A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
Erős várunk az anyanyelv - és aki hozzáad megtartásához

Magyar Krónika
Toronto, november 30
.
Dancs Rózsa

A Torontói Egyetem Szláv Nyelv- és Irodalom fakultásán évtizedekig működött a Magyar Nyelv- és Irodalom tanszék, a nyugati diaszpóra egyetlen felsőfokú intézete. A tanszékvezető, Dr. Bisztrai György 2004 júniusában nyugdíjba vonult, aminek eredményeképpen a tanszék is megszűnt, és beilleszkedett a fent említett fakultásba mint magyar nyelvű tanfolyam. Sok találgatás előzte meg az új egyetemi év kezdetét, senki sem tudott felvilágosítást adni arra vonatkozóan, hogy ki folytatja majd Bisztrai professzor munkáját, egyáltalán, lesz-e ezután magyar nyelvű felsőfokú képzés. Érdekes módon, a stafétabotot átvevő professzor kilétéről a Vancouver-sziget lapjából, a Szigeti Magyarságból olvastunk először egy röpke híradást.

Ez viszont elég volt ahhoz, hogy megnyugodjunk: van folytatás magyar nyelven is a U of T-n. Dr. Kovács Zoltán a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Karának docense, az Egyetem Irodalmi Tanszékének vezetőjeként pályázta meg a torontói Visiting Associate Professor-i állást. Beszélgetésünkkor elmondta, hogy 1970-ben született Barcson, ahol elemi iskoláit is végezte. Ezután került Kaposvárra, ahol középiskolai tanulmányait folytatta, ott is érettségizett 1988-ban. 1988 őszétől a Szegedi JATE Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom-filozófia szakát látogatta, ahol 1994-ben diplomázott. Egy évet egy szegedi középiskolában tanított, majd beiratkozott a Szegedi JATE Tudományegyetem doktori iskolájának Klasszikus Magyar Irodalom karára. Kutatási területe a magyar romantika kora, témája a magyar romantika és az irónia kapcsolata volt. 2001-ben megvédte PhD értekezését és summa cum laude, elnyerte az irodalomtudományok doktora címet.

Még abban az évben, azaz 2001-ben családjával Kaposvárra költözött, ahol az újonnan alapított Kaposvári Egyetemen kapott állást. Idén szeptembertől sikerült az egyetemen elindítani a magyar nyelv és irodalom szakot. A fiatal irodalomtudós nagy tervekkel érkezett, egy éves szerződéssel, Torontóba feleségével és két kisgyerekével. Elsősorban szeretné hallgatóinak magyarságtudatát elmélyíteni, beoltani őket a magyar kultúra, a magyar irodalom szeretetével, felébreszteni bennük az igényt a magyarság értékeinek minél szélesebb körű megismerésére. Mivel azonban többnyire olyan hallgatók látogatják óráit, akik egyáltalán nem, vagy csak elemi szinten tanultak eddig magyarul, szükség van a nyelv tanítására is. Két egész éves kurzus közül az egyik éppen ezt a feladatot teljesíti. Hetente kétszer középhaladó szintű- Intermediate Hungarian - magyar nyelvi órát tart.

A kurzusra jelentkező diákokat két csoportra osztotta, külön-külön órát tart a pre- és a felső-intermediate hallgatóknak, mivel nyelvtudásuk különböző szinten áll. A másik kurzus a magyar irodalom történeti áttekintésével foglalkozik, különös tekintettel a 20. századi magyar prózára. Tulajdonképpen Vörösmartytól indultak, és év végéig jutnak el a legújabb kori irodalom bemutatásáig. Ily módon a klasszikus, veretes magyar nyelvből is kapnak ízelítőt a hallgatók, és megismerik a mai, modern irányzatokat is. Két féléves kurzusának témája a magyar dráma, illetőleg a magyar filmművészet. Az első félévben a modern magyar dráma alapműveit tárgyalják, míg a második szemeszterben a 2000-2004 között bemutatott magyar filmekkel ismerkednek meg. A harmadik kurzust meg kellett "dupláznia", mivel a U of T Dráma Központjából is jelentkeztek hallgatók, magyar nyelvi tudás nélkül, akiknek más, a fordítások által meghatározott tematikát kellett összeállítania, és a vita nyelve is angol. Nyilvánvalóan a filmek is angol feliratosak.

Ezeken felül van három, szabadon választott tárgykörrel foglalkozó - "Independent Study" - hallgatója, akikkel havonta egyszer konzultál témájukról. Dr. Kovács Zoltán egyik legnagyobb gondja az, hogy hallgatóinak létszáma megnövekedjék. Ennek érdekében állandóan újabb és újabb ötletekkel próbálja felhívni a diákok figyelmét a magyar kultúra értékeire. Jó kapcsolata van a Magyar Diákszövetséggel, amelynek munkájába is bekapcsolódott. Noha nemrég érkezett Torontóba, azt felismerte, hogy mekkora súlya van a magyar közösségek összefogásának abban, hogy felsőbb fokú tanulási lehetőséget biztosítanak a kanadai fiataloknak. Sok sikert kívánunk munkájában, céljainak megvalósításához sok lelkes magyar diákot .

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2004 Magyar Krónika Rt