A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 

Montreáli március 15-i ünnepély

Montreál, március 14.
Bencsics Klára


Idén a  szokásos  márciusi ünnepélyt az I.Református  Egyház  halljában tartották meg.
A rossz idő ellenére, asztaloknál ülve, a közönség megtöltötte a termet.Mint mindig,  a cserkészek bevonulásával kezdődött meg  az ünnepély,  ismételten  szívet melegitő élményt nyújtott, ahogy  több mint 20 magyar cserkész énekelte a cserkészindulót: 
„Fiúk fel a fejjel, a harsona zeng,
Álljunk csatasorba vidáman.
Ránk vár a világ, ez a harc a mienk,……….”
A Szózat eléneklése után, György Attila Tiszteletes úr nyitotta meg az ünnepséget, a magyar  koronás  zászlóval.


Ezt követően a cserkészek zenés-ének előadása következett , jól megtanult műsorukkal..
Az ünnepi szónokot, s Magyar Bizottság nevében Madarász Viktoria mutatta be. Dr. Felvinci Jánost,  a McGill egyetem   professzorát, aki jelenleg a McGill nyugdíjasok  számára tartott programon tanít... Dr. Felvinci 56-ban hagyta el Magyarorszgot és nuklerális fizikusként dolgozott a Columbia egyetemen  nyugdíjazásig. Fizika mellett a történelem  egyik kedvenc  tárgya,   ezen a területen is  gyakorolt kutatásokat. A magyar történelemben végzett kutatásai  alapján számolt be az 1848-as forradalom előzményeiről, a kor szellemét röviden vázolva. Részletes  képet nyujtott Petőfi szerepéről, a március 15.-i   eseményekben. Többek között Petőfi Sándor naplójából is  idézett, és ismertette a 12 pontot! 
Az előadó így vezette rá a hallgatóságot ennek a napnak   történelmi lényegére. Igen tanulságos volt.
A Magyar Iskola, ismét  rendkivül tartalmas  műsorral járult hozzá az ünnepély sikeréhez! A tanulók apraja-nagyja résztvett ebben, mint a hat éves Borbáth Ákos, aki igen szép magyarsággal és hangsulyozással  szavalta el a Nemzeti Dalt.  Fergeteges sikere volt. Úgyszintén Ágoston Zsuzsának is egy Kossuth nótával.
A csoport tagjai összefüggő műsorban tolmácsolták  1848, március 15. eseményeit   és jelentőségét. Feltűnő szép magyarsággal mondta szerepét a 14 éves Kálmán Kristóf is, társaival együtt.
A Gyöngyösbokréta  népitánccsoport fiatalabb táncosai, igen kedves tánccal járultak  hozzá az ünnepélyhez.
Végül, a Magyarok Nagyasszonya katolikus egyház plébánosa, Androvits Tamás  néhány keresetlen szóval zárta be az ünnepséget. Tamás atya, talán 5 percig sem beszélt, de   ez a néhány mondat mindennél többet ért.
Beszédében, a jelenlévő fiatalokhoz szólt. Megmagyarázta, hogy miért is tartunk minden évben hazafias ünnepélyeket, hiszen olyan régen történt eseményekre emlékeztetnek. Arra mutatott rá, hogy azért van ez minden évben, mert tovább akarjuk adni   a fiatalságnak a szabadság szeretetét és tűzét, hogy majd  ők is tovább  vigyék azt! 
A közönség három  himnusz éneklésével zárta be  az ünnepélyt: a magyar, kanadai és a székely himnusszal.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.