, 73–93.
Hoerder, Dirk: Ethnic Studies in Canada from the 1880s to 1962. Canadian Ethnic
Studies, 26, No. 1 (1995), 1–18.
Kirkconnell, Watson: The New Canadians és Of Travel. In uő.: A Slice of Canada: Memoirs.
Toronto, 1967, University of Toronto Press, 259–281, 331–343.
Kroetsch, Robert: But We Are Exiles! New York, 1965, St. Martin’s Press.
Levine, Norman: Canada Made Me. London, 1985, 1979, Putnam.
Miska, John: Canadian Studies on Hungarians, 1886–1996. Regina, 1967, University of Regina
Press. Supplements: Ottawa, 1992; Budapest, 1995; Toronto–Budapest, 1998.
Ondaantje, Michael: The English Patient. Toronto, 1992, McClelland & Stewart.
Palmer, Howard: Patterns of Prejudice. Toronto, 1982, McClelland & Stewart.
Palmer, Howard, Tamara Palmer: The Hungarian Experience in Alberta. Toronto, Hungarian
Studies Review, 8, no. 2.
Pap István: Hol a hazám? Windsor, Ont., 1988.
Pirot, Jules Joseph: One Year’s Fight for the True Faith in Saskatchewan: The Hungarian
Question in Canada, 1910. Toronto, 1911, Catholic Register and Canadian Extension.
Wood, Dean, Robert Remnant: The People We Are. Toronto, 1980, Gage.
Woodsworth, J.S.: Strangers within Our Gates… Toronto, 1908, The Missionary Society of the 
Methodist Church. Új kiadásban: Toronto, 1972, University of Toronto Press.

Vége

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.