A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 

 

Lelkesült lélekkel ünnepelt a torontói magyarság 

Magyar Krónika
Toronto, április 7.

Dancs Rózsa
.

A március 15-i program a magyar Himnusszal kezdődött, amelyet a Wéber András vezényelte Scola Cantorum énekelt, majd Szabó Katalin elnökasszony köszöntötte a közönséget. A gyönyörű Szent Koronával ékes Árpád-terem zsúfolásig megtelt, ami bizonyította, hogy a nemzet ünnepe mindenki számára szent, még nem tompult el bennünk a nemzeti érzés, hogy jó együtt emlékezni és ünnepelni. 

Az ünnepi szónok, Sajgó Szabolcs atya beszéde az összmagyarságnak szánt üzenetet jelent: "Az igazságosság, a szabadság, a tisztesség, a rend forradalma zajlott 161 éve - és ma is égető szüksége van erre a magyarságnak az óhazában és az újvilágban egyaránt. Elkerülhetetlen az erkölcsi forradalom, ha élni akarunk. Akkor tudjuk igazán és helyesen szeretni a földi hazát és akkor tudjuk méltó áldozattal szolgálni, ha igazán és helyesen szeretjük az égi hazát, minden igazság, igazságosság, tisztesség és békesség forrását. Akkor válik nyűgből és börtönből áldássá az otthon, a család, a vér szerinti, a nyelvi-kulturális és a sorsközösség, ha a látható tükrözi a láthatatlant. Az ember spirituális lény, akkor boldogul a földön, ha nem szűnik keresni és követni azt, ami odafönt van. A magyarság a legjobbjaiban az Árpádok óta munkálja a harmóniát az égi haza és a földi haza között. Mi mást jelent, hogy a Babba Mária népe vagyunk, hogy Regnum Marianum a Kárpát-medencei otthonunk, hogy a többnyelvű nemzet áldás. Helyesen ünneplünk most, ha együttlétünk fölemeli lelkünket megtartó közös értékeinkhez, ha erősíti a vágyat bennünk, hogy ezekért az értékekért készek legyünk áldozatot hozni. Az univerzum törvénye: nem a tévelygő és a gazember halálára van szükség, hanem hogy megtérjen és éljen, hogy igyekezzen jóvátenni, építeni azt, amit rombolt, hogy újra áldás legyen mindeneknek - vagyis azzá legyen, amiért a földre küldetett. Ebben társa az embernek a Teremtője, az ember isteni, teljes szabadságát maga Isten sürgeti, és védelmezi még önmagunk ellenében is. 1948 emberei igazi emberek voltak, fölfelé tekintők, antroposzok, akiknek erőt a szívbéli imádság adott."

A Scola Cantorum kórus Fölszállott a páva. és Ének Szent István királyról c. csodálatos darabjai felemelték a szíveket, és ezt a fennkölt hangulatot már csak fokozhatta Farkas Major Annamária szavalata, a Nemzeti dal művészi tolmácsolása. Mint minden alkalommal, a magyar iskolák tanulói most is szerepeltek. Az Arany János Iskolát idén Bognár Richard képviselte, aki Ady Endre Fölszállott a páva c. versét mondta el, a hamiltoni magyar iskolából Vaski Tamás és Vaski András szavalt. Tamás, Petőfi Sándor A kutyák dala és A farkasok dala c. verseket mondta el, András, Petőfi Élni vagy halni? c. költeményét. A torontói Szent Erzsébet Iskola tanulói közül négyen készültek verssel: a Szárics-testvérek, Dorottya és Melinda Pulins Brigittával közösen nagyon hatásosan adták elő Csanádi Imre Március c. versét, Juhász József pedig Pósa Lajos A magyar huszár c. költeményét. A szavalatok sorát gazdagította Bácsi Bernadett Petőfi Föltámadott a tenger, Farkas Major Annamária Petőfi Egy gondolat bánt engemet., Kacsó Erika Wass Albert Emlékezés egy régi márciusra, Székely Kinga Kányádi Sándor A nyergestetőn, valamint Stadler Tímea Reményik Sándor Erdélyi március c. verseinek tiszta magyarsággal, őszinte átérzéssel való tolmácsolása. A versmondók is, a többi fiatal előadó is tehetségéből a legtöbbet nyújtotta a közönségnek. Pulins Rebekka hárfajátéka, Bácsi Tamás zongoradarabjai, Szűcs Béla Szentiványi György zongorakíséretével elénekelt Bánk bán áriája, Balatoni Sárika énekszáma és Szíjjártó Sarolta székely, illetőleg csángó dalai mind a tökéletesség szintjén dicsérte a szabadságharc hőseinek emlékét. A Kodály tánccsoport mezőségi tánca szintén általános tetszést aratott. A Magyar Kultúrközpont Barsi Ernő Népdalköre korabeli nótákat énekelt, a közönség a csoporttal együtt énekelte a Kossuth Lajos azt üzente, Gábor Áron rézágyúja és a többi közkedvelt számokat.

A műsor összekötő szövegét Bede Fazekas Zsolt, Stadler Tímea, Székely Kinga és Vaski Gábor mondták. Zydron Veronika kivetített korabeli képeit, amelyek nagyszerű korabeli hátteret biztosítottak az eseménynek, nagyon értékelte a közönség. A műsort saját versével Sajgó Szabolcs atya zárta. Ezt követően az Ifjúsági Csoport levetítette a Szabadság, szerelem c. filmet. Külön köszönet illeti a Vigalmi Csoportot, amely finom süteményeket kínált a megjelenteknek.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.