A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
Egyszer a legbátrabb ember volt a világon.......

Magyar Krónika
Montreal, augusztus 18.

Bencsics Klára                          

Moszkvában, augusztus 3-án elhunyt, Alexander Szolzsenyicin a 20.-század orosz irodalmának egyik legnagyobb alakja !
A Nobel díjas író szívgyengeségben halt meg közel 90 éves korában.
A kanadai sajtóban, főleg a National Post napilapban, több cikk jelent meg ebből az alkalomból.  A cikkek címei, magyar fordításban:"Az oroszok irodalmi hazafia"(George Jonas), "Az erkölcs katonája"(Raymond J.de Souza), "Fénylő világosság a kommunista sötétségben"(Ian Hunter), "Az ég is sírt...."(Gazette,: Megan  K:Stack)

A fiatalabb generáció nem ismerheti annyira az oroszok nagy íróját és bizonyára furcsálják is, hogy ekkora elismerést kap az újságok hasábjain. De ismerjük meg életútját.

Alexander Szolzsenyicin, 1918-ban született, amikor apját elvesztettte, anyja nevelte fel. Iakolai felső végzettsége: Fizika és matematika, diplomáját a Rostov egyetemen szerezte.1941-ben katona lett és négy évig harcolt  tüzérként a harctéren, amiért két kitüntetésben részesült.
1945-ben letartóztatták, mert elkobozták barátjához írt levelét, melyben kritizálta Sztálin politikáját. Nyolc (8) évi börtönre és 3 évi munkaszolgálatra itélték., az utóbbit a kazahsztáni koncentrációs táborban töltötte le.
A táborban  a foglyok arról álmodtak, hogyan tudnák az őröket megtámadni és legyőzni, Szozsenyicin ennél többet tett, belülről támadta meg a szovjet rendszert.

Szabadulása után, az íróból "bosszúálló angyal lett", ahogy az egyik cikkben írta valaki.
A 20.század egyik legnagyobb és legmerészebb irodalmi támadója volt, mert soha nem állta meg, hogy a szovjet vezetőket kárhoztassa.
Első sikere 1962-ben volt, amikor Khruscsov engedékenysége folytán kiadták az" Ivan Denisovich egy napja" című könyvét. Ebben, az olvasóközönség megdöbenésére, részletes képet festett a haláltáborok egy napjáról. Ez a könyv nemzeti nagyságra emelte Szolzsenyicint, hiszen bírálata félelemnélküli lelkiismeretét követte.

A témáról még két másik könyve is jelent meg, melyeknek kéziratát nyugatra csempészte és ott adták ki:"Az első kör"- First Circle és a "Rák kórterem" azaz a "Cancer ward". A kitűnő irodalmi meglátással és karakterek jellemzésével írt nagyszerű művekre, 1970-ben megkapta az irodalmi Nobel díjat. A Nobel Dij átvételére már nem engedték ki, de elfogadó beszédét a nyugati sajtóban lehozták.
1970-től írta a Gulag Archipelago - Gulág Szigetvilág című könyvét, szintén kötetenként mentette ki nyugatra. Breznev megsokallta tavékenységét, megvonta orosz állampolgárságát és kizárta Oroszországból. Talán ez volt az iró számára a legnagyobb büntetés, nagy hazafi lévén, soha nem akarta hazáját elhagyni.

Az USA-ban telepedett le, Vermont államban. Itt élt húsz évig. 1978-ban a Harward egyetem meghívta egyszer  előadásra és a liberális érzelmű amerikai fiatalság döbbenten hallgatta véleményét a nyugati  demokráciáról.
Beszédéből megtudhatták, hogy "a kommunizmus erkölcsi csőd, (moral failure), nem csak gazdaságilag hatástalan, politikailag bizonytalan, hanem  GONOSZ is volt."A szabad világra meg azt mondta,  "nem elég szabadnak lenni,  valamilyen cél  is kell az
embernek"!

A nyugati sajtó ezután kissé megmosolyogta és lenézően írt róla.
Megvádolták, hogy visszakívánja a cárizmust, még olyan célzásokat is tettek rá, hogy antiszemita lenne. Szolzsenyicin mély keresztény gondolkodását nem értették meg.
Halála után Oroszországban, nagyon szép temetéssel búcsúztatták, amelyen Putin is résztvett. Gorbacsev így nyilatkozott róla: "Ő  volt az első ember aki felszólalt az embertelen  Sztálini  rendszer ellen és elmondta, hogy mi történt azokkal,  akik azt átélték."
A  kommunizmus  viszont soha nem tudta  túltenni magát szégyenteljes múltja  miatt.

Mindig adósa maradunk Szolzsenyicinnek ,    erkölcsi magatartása miatt, amely a mai  korrekt politikai világban példa lehet  számunkra. - Szolzsenyicin egyik esszéjében, a "Live  not by lie" - Ne hazugsággal élj!- címmel  többek között ezt írta:
"Az a fő, hogy soha ne tegyél semmit lelkiismereted ellen, ne írj semmit amiben nem hiszel, ne szavazz arra akit nem szabad megválasztani, ne tapsolj, ne hazudj, ne írj le hazugságot, ne terjessz hazugságot, ne játszd meg magad. Legyen jelszavad: Lehet hazugság a földön, lehet, hogy győz , de nem általam!"

Kétségtelnül igaz az, amit az egyik újságíró írt róla "Ő nem csak jó író volt, ő volt Oroszország lelkiismerete."
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.