A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

Kanadai Magyar Művészek Közössége hirdeti

Magyar Krónika
Montreál, október 2.

 

Tantramar Szimpózium 2007

Mailáth Mária

A felejthetetlen egyhetes Tantramari Szimpózium visszhangját halljuk azóta is a töménytelen e-mailen keresztül, amik a rendezőhöz, Blanar Andreához  érkeznek.

Elősorban fontosak és figyelemre méltók azok a visszajelzések, amik a New Brunswicki résztvevőktől és az elöljáróságról jönnek.

A Motel és a táborhely tulajdonosok, az acadiai művészek és családjaik, a helyi elöljáróságok vezetői,  Cape Jourimain, Struts Artist Run Centre & Faucet Media Room, Baie Verte helyi közösség, Port Elgin, Baie Verte és Point de Bute községekben, fellelkesedve a nagy sikertől kérték, hogy évente rendezzék meg hasonló módon ezt a nagysikerű összejövetelt.

A rendezéssel járó sok munka, és az anyagi nehézségek mind feledésbe merültek a sok pozitív vélemény után.

A program valóban gazdag és változatos volt, és a közel 90 tagú csoport jövés-menése a kis városban ugyancsak  feltűnést keltett.

Az előző évhez hasonlóan a különböző műhelyek ismét működtek, kiegészítve azokat pár új művészeti ággal, mint a Film Fesztivál, ahol Bertalan Attila, Fekete Sophie, Horváth Péter, Kántor István  és  Wormser Tamás munkáit láthatták. Az acadiai művészek bevonásával új irányzatot és színt kapott pár régi műhely. Új volt, a naponta látható kiállítás Doreen Lindsay rendezésében, Wormser Tamás dokumentumfilm készítő csoportja. Nagy feltűnést és érdeklődést váltott ki Kántor István előadása,  amit  gyermekei és részben a közönség bevonásával rögtönzött.

Mindezek után az évente megrendezendő szimpóziumhoz erőt, siker és nem utolsó sorban anyagi támogatást kívánunk és remélünk.

 

Boronkay Margit Képkiállítása 

Bencsics Klára

A westmounti Victoria Hall Gallery kiállítást rendezett két montreali idős festőnek,   ennek   Boronkay Margit (Gyöngyi), magyar festőművész volt egyik résztvevője.

A montreali magyarságnak oszlopos tagját és művészetét sokan ismerik már magyar körökben, de talán gazdag és változatos  művészéletét  nem annyira!

Boronkay Margit  híres családból származik. Édesapja, Medgyaszay István (1877-1959),  országos hírű építész volt, akit  Magyarországon még ma is   sokat emlegetnek, épületei látogatottak, könyvek, film készültek róla. Így már megérti az átlagember, honnan is származik  a festőművésznő kitűnő rajzoló tehetsége, finom színérzéke  és merész témaválasztása.

Művészeti tanulmányait, 1936-ban  Budapesten, a Jaschik Álmos Művészeti Akadémián kezdte  és az 50-es évek elején.  Lismer Arthur-nál, a  Montreal Museum of Fine  Arts- ban fejezte be. 

Közben más érdekes  munkakörben is  dolgozott, hiszen divattervező volt  olyan szalonokban, mint  Tüdős Kláráé  Budpesten a ’40-es évek elején,   vagy 1948 -50 között Zürichben. Montrealban érkezésekor   évekig dolgozott mint divattervező,   melynek során  két  kanadai miniszterelnök feleségének is tervezett ruhákat (1951-55). Majd  1955-60 között dívattervező volt Doro Juno -nál. 

Később,  a Modern School of Fashion- intézménynél   tanár volt Bostonban (1965-72)

A fenti néhány határkő  Boronkay Margit  életéből  és csak  rövid ismertetés  a   festőművész  munkásságáról. De ha megnézzük a kiállítások sorozatát, melyeken az elmúlt 30 évben művei szerepeltek, bizony rádöbbenünk arra, hogy  igen termékeny művészről van szó, aki még a késői 90-es években is kiállított, pl. 1997-ben a Biodomban megtartott  11th.International Arts Exhibition-on.  Kiállításai  1972-ben kezdődtek Montrealban,  néhányat megemlítve: a 2nd. International  Festival,   a Canadian  Guild of Crafts keretében tartott,    a Group 8-al, majd a Man and his World rendezésében és  a McCord Múzeumban, és így tovább.

Magyar rendezésben háromszor állított ki képeket: kétszer  a Magyar Katolikus Templomban. Egyik a Festa Hungarica keretében történt, az  első magyar montreali  művészeti kiállításon (1985),  és  egy jótékonysági rendezvényen, 2006-ban pedig a  N.D.G. Maison de la Culture magyar Centennárium  ünneplése keretében.

Nem soroltam fel mind a 25 kiállítást amin résztvett - de gondolom, hogy így is kapunk némi képet Boronkay Margit  művészi munkásságáról.

Boronkay Margitról  a kezdeti időkben úgy tudtam, hogy  batikokat fest, falon függő  batikot, emlékszem, hogy mindig  nagyon tetszettek nekem. Remek színérzékkel válogatta ki az anyagot, majd  a szép  kompozíciót, melyet ráfestett. Bizony nagyon nehéz  munka lehetett. A dús fantáziájú   batikokat sajnos a mostani kiállítson nem láttuk.

Az idein    13 képet állított ki.  Az utóbbi évtizedekben, a festőművésznő   érdeklődése a madarak és a virágok témája felé fordult. Főleg a kanadai vadlibákat szereti festeni.  Jelenlegi kiállításán  több  képének  témája a vadlibák húzása vagy csoportja,  finom  vonalakkal  és szép  színekkel. Egyik szebb , mint a másik.  Van azért papagáj és ausztráliai galamb is a madár témában.  No és a virágok;  főleg az Írisz című képe ragadott meg, de más virág-képének színei , szép rajzos vonalai gyönyörködtetők.

Főleg rajzok és vízfestékkel készült képeket láthattunk, egy nagy feltűnő képe a pingvinekről , olajjal készült .A pingvin  kép merész színekkel mutatja be az Északi Sarkon élő kedves állatokat, talán ez a képe mondható kiállításának legmodernebb darabjának.
A kiállított  képek főleg a 80-90-es évek műveiből  tevődtek össze.
A festőművésznő  frissen, korát meghazudtolva fogadta a látogatókat , többször fényképezték  és a sokaság között fürgén beszélgetett mindenkivel., szép,  sajátkezüleg festett ruhájában!

A kiállítás megtekinthető: október 6-ig, hétköznap:  reggel 10- és este 9 között.

Hétvégén: Reggel 10-től d.u. 5-ig.

Szívből gratulálunk Boronkay Margitnak, a mi Gyöngyinknek, és kívánjuk, hogy még  sok sikeres kiállítása legyen a jövőben!

 

Mesterségek és Hagyományok Longueuil 2007

Érsek Zita

Augusztus 30  és szeptember 1 között zajlott le Longueuil főterén a város által szervezett Mesterségek és Hagyományok  fesztiválja, amelyre  Magyarország és Mexiko is kapott meghívást a quebeci meghívottak mellett.

Az érdeklődők a kiállításon  láthattak  fafaragást, szövést, üveg fújást és festést, gyapjú feldolgozást, fazekasságot, viselet készítést, szalmafonást, egyszóval minden mesterséget, amelyből régebben és még ma is sok helyen a falusi emberek megélhetésüket biztosítják. Ugyancsak szép és kellemes látvány volt, hogy a kiállítók népviseletben voltak, ez is emelte a fesztivál hangulatát .

Christine Bertrand  a "Les vieux metiers et les metiers vivants " egyesület művészeti vezetője tavaly karácsonykor járt Budapesten , Bécsben , Prágában , Pozsonyban, ahol megnézte ezek karácsonyi vásárait és azt az országot hívta meg Longueuilbe, amelynek vására  a legszínvonalasabb volt.  Így lett díszvendég Magyarország a fesztiválon.

A magyarországi képviseletet   a következő népművészek alkották,  Ígyártó Gabriella, a  Népművészeti Egyesületek Szövetségének  ügyvezető igazgatója  vezetésével :

Dávidné Gyarmati Zsuzsa - szövő

Hugyecz László - fazekas
Kiss Árpádné - viseletkészítő
Lakatos Zsuzsanna - tojásíró
Szabó Karola - szalmafonó
Zsolnai Mihály – fafaragó

Ezen a fesztiválon  Longueuil lakosai megismerkedhettek a  magyarországi csapat munkájával és  láthatták miként festik a hímes tojást, megcsodálhatták a szalmából font készítményeket, hogyan működik a karmantyúval való szövés, valamint a palást készítés, és nem utolsó sorban, a fazekas mesterség valamint a fafaragás kápráztatta el az érdeklődőket.
Jó alkalom volt arra is, hogy vásárolhattunk termékeikből.

A jó időnek köszönhetően a régi Longueuil központja és parkja zsúfolásig megtelt  érdeklődőkkel ez alatt a néhány  nap alatt.

Arra a kérdésemre, hogy mit jelentett Igyártó Gabriellának  és társainak a LongueuiI-i részvétel így válaszolt:
“Nagy élmény volt mindenki számára ,nagyon jólesett az érdeklődés ,főleg az emigráns magyarok köréből. Érdekesek voltak számunkra a fesztiválon résztvevő helyi művészek, a fesztivál hangulata .Sok jó tapasztalattal tértünk haza.

Saját szövetségünk legnagyobb rendezvénye minden évben  a Budavári Palotában látható, augusztus 17-20 között, Mesterségek Ünnepe címmel .
Hasonló a Longueuil-i  rendezvényhez csak sokkal nagyobb, 800 kézműves ,népművész vesz részt és kb. 1500 néptáncos és zenész. Erre a rendezvényűnkre hívtuk meg  Christine-t és csapatát reméljük, így lesz folytatás. 

Ismertetőül még néhány szó a Népművészeti Egyesületek Szövetségéről (NESZ).
“A Népművészeti Egyesület 1982-ben alakult meg Budapesten.  Legfontosabb célja a hagyományos magyar népi kézművesség értékeinek megőrzése, a népművészettel foglalkozó emberek összefogása. Mivel időközben több megyei szervezet alakult,  1994-ben létrejött a  Népművészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ)

A NESZ összefogja az országban működő 34 megyei, ill. regionális Népművészeti Egyesületet és Kézműves Műhelyt. A Szövetség feladata a szakmai irányítás, a tagszervezetekkel, alkotóházakkal való folyamatos kapcsolattartás, tevékenységük koordinálása, a kölcsönös információáramlás biztosítása. Ezen kívül a NESZ tevékenységi körébe tartozik pályázatok kiírása szakmai továbbképzések, táborok megszervezése, valamint különböző rendezvények, kiállítások, konferenciák  megrendezése is.
A Szövetség 1987 óta minden évben megrendezi a Budai Várban a magyarországi kézművesek legnagyobb országos rendezvényét, Mesterségek Ünnepét. Ez a rendezvény egyre nagyobb szakmai és idegenforgalmi sikert hoz. Ezt a résztvevők és a látogatók folyamatosan növekvő száma, valamint a médiában megjelent pozitív tudósítások bizonyítják.
1994 óta a Mesterségek Ünnepe legszínvonalasabb kézműves résztvevői az Év Mestere és az ÉV IFJÚ MESTERE díjat kapják.

A NESZ feladatának tartja a megyei szervezetek, alkotóközösségek munkájának erősítését, a kevésbé fejlett magyarországi régiókban és a határainkon túl élő magyar nemzetiségűek körében is.
A fentebb megjelent információt  a Népművészeti Egyesületek Szövetségének web oldaláról közölte a cikk írója.

 Jó volt találkozni  a magyarországi csoporttal, egy kis hazait hoztak tarsolyukban, hogy itt is büszkélkedhessünk és megmutathassuk népművészetünk szépségeit  és hagyományainkat a világnak, amire  a népművészek olyan nagyon figyelnek és oly sok munkát fordítanak, ahhoz hogy örökségeinket és hagyományainkat  meg tudjuk őrizni.

Kívánunk a Longueuil-i résztvevőknek további jó munkát és a mielőbbi viszont látásra!

 

 A HUVAC torontói őszi kiállításának margójára

Dancs Rózsa

A kanadai Magyar Képzőművészek Egyesülete –(3555 Don Mills Road, Unit 18, PO Box 2013, Toronto, ON M2H 3N3) – 2007. szeptember 15-én nyitja meg őszi tárlatát az Egyesület állandó székhelyén, a 840 St. Clair Ave. West címen működő Torontói Magyar Kultúrközpont Petőfi-termében. A kiállítás fogadással nyílik a Kultúrközpont szüreti bálja előtt d. u. 5 órakor. A bálba érkező vendégeknek így megismerkedhetnek a HUVAC tevékenységével, művésztagjaival. Ezek a művészek közöttünk élnek, otthonról átmentett tehetségüket alkotásaikban teljesítik ki, hogy gazdagabbá tegyék ne csak saját, hanem mindannyiunk életét. Tudnunk kell, hogy művészeink neve nem ismeretlen a szakmai világban, hiszen legtöbbjük otthon is kiállította képeit akár csoportosan, akár egyénileg. Sőt, ittjártakor a Magyar Köztársaság elnöke, Dr. Sólyom László is elismeréssel nyilatkozott róluk, miután megtekintette a képeket. Változatos műfajok, változatos témák ragadják meg a tárlatlátogató figyelmét. Tájképek, csendéletek, fotók, akvarellek, grafikák mind-mind egy-egy alkotói világ titkait sejtetik – az élet szép pillanatait villantják fel, megidézve hol az otthoni emlékeket, hol utazási élményeinket, hol pedig otthonná vált új környezetünket. Tisztelet illeti magyar származású kanadai képzőművészeinket, hiszen tudvalevő, nagyon kevésnek adatott meg a lehetőség, hogy alkotói munkájából meg tudjon élni.

Ezt legtöbbjük másodállásban, mondhatnók, fényűzésből műveli. De, ahogy Reményik Sándor versében megfogalmazta, “A lélek él. Testvéreim./ És hitet nem cserél./ A lélek él: betűben, színben, fában./ Hullámos hangban és merev márványban,/ Száz változáson át/ Amíg meg nem tagadja önmagát.// A lélek él, és munkál csendesen,/ Kis szigeten, vagy roppant tengeren,/ De amit alkot: nem szól a világnak,/ Csak egy kis körnek, csak egy kicsi nyájnak. / A lélek él, Testvéreim,/ És hitet nem cserél.” (A lélek él)

A most megnyíló őszi tárlaton nem minden HUVAC-tag állít ki, bizonyára más elfoglaltság miatt, akik viszont most bemutatkoznak a látogatóknak, büszkén állítják: a legszebb ünnepi pillanat az, amikor képeik előtt állhatnak. A pillanat ünnepélyességére koccannak a poharak, hogy további munkára serkentsék Eva Bell-t, a HUVAC elnökét, Gaál Máriát, Horthy Nándort, Horthy Turkewitsch Évát, Körmendi Fredet, Lipson Katherine-t, Löwy Katalint, Majthényi Barbarát, Pildner Évát, Prosenyák Steve-t, Sárkány Máriát, Tóth Rozáliát, Vajna Iringót, Zaletnik George-ot és Zaletnik Júliát.

A kiállítás, amelyet a Magyar Kultúrközpont alelnöke, Szabó Katalin nyit meg, szeptember 15-től október 27-ig tekinthető meg. Szakítsunk egy fél órát, lépjünk be a második emeleten levő Petőfi-terembe, lélekben gazdagodva távozunk.

További felvilágosításért a következő telefonszámon lehet érdeklődni: (416)-654-4926.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2007 Magyar Krónika Rt.