A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
Kanadai Magyar Művészek Közössége hirdeti
Noéh Anna előadása 
Magyar Krónika
Montreál, május 1
.
Bencsics Klára


A havonta megtartandó, Magyar Művészek találkozóján, április 21-én, a  Kanadában is  elismert Noéh Anna  festőművész volt  a vendég, a Foyer Hongrois  nagytermében.
A Közösség elnöke, Blanár Andrea megnyitó szavai után az "észak festője" festményeinek diapozitív vetítésével  illusztrálta   festőművészi karrierjét Montrealban a nagyszámú hallgatók előtt.

.Közvetlen előadásában  fény derült arra, hogy  az 56-os magyar menekült, hogy vált "észak festőjévé", egyben bepillantást nyújtott az ott élő nép, az eszkimók életébe és körülményeire.
Megtudtuk, hogy tanulmányait a budapesti Iparművészeti Főiskolán végezte 1952-56 között, ahol a "szocialista realizmus" stílusában tanult, az akkori kornak és ideológiának megfelelően.
Az 56-os szabadságharc  bukása után Bécsbe ment, ahol  Rockefeller  ösztöndíjjal tanult  egy évig  a bécsi Művészeti Akadémián.

Montrealban,  érkezése után,  a kezdeti nehézségek, a létfenntartás volt  elsőrendű tevékenysége. Festészetének első nyilvános  kiállítása az 1967-es Expon volt, mikor is  egy úgynevezett" Group showban" vett részt, a "Man and his world" rendezésében.

Baráti javaslatra ment fel először északra 1970 -ben Baffin Island-ra, azaz Pangnirtungba. Ettől kezdve, tíz éven keresztül nyaranta északra ment, hogy ott fessen, és anyagot  gyűjtsön. Egyre messzebb és messzebb jutott, egészen Alaszka legészakibb pontjáig, a Point Barrow településig. Eleinte csak skicceket készített, rajzolt és fényképezett. Később néhány bátrabb eszkimó hajlandó volt modellt ülni. Gyakran, csónakon, helikopteren közelítette meg a kívánt terepet.
Kezdetben olajjal festett, finom átható módszerrel, apró ecseteléssel és meleg színekkel.

1973-ban elvitte  északi tájképeit  a Dominion Galery akkori tulajdonosához, Dr. Marx Sternhez. Erről az első találkozásról  idézem Dr. Stern szavait:" Munkája felhívta figyelmemet  egy sokat ígérő  művészre aki új, érdekes kanadai dimenziót tárt elém".
A Dominion  Galery azonnal lekötötte Noéh Anna  további műveit és három nagy kiállítást rendezett neki: 1975, 1978 és 1985-ben. Anna, Dr Stern halála után elhagyta a Galery-t. Azóta nem volt nagy kiállítása, de  festészete és neve elterjedt egész Kanadában. Újságok interjúvolták, az akkori Montreal Star, ismert művészeti folyóiratok:
a "North Nord", a "Le Collectionneur", ahol hosszan méltatták művészetét.

Ma már megtalálhatók képei: a montreali Museum of Fine Arts,  Quebec múzeumaiban. Vancouvertől - New Foundlandig, Kanada számos Art Galleryjében, privát gyűjtőknél és vállalatoknál. Pl.: a Bombardier Inc.,
Consolidated Bathurst Inc., Nordair, Royal Bank of Canada, hogy csak néhányat említsek.
Természetesen, Noéh Anna a mostani előadáson  szokott szerénységével,  nem említette részletesen fenti sikereit. Inkább  stílusára tért ki, hiszen   manapság  nem "divat"  a realista festészet, de előadásából kitűnt , hogy a kezdeti "szocialista realizmus"  amit otthon  tanult, hogyan vált  spirituális realisztikus  stílussá saját életében.

Miben is rejlik Noéh Anna , az  56-os magyar  menekült sikere a kanadai művészkörökben és a publikumnál? Nagyméretű  északi képei és annak modelljei, főleg nők és gyermekek ábrázolása kitűnő példája a realista festészetnek. Ezen felül  objektív, de érzékeny realizmusa  mély spirituális kifejezéssel párosul.
Egyik kritikus ezt írta róla:   "A festő tehetsége és stílusa magas realisztikus stílussá fejlődött ki és sajátságos dimenzióját igazolja".

Noéh Anna, közelebbről megismerve  az eszkimók  mai életét, realizálta a nagy tragédiát: a televízió, a repülőgép, a konzervek, a modern élet: szörnyű változást hozott a "föld népének" (inuit)- " Az eszkimók, kőkorszakbeli emberek, akik az atomkorban élnek." Ezt az állapotot örökítette meg Noéh Anna  képeiben. Például a: "Shopping trip", vagy "The trading post", a "Contemporary nomad" stb.

Ahogy az idő haladt,  technikája is változott , áttért az acrylic használatára,  változatlanul pontos, aprólékos ecseteléssel. Festményei azonban  továbbra is  a melegen áradó fényt sugározták.
Az előadáson  feltett kérdésre válaszolva, kiemelte, hogy igen, a természet szeretete, a föld, a  kövek, a víz, felhők   mozgása, számára ma is  a Teremtő alkotását bizonyítják. Festményeiben ez a spirituális realizmus az, ami  végső fokon Noéh Anna festőművészt  elismert kanadai festővé tette.

Számomra öröm, hogy végre a  magyarok is megismerték az előadás folyamán Noéh Anna  festőművész műveit, ha másképpen nem is, de kitűnő  előadása és  vetített képei alapján.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2007 Magyar Krónika Rt.