A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
Szent István Király Koronája

Bencsics Klára
Montreál,
december 16.

Ismertetés egy rendkívüli író rendkívüli könyvérõl!

Utolsó magyarországi látogatásomkor, egyik internetes barátnõmtõl kaptam ezt a szép könyvet. A mû szerzõje, Dr.Ferencz Csaba dedikálta, melyet leánya adott át nekem ajándékként.

Dr.Ferencz Csaba életútja rendkívülinek bizonyult. 1941 ben, Csíksomlyón, Székelyföldön született. Háború után elmenekültek Mezõberénybe, ahol felnõtt. Békésen érettségizett, majd 1964-ben a Budapesti Mûszaki Egyetemen villamosmérnöki oklevelet szerzett. Mint egyetemista megkezdte az ûrtevékenység létrehozását Magyarországon. Megalakította a Mûegyetem elsõ ûrkutató csoportját. 1965-ben már sikeres rádiós mûhold megfigyeléseket hajtottak végre, s 1966-ban Közép-Európában elsõként sikerült megoldaniuk a meterologiai mûholdak felhõképeinek vételét. 1968-ban az ATS –3 mûholdon keresztül Amerikával teremtettek trans-óceániai rádiókapcsolatot. Eközben aranygyûrûs egyetemi doktor lett a Mûegyetemen. Kifejlesztette az elsõ magyar mûholdfedélzeti mûszert, egy mikrometeroit detektor elektronikáját, amelyik az Interkozmosz –12 mûholdon repült sikeresen 1974-ben.

1981-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia mûszaki tudományok doktora. A Mûegyetem habilitált doktora, címzetes egyetemi tanár. Eurómérnök, New York Academy of Sciences és a Magyar Mérnök Akadémia tagja. Az ûrkutatás és a mûszaki tudományok területén az elektromágnes és hullámterjedés elismert szakembere. Több mint 300 publikációja jelent meg.

Íme a szerzõ életrajza tömören, egyben felmerül a kérdés, hogyan írhatott ez a mûszaki ember könyvet a Szent Koronáról?

A magyar Szent Korona vizsgálatával a Korona 1978-as hazatérése óta foglalkozik négy mérnök társával együtt. Megállapításaik átalakították a Koronáról hagyományosan elfogadott szakmai ismereteket. Õk igazolták és publikálták elõször, hogy a Szent Korona nem egy görög és latin koronából, utólag összeszerkesztett „tákolmány”, hanem gondosan megtervezett és egyetlen mûhelyben kivitelezett mûalkotás.

Errõl szól ez a rendkívül érdekes könyv.

Kiderült például, hogy a Koronán sosem volt tizenkét apostol, a pántokat eleve nyolc apostol kép hordozására tervezték. Az abroncs nem lehetett önálló korona, ezeknek a pántoknak a hordozására készítették. Az is kiderült, hogy a pántokat egy ilyen asszimetrikus abroncshoz tervezték és éppen ezért olyan a szerkezete, hogy a tetején ferde keresztet viselhessen. A keresztet nem a koronát ért sérülések ferdítették el, hanem így készült.

A részletes mûszaki vizsgálatok kiderítették, hogy a Koronán – többek között- három képet utólag kicseréltek, amelyeknek alapján korábban azt hitték, hogy a Korona alsó részét Bizáncból kapta I.Géza királyunk. A csere nyomai igazolták, hogy ezt a három képet a teljes Szent Koronára szerelték fel, nem külön az abroncsra. A többi megfigyelést a regáliákon is elvégezték, amelyek: a palást, jogar, az országalma, és a kard.

A vizsgálatok eredményei végül azt is kimutatták, hogy a Szent Korona, valóban Szent István koronája.

Dr.Ferencz Csaba és mérnök társai a könyvet 2000-ben írták, mikor is a magyarok számára duplán értendõ ez a szent év. Az írások szerint, Szent István királyt 1000 Karácsonyán - 1001 január 1-én koronázták meg. A archieometriai vizsgálatokat már 1978 után, a Szent Korona hazaérkezését követõ években elkezdték.

A mérnökök fokozott lelkesedéssel végezték munkájukat, hogy erre az évfordulóra készen legyenek alapos, objektív kutatásaikkal .

A könyv gazdagon illusztrált anyaga és mérnöki számítások halmaza, valóban meggyõzõen hat az olvasóra.

A mûszaki vizsgálatok mellett figyelembe vették a nemzeti és vallási hagyományos álláspontokat, valamint a mûvészettörténeti nézeteket.

Az alapos körültekintése a kornak, anyagnak és a hozzáfûzõdõ kapcsolatok alapján, logikus meggondolással jutottak a végsõ eredményre!

Néhány érdekes megállapításuk a számok misztikája, 8 –as szám ismétlõdése a Koronán, pl. a 8 apostol és így tovább.

Számomra különös eredménynek számit a kereszt dõltségének magyarázata.

Vizsgálataik alapján megállapították, hogy a kereszt eredetileg foglalatában, az asszimetrikus Koronába volt beépítve a mérnöki számítások szerint 23,5 fok a kereszt dõlésszöge, nem sérülés következménye, hanem ilyennek tervezték annak idején.

Mégpedig a Föld dõlésszögét mutatja, amely az ókor vagy középkor tanult emberének szemléletét képviseli az Ég és Föld közötti kapcsolatot!

A szerzõ rendkívül izgalmas könyvet írt, melyben a Szent Korona igaz eredetét, színbolumát és hitelességét kívánta elénk tárni.

Dr.Ferenc Csaba szava szerint: ”.....Ha minden szempontból korrekten akarunk eljárni, akkor most csak annyit mondjunk, hogy a szimbolika elõzetes áttekintése után megállapíthatjuk, a Szent Korona formája kereszténység elõtti, õsi hagyaték, egészében (nyugati) keresztény.. Nincs semmiféle ok arra, hogy a kereszténységtõl eltérõ, azt megelõzõ vagy azzal ellentétes vélekedéseknek szimboliai alapon annak helyt adjunk, hiszen a keresztény szimbolika teljes magyarázatot ad a látottakra...

Vagyis a Szent Korona teljesen keresztény, s eközben õrzi „az elõdök” tudása és szokása idõtálló részét....Mindent összegezve mondhatjuk, hogy amit a Szent Korona kapcsán találtunk, az sokkal kevésbé rendhagyó, mint Szent István király teljes mûve, máig ható korszerûségében....”

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt