A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 

 

Amikor a tavaszi szél vizet áraszt
haza indul a Krisztus Pilátus előtt c. Munkácsy-kép

Magyar Krónika
Dancs Rózsa

Toronto, február 15.

Beteljesedéséhez közeledik egy három és fél éves, önként felvállalt kultúrnagyköveti munka: Vaski Gábor kanadai tapasztalatával és magyarságából fakadó lelkesedéssel elérte, hogy konkrét megegyezés szülessék Debrecen és az Ontariói Hamilton között.
A két város képzőművészeti életét a hatalmas Munkácsy Mihály-festmény kapcsolta össze, Krisztus Pilátus előtt. A kép1995 óta kanadai tulajdonban van és a kanadai törvények szerint nem adható el 2012 előtt. Akkor azonban áruba bocsátható. A múlt héten eldőlt, hogy a debreceni Déri Múzeum és maga a város lép fel mint vásárló, nemcsak azért, mert a világhírű magyar festőművész világhírű munkájának Magyarországon illik megtalálnia végső helyét, hanem azért is, mert Debrecenben ismét odakerül a másik két Munkácsy-remekmű, a Golgota és az Ecce Homo mellé. Amint megtudtuk a debreceni polgármester, Kósa Lajos társaságában január 12-14. között Kanadába látogató Rácz Róberttől, Hajdú-Bihar Megye elnökétől, még maga a hatalmas művek alkotója, Munkácsy sem látta együtt a három képet.
A két jeles vendég, Kósa Lajos és Rácz Róbert kanadai látogatásának egyetlen célja a hamiltoni képtárral - AGH - való tárgyalás a Krisztus-kép jövőjéről. Vaski Gábor vállalta a közvetítést nemcsak Hamilton és Debrecen képviselete között, hanem találkozást kezdeményezett és ért el David Millerrel is, Toronto polgármesterével, aki megígérte, hogy maga is támogatja majd a kép visszaútját Magyarországra.
A Krisztus Pilátus előtt  c. művet Munkácsy 1881-ben festette, mondta Rácz Róbert január 13-án a torontói Magyar Kultúrközpontban a helybeli magyar média képviselőinek, majd a Mátyás Pincében tiszteletükre szervezett díszvacsora résztvevőinek. Megtudtuk, hogy a festmény 1995-ben először került a Déri Múzeumba a kanadai tulajdonos, Joseph Tannenbaum jóvoltából, aki azonban 2001-ben jelentős adókedvezmény ellenében a hamiltoni galériának ajándékozta. Ezért vissza kellett szállítani Kanadába. 2002 karácsonyára Debrecennek ismét sikerült kölcsön kérnie, és öt évig itt tartania. Ezalatt az idő alatt egymás mellett láthatta a képtárlátogató közönség a csodálatos Munkácsy-trilógiát, a Krisztus Pilátus előtt, a Golgota és az Ecce Homo c. munkákat.
Az akkori benyomásokat így summázta a krónikás: "Aligha van még egy képtár a világon, ahol három ilyen, méreteiben is lenyűgöző, hatalmas festmény mutatná be a krisztusi szenvedéstörténet megrendítő stációit az elítéltetéstől a kereszthalálig. Itt van, Magyarországon, magyar művész munkájaként." (Cs. Nagy Ibolya, www.reflap.hu)
Mint tudjuk, a Déri Múzeumnak csak az Ecce Homot birtokolja, a Golgota Pákh Imre amerikai gyűjtőé, aki azonban 2006-ban tíz évre, 2016-ig tartós letétbe helyezte azt a Déri Múzeumban.
A 2007-ben Hamiltonba visszaszállított Krisztus Pilátus előtt c. festményt vezeklésszerűen látogatták az érdeklődők. Vaski Gábor fáradhatatlanul szervezte a csoportokat a magyar közösség körében, egy-egy ilyen csoportlátogatást követő fogadáson ismertette dédelgetett tervét, amelyről már hosszú ideje álmodik és tárgyal: Munkácsy képét vissza kell juttatni Magyarországnak!
Az AGH nem tudja két-három hónapnál tovább kiállítani a hatalmas méretű festményt., amely az idők során a kanadai kulturális örökség részévé vált. Ezért gondosan ládába csomagolva vár sorsára. A mostani hivatalos tárgyalások eredményeként, az éghajlat enyhültével, tavasszal útjára indítják Debrecenbe. Egyelőre ötévi bérlésről született egyezség, 2012-ben azonban szóba jöhet a kép megvásárlása is, ha nem jelentkezik valamelyik kanadai képtár/ múzeum közben mint vevő.
Mivel a vendégek a tárgyalások befejeztével azonnal visszautaztak Magyarországra, azt is Vaski Gábortól tudtuk meg, hogy a bérleti díj évi 50 ezer kanadai dollár lesz majd, ami kb. 8,5 millió forintnak felel meg. A szállítás és majd a restaurálás költségeit a debreceni küldöttség magára vállalta.
Akárhogy is alakul 2012-től a csodálatos remekmű élete, elmondhatjuk, hogy a magyar nemzet kulturális értékeinek hazai útját elszánt konoksággal egyengetve Vaski Gábor igazi nemes szolgálatot teljesített. Ezért is nevezte őt Rácz Róbert kulturális nagykövetnek a Mátyás Pincei díszvacsorán.
Ezen az estén, amelyen részt vett a torontói magyar főkonzul, Dr. Beer Sándor és Toronto város körzeti képviselője, Joe Mihevc, a jelenlevők kérdésekkel rohamozták meg Kósa Lajost is, Debrecen polgármesterét, a Fidesz alelnökét. A magyar politikai élet közismert és népszerű politikusa elegánsan, senkit nem vádolva, senkire nem vetve követ, teljes mélységeiben rávilágított a hazai gazdasági, politikai és szociális helyzetre. Anélkül, hogy megfogalmazta volna, érthetővé tette annak a szállóigének  igazságát, hogy minden népnek olyan vezetői vannak, amilyent megérdemel. A jelenkori magyarországi állapotokra átfordítva: amilyent megválasztott és megtűr.
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.