A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
Dr Szili Katalin az Országgyűlés elnöke a montreali magyarokhoz

Magyar Krónika
Montreal, július 20.

Mailáth Mária                           

Az Elnök Asszony rövid ideje ellenére, mielőtt a Foyer Hongrois látogatására indult, az alábbi kedves üdvözletet küldte a Magyar Krónika olvasóinak.

           "- A Kárpát-medencei Képviselő Fórumot 2002-ben, amikor házelnök lettem, hoztuk  létre. Elképzelésem az volt, hogy össze kell fogni a világ magyarságát, nem pártpolitikai vonalon, hanem inkább úgy, hogy a választott tisztségek legitimizálják valaki mandátumát. Akkor létrehoztunk egy magyar-magyar partnerséget, úgy hívtuk hogy "mama-papa", ami úgy gondoltam nagyos stílusos volt,  később kapta hivatalos nevét, Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma.

Ma  70 tagja van, azok akik magyarként kerültek a szomszédos országok parlamentjeibe képviselőnek. Most szeptember 12-én lesz  hatodik összejövetelünk. Arra büszke vagyok, hogy a határon túli valamennyi ország képviselőin felül az öt magyar frakció is képviselteti magát, és eddig minden alkalommal minden okmányt  teljes konszenzussal fogadtak el.

Itt szeretném elmondani és a kanadai magyarság figyelmét felhívni a nyugat-európai magyarság képviseletére is, akik a nyugat-európai magyarságot mint szervezetet képviselik.  Szeretném, ha valamilyen módon az észak-amerikai magyarság képviselői is  résztvennének megfigyelőként ebben az együttműködésben. Ez biztosíthatja, , hogy olyan dolgokkal foglalkozzunk, ami a világ magyarságának összefogását jelenteni.

Ezért elfogadtunk egy nemzetpolitikai stratégiát, ennek alapján annak a törvénytervezetnek szövege most készül, amely a nemzeti együttműködés szabályait rögzíti és ezt már most szeptember  12-én,  következő összejövetelünkön felterjesztjük. (Mária napra  rendezem az összejöveteleket, áldozva  a magyarság  kötődésének Mária  alakjához) Szeretném hinni, hogy ez kihozhatja a magyarságot abból a 20. században ránk ragadt mentalitásból, amire inkább az egymásnak feszülés volt  jellemző, nem az együtt gondolkodás. Ezért fáradozom és remélem, hogy a 21. században  új típusú magyar- magyar  együttműködést sikerül kialakítani. Ez is oka, hogy mint  most a kanadai utamon is, a legkisebb közösségekhez is igyekszem eljutni, hogy érezzék, szükség van rájuk, hogy ehhez a közösséghez tartoznak.

Úgy érzem magyar politikusként csak köszönettel tartozom minden egyes honfitársamnak, aki minden időben  megőrizte a saját identitását,  nyelvét  tovább adta gyerekeinek, a hagyományokat átörökítette, a kultúrát őrizte. Ezért mi is köszönettel tartozunk de ugyanakkor van  feladatunk és felelősségünk is, hogy a világban bárhol élő magyarságot összefogjuk, hogy érezzék valahova tartoznak.

Összegyűjtöttük egy kötetbe a magyarsággal foglalkozó valamennyi olyan jogszabályt, ami ma hatályban van, és ehhez kapcsolódik majd  a törvénytervezet is.  Nagyon szeretném ha az itteni közösség is megismerné."

Kézikönyv a határon túli magyarokat érintő jogszabályi rendelkezésekről

Címen a kézikönyv megtalálható és érdeklődni lehet a Magyar Bizottság elnökénél, Csukly Andornál, a Kereskedelmi Kamara elnökénél, Velki Magdolnánál, vagy majd annak kinevezése után, az új montreali tiszteletbeli konzulnál.

Az érdeklődő, aki Magyarországra kíván utazni, vagy oda visszatelepedni,  a kézikönyvből minden fontos és közérdekű felvilágosítást megkaphat Választ ad minden kérdésre, ami a magyar törvényekre vonatkozik.

Azonkívül megtudhatjuk milyen támogatásokat ad a magyar állam és kinek, üzleti és kulturális vonalon, hogyan vállalhatunk és milyen feltételek mellett munkát Magyarországon, és milyen előnyöket élvezhet az, aki a felsorolt feltételeknek megfelel.

Összefoglaló a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma munkájáról

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) 2004 decemberében alakult meg az Országgyűlésben, és 2008. március 5-én egy országgyűlési határozat az Országgyűlés szerveként ismerte el.

A KMKF a magyar Országgyűlés frakciónak képviselőiből, Szlovákiából a Magyar Koalíció Pártja, Ukrajnából a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, Romániából a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Szerbiából a Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt, Horvátországból a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége, Szlovéniából a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a szlovéniai magyarság parlamenti képviselőjéből, illetve a magyarországi, szlovákiai és romániai magyar pártok képviseletében megválasztott Európai Parlamenti képviselőkből áll. A KMKF négy - évente kétszer ülésező - albizottságban fejti ki szakmai munkáját (Külügyi- és Európa-ügyi, Jogi- Oktatási- és Kulturális, illetve Gazdasági), és éves rendszerességgel tart plenáris ülést és Állandó Bizottsági ülést, amelyeken horizontálisan tekintik át a tagok az aktuális kérdéseket.

Jelenleg a legfontosabb, napirenden levő kérdések elsősorban a Schengeni övezethez való csatlakozást követően a kárpátaljai és délvidéki magyarság megnehezedett kapcsolattartásának megkönnyítése, technikai feltételeinek jobbítása, a Kedvezménytörvény biztosította oktatási-nevelési támogatás rendszerének felülvizsgálata a kedvezményezetti kör kiterjesztése vonatkozásában, a határon átnyúló infrastruktúra- és tömegközlekedés-fejlesztési koncepció kidolgozása és annak megvalósításához történő hozzájárulás, illetve egy átfogó nemzetpolitikai törvény tervezetének kidolgozása és elfogadása.

A KMKF működése során nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az állásfoglalások teljes konszenzussal szülessenek, illetve, hogy - ismerve az érdekkülönbségek széles skáláját - mégis olyan fórumként működjön, amely érdemi munkát végez, és amely döntései a különböző országokban élő egységes magyar nemzet minden tagjának az érdekeit szolgálják.
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.