A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 

"Látjátok feleim..."
Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig

Magyar Krónika
 Országos Széchényi Könyvtár
(Budapest)

a Halotti Beszéd

Részlet a kiállításból
A kiállítás a latin nyelvű oklevelekben szórványosan megjelenő magyar szavakkal kezdődik, és az önálló irodalmi művek létrejöttéig és az írás mindennapi használatba vételéig tart, a magyar nyelvű írásbeliség történetének mintegy félezer évét mutatva be. A korból fennmaradt magyar nyelvű írott dokumentumok a nyelvemlékek, melyek legbecsesebb és - törékenységük miatt - legféltettebb nemzeti kincseink közé tartoznak. Hasonló nagyságrendű nyelvemlék kiállítás még soha sem volt Magyarországon!

Minden kiemelkedő jelentőségű nyelvemlék helyet kap a tárlaton: a korai szórványemlékek, mint a Tihanyi alapítólevél, az első összefüggő szövegek, mint a Halotti Beszéd és az Ómagyar Mária-siralom, illetve szinte valamennyi magyar nyelvű kódexünk. A kódexek  jelentős része az idők során külföldre került, és most láthatók  először együtt. A kölcsönző országok között van Németország, Csehország, Románia, Ausztria és Horvátország is. Talán sohasem találkozott még az első magyar nyelvű bibliafordítás részleteit tartalmazó úgynevezett Huszita Biblia három különböző országban őrzött, különböző korú kézirata, a Bécsi, a Müncheni- és az Apor-kódex.

A kiállításon helyet kapnak a legújabb felfedezések, és bemutatásra kerülnek a nyelvemlékekkel kapcsolatos legfontosabb folyó kutatások is, kihasználva a legmodernebb információs technológia adta lehetőségeket. A termekben hatásos installáció és kvalitásos középkori műtárgyak segítik felidézni a kor hangulatát.

Az egyedülálló tárlathoz az "Íz, csín, tűz" program keretében  reprezentatív nagykatalógus készül, valamint kétívnyi fakszimile dosszié is, utóbbi elsősorban a közoktatás számára. Az MTA Nyelvtudományi Intézetének együttműködésével a Nemzeti Könyvtár tudományos igényű, átfogó honlapot hoz létre, amely hosszú távon is a magyar nyelvemlékekkel kapcsolatos információk gyűjtőpontja kíván lenni. Az érdeklődő nagyközönség és a közoktatás számára ismeretterjesztő honlap készül, amely a legfontosabb nyelvemlékeket és a hozzájuk tartozó népszerűsítő tartalmat (hanganyagok, képek, interaktív média kapcsolatok stb.) sokszínű és közérthető eszközökkel jeleníti meg. Ezt a célt szolgálják a kiállítás-együttest kísérő múzeumpedagógiai foglalkozások is, hiszen a reprezentatív nagykiállításhoz kapcsolódva, az "Íz, csín, tűz" program keretében, az idei Kazinczy-évforduló előtt a Nemzeti Könyvtár további tárlattal is tiszteleg. A nyelvemlékektől a nyelvteremtésig címmel a Kézirattár kamara-kiállítása Kazinczy-ereklyék révén mutatja be az írott magyar nyelv kezdeteitől a nagy megújulásig terjedő időszak összetett hátterét, Kazinczy és a nyelvemlékek viszonyát.

 

További információk:
Országos Széchényi Könyvtár
1827 - Budapest
Budavári Palota, F épület

Nyitva tartás: K-SZ 10-18

Tel.: +36 (1)224-3742
szechenyi.budapest@museum.hu
pr@oszk.hu

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.