A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 

Magyaroknak magyarul/magyarán

Magyar Krónika
Budapest, okóber 1O

Maróti Orsolya

 

Másodízben kaptam meghívást tanártovábbképzés tartására az ottawai nagykövetségről, Vastagh Pál nagykövet úrtól. Budapesten, a magyar mint idegen nyelv oktatásának központjában, a Balassi Intézetben, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Károli Gáspár Református Egyetemen tanítok alkalmazott nyelvészetet hungarológus, magyar mint idegen nyelv szakos hallgatóknak.

A második, harmadik generációs, magyar származású diákok tanítását vállaló tanárok helyzete, lehetőségei eltérőek lehetnek akár egy országon belül is, de tapasztalataim szerint (Szabadkán, Temesvárott, Stuttgartban is tartottam már előadást, beszélgettem kollégákkal a tanítás közben felvetődő kérdésekről, gondokról) vannak olyan módszertani sajátosságok, amelyek egyaránt jellemzik a tengeren innen és túl folyó magyartanítást. A "tan-anyag", a magyar nyelv a közös kiindulópont.  

A kétnapos rendezvény (augusztus 30-31) programja igencsak szoros volt: 14 órányi közös munkában lehetett része a jelenlevőknek. A kínálatról röviden, csak a címek segítségével: I. Kulturális kapcsolatok - Lehetőségek 2008. (Magyarországi programok: Reneszánsz év, A kultúrák közötti párbeszéd éve, stb. Ösztöndíjak, tankönyvek, tananyagok, segédkönyvek - programajánlók); II. a. Nekem bevált - nekik már bevált (Ötletek és sikerrel alkalmazott módszerek - az elmúlt év tapasztalatai); II. b. Milyen volt elődeim élete Mátyás király udvarában? (Magántörténelem - magyar történelem. A reneszánsz év Magyarországon); III. Interkulturalitás - átjár(kál)ás a kultúrák között (2008 a kultúrák közötti párbeszéd éve - Az interkulturális kompetencia fejlesztése a nyelvtanítás során); IV. A nevek világa - a szavak eredete (Etimológia kezdőknek - élővé tett kapcsolat a történelemmel - Mikrotanítás); V. A szövegek világa (Szövegválasztás kezdőknek és haladóknak - életre keltett szövegek); VI. (Nyelvi) udvariasság és a sikeres kommunikáció II.(Tanítható-e a nyelvi udvariasság? Hogyan illeszthető a kultúra tanításához?); VII. Médiatár (DVD, hangoskönyv, internet a nyelvtanítás szolgálatában - gyakorlatok készítése).

Ezúton is köszönöm a képzés ötletgazdáinak - a nagykövet úrnak és feleségének -, a követség dolgozóinak, akik a lebonyolításban segédkeztek és nem utolsó sorban a megjelent pedagógusoknak, hogy munkájukkal, lelkesedésükkel hozzájárultak a továbbképzés sikerességéhez. Jó volt Ottawában lenni, jó volt látni, hogy sokaknak annyira fontos a magyar nyelv és magyar identitásuk, hogy szabad idejükből, energiáikból igencsak sokat hajlandók áldozni rá. 
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.