A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

A torontói Rákóczi Bál és hagyományápolás

50 évvel ezelőtt, 1953-ban a torontoi magyar közösség egy csoportja létrehozta a Rákóczi Szövetséget azzal a célkitűzéssel, hogy a magyar nyelvet, kultúrát, egyszóval, a nemzeti hagyományokat az új hazában is ápolja és továbbadja.


február 7.

Dancs Rózsa

 

 
 
A kitüntetettek Tomaj Dénes nagykövet társaságában
A hetvenes évek közepén a nevét hivatalosan Rákóczi Alapítványra változtatta és eredeti célkitűzéseit kibővítette a magyar iskolák és kulturális intézmények támogatásával. Évente tanulmányi ösztöndíjakat biztosít arra érdemesült tanulóknak, anyagi segítséget nyújt különféle konferenciák szervezésére, pl. a Toronto Egyetemnek, és támogatja a torontoi rádió és televízió magyar programjainak zökkenőmentes közvetítését. Ezen kívül állandó feladatának tekinti a természeti csapások áldozatainak pénzügyi megsegítését is, amelynek szép példáját jelentik a Manitoba tartományban pusztító árvizet, Québec jégviharát vagy a kelet-urópai országok katasztrófáit követő nagylelkű adományok.

1994-ben fordulat állott be a Rákóczi Alapítvány történetében. Az Alapítvány mostani elnöke, de mindig is tevékeny, fáradhatatlan tagja, Ayklerné Papp Zsuzsa elhatározta férjével, Bélával, hogy kihasználva a történelmi szélcsendet, megszervezik a Magyarságismereti Mozgótábort az anyaországtól elcsatolt területek magyar diákjainak részére. Izgalmas kezdő év után ez a tábor immár nemzeti mozgalommá vált, amely az egyetemes magyar történelem megörökítendő eseményei közé kívánkozik. Olyan akció, amely az erdélyi, délvidéki, felvidéki és kárpátaljai magyar diákok évi ösztönzője, ösztöndíja, minőségmérője. Amiért érdemes szorgalmasabban tanulni és bizonyítani, hogy az anyaország hivatalosan meghúzott határain kívül is vannak tehetséges, magyar anyanyelvükért, megmaradásukért naponta harcot vívó, és ezért rendkívüli fiatalok.

A gondosan előkészített programba nemcsak az Aykler-házaspár, hanem otthoni pedagógusok is bekapcsolódtak, felfigyelt rá és támogatta a hivatalos magyar kormány, sőt Kanada budapesti nagykövete is részt vett a tavalyi rendezvény eseményein. A táborozók visszajelzései azt tanúsítják, hogy "amit ránk áldoztak, az lehető legjobb helyre került" - egy felvidéki fiú szavait idézve. Az eddig mintegy 1400 táborozó diák egész életre szóló szellemi batyuval tért haza, amelyet tetéz a felismerés, hogy nincsenek egyedül, és az egyetemes magyarság tagjainak érezhetik magukat. A Rákóczi Alapítvány évente megrendezett pompás báljának bevételét is a Mozgótábor javára fordítják. Ennek az ügynek egyik "élvezője", a torontoi születésű, tizennégy éves Csermely Eleonóra a nyilvánosság előtt köszönte meg a sok új barátot, akikkel a táborozás idején találkozott és akik megerősítették azt az elhatározását, hogy nem felejti el a magyar nyelvet.

Az ideit jubileumi ünnepségnek is tekinthetjük, amelyik január 17-én, pénteken este zajlott le a Blue Danube Club Báltermében. Ez azért is jelentős, mert a Magyar Köztársaság új nagykövete, Tomaj Dénes és felesége, Ildikó ez alkalommal találkozhatott a Torontóban és környékén élő magyarság olyan képviselőivel, akik esetleg nem vehettek részt az előtte való napon a Coffee Mill-ben rendezett fogadáson. Első alkalommal volt a bál tiszteletbeli vendége Borbás István kereskedelmi attasé és felesége is. A vendégek örömmel üdvözölték, ezúttal már ismerősként, Emri Istvánt és feleségét is a tiszteletbeli vendégek sorában. Kedves mozzanatot jelentett a Kossuth-rokon, Katherine Kossuthnak, a Canadian Film Centre igazgatójának bemutatkozása.

A rendezvény megszokott elegáns légkörben idézte a tradicionális történelmi korok táncmulatságainak hangulatát, amelyet az észak-amerikai magyarság legjelesebbjeinek részvétele fényjelzett. A pezsgős fogadás és az ezalatt körbekínált Hári Piroska, Kuhar Panni, Padanyi Picke és Sass Kati sütötte pogácsák, valamint az egész estére jellemző kitunő cigány- és tánczeneszámok feloldották az ismerkedés feszélyezettségét. A résztvevőket az Alapítvány elnökasszonya, Ayklerné Papp Zsuzsa üdvözölte, majd a műsorvezetők, Tömöry Zsófi és Juretic Péter vették át az irányítást. Vacsora után sor került a bál fénypontját jelentő, hagyományos Rákóczi Elismerések, illetőleg Rákóczi Rend átadására.

Elismerést kapott Dr. Czeglédy Kálmán, Friedrich Mária és Ottó, Gross György, és Tömöry Éva, a Rákóczi Renddel pedig v. Bánkuty Gézát, DeRoth László professzort, Hári Istvánt és v. Majthényi Lászlót tüntették ki. A dícsérő szavakat hallgatva újfent meggyőződhettünk arról, hogy milyen sok területen tudunk fontosat és maradandót tenni, amellyel nemzetünk jó hírnevét öregbíthetjük. Tanulmányi mozgótábortól tudományos feltalálásokig és technikai újításokig, magyar múzeumoktól karitatív jócselekedetig hosszú és változatos a skála - ne hagyjunk ki egyetlen lehetőséget se!

Ha a Rákóczi Alapítvány nem könnyű, de áldott munkájára gondolok, Tüzes Bálintnak egy verse jut eszembe:

kell-e térkép/ hogy megtaláld hazádat
hogy bizton/ eligazodj elmúláskóstolt
falvak felé/ éveid oszágútján vagy
elegendő csupán a hit/ a torokszorító féltés és
valósággá lesz/ a megérkezés
(Nagyúton)

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt