A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
50 éves a montreáli Szent István bál - Visszatekintés
(Folytatás az előző számból)
Magyar Krónika
Montreál, 2008 január 14
.
Blanár Andrea


Még azon a vasárnapon, Tekker József a magyarországi bálok rendezésének tapasztalatai alapján és a sikeres "Emerikana Egyesület Bál" példájából kiindulva lefektette a bál felépítésének vázlatát, a rendezőség felállítását, és meghatározta a szervező bizottságok fontosságát.

Felkérte Harisay Vinot, a gyűlés levezetésére és a tervezet elfogadására. Ezen az első gyűlésen résztvettek Tekker József, Horváth János, Gyallay Pap Domonkos, Harisay Vino, Pap Gábor, Wanke Loránd, Jausz László, és Vági Marcel. Ők voltak az első organizáció magva. Később a csoporthoz tartozott még: Thurner Ferenc, Keresztes János, Muszka Ákos, Mattyasovszky Zsolnai Miklós, és id. Lengvári György . Eőször a szervezet működéséhez szükséges hivatalos engedélyt kellett megszerzni.. Tekker József első feltételei között szerepelt az organizáció törvényes alapokon való működtetése, mind pénzügyi, mind etikai vonalon. 1957 ben Tekker József, Horváth János és Pap Gábor Ottawába utaztak, hogy megszerezzék a bál törvényes működéséhez szükséges dokumentációt.

Ezen a hivatalos szervekkel való találkozáson azt a felvilágosítást kapták, hogy a bál, mint olyan, nem kaphat önálló okmányt működése céljából. Mivel, azonban, mindhárman mérnökök, jogosak egy szervezet megalapítására, melynek működésére rögtön megkapták az engedélyt. Egy éven belül pedigt a hivatalos működési engedély is megérkezett.. Így, a Hungarian Canadian Engineers Association, (Kanadai Magyar Mérnök Egyesület) HCEA később Montreal Branch HCEA, és a Hungarian Community Ball," The Engineers Ball", (Magyar Mérnök Bál) egyszerre született meg. A HCEA szabadalomlevél 1958-ban érkezett meg és Harisay Vinot kérték fel hogy a HCEA (Magyar Kanadai Mérnök Egyesület) első elnöke legyen.

Ezután hosszú éveken át a Mérnök Egyesület és a Magyar Bál közösen működtek és az Egyesület tagjai töltötték be a bál elnökség, illetve az Egyesület elnöki posztját, megosztva a munkát és poziciókat. 1965-ben cserélődött a bál neve és a továbbiakban mint Magyar Szent István Bál-t ismerjük, majd 2005-ben a bál mint önálló Incorporation jelentette be magát és azóta hivatalosan bejegyzett cég és így teljesjogú szervezője lett a bálnak. Gyallay Pap Domonkos és Horváth János 1961-ben a bált a Magyar Nagy Bizottság fennhatósága alá helyezte, azonban a vezetésben előadódó konfliktusok arra késztették a vezetőséget, hogy megalakítsa saját vezető gárdáját, amit a régi bálelnökök alkottak és a Bál Szenátus néven volt ismeretes.

Ezt váltotta fel két évvel ezelőtt az Incorporation megalakulása.
folytatjuk...

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.