A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
Hamuba sült pogácsa útravalóul
Könyvismertetés

Göndös Andrea
Montreál, július 12
.

Egészen rendkívüli világba varázsolja olvasóit Dancs Rózsa a Vaddisznók törték a törökbúzát című alkotásával. Az olvasó nemcsak az Erdélyben élő magyarok könyörtelen és viszontagságos életébe kap betekintést, de egyben megismerkedhet a Kanadában élő magyarok sokszínű, eredményekben gazdag életével is.

Dancs Rózsa Érmihályfalván született. A Sepsimagyaroson eltöltött gyermekkor után a gimnáziumi éveket Sepsiszentgyörgyön végezte a Székely Mikó Kollégiumban, majd, Marosvásárhelyen a Pedagógiai Főiskola diákjaként szerzett tanári oklevelet. A Babes-Bólyai Tudományegyetemen, Kolozsváron, további tanulmányokat folytatott filológia szakon. Több évtizedes tanítói pályafutás után, 1988-ban jött Kanadába, ahol a Torontoi Egyetemen könyvtártudomány és történelem szakán szerzett magisteri (Master of Arts) végzettséget. Amint ez könyvéből is kiderül, az írónő aktív és fáradhatatlan részt vállal a torontoi magyar közösség kulturális és pedagógia életében.

Az írónő történelmi időket hoz emberközelbe: reálisan, de személyes élményekkel gazdagítva, tárja az olvasó elé, hogy milyen küzdelmek árán, olykor milyen magas árat fizetve, kellett nemcsak neki személyesen és családjának, de az egész Erdélyben élő magyarságnak is megküzdeni azzal, hogy a Ceausescu, román elnök, által vezetett zsarnoki rendszer alatt létét, emberségét s magyarságát fenntartsa. A történetek olvasása közben új megvilágításban és többlet tartalommal ötlik fel Tamási Áron üzenete: “Aki pedig embernek hitvány: magyarnak alkalmatlan”. Üzenet, melynek jelentősége és jelentése mind a mai napig fogódzót ad a fennmaradásáért küzdő, egyre ritkuló erdélyi magyarságnak.

A ceausescui magyarellenes politikának a jelenre is kihatása van, még most is, több mint egy évtizeddel azután, hogy a “Kárpátok Geniusza” elvesztette hatalmát. Az irónő tudatosan és árnyaltan ad korhű képet a közelmúlt és a jelen politikai problémáiról és megoldatlan, illetve, megoldásra váró kérdéseiről. Különös értéke a könyvnek az az őszinteség, amivel a Kanadából megszólaló hang a szülőföldjéért való aggódást, törődést és felelősségérzetet próbálja összhangba hozni az emigrációs léttel. Nem könnyű feladat, de Dancs Rozsa megfelel ennek és méltó, követni való példáját mutatja annak, hogy az önzetlen művészi alkotás miként tud egyszerre reményt adni és utat mutatni tér és idő legyőzésével.

Az írónő, azonban, nemcsak politikai illetve történelmi üzenettel ajándékozza meg olvasóit, hanem, a hétköznapi ember örömének, fájdalmának, életének, lírai egyszerűséggel való ábrázolásával. Stilisztikailag és tartalmilag a kötet két fő részre osztható. A gyűjtemény első felében található rövid elbeszélések az erdélyi múlt és jelen tapasztalatait és az azzal kapcsolatos érzéseket dolgozzák fel. Ezzel szemben, a könyv hátralévő részében a már Kanadában eltöltött évekről olvasunk az írónő művészekkel, közéleti emberekkel illetve pedagógusokkal készített beszélgetéseiben.

Végezetül, Dancs Rozsa novellás kötetét egyik elbeszélésének címével lehetne legjobban jellemezni, “Könnyel áztatott hamuban sült pogácsánk”, amelyet elég felütni illetve “kicsomagolni” ahhoz, hogy az ember ismerős, de, olykor rég-elfelejtett tájon találja magát.
Kellemes olvasást!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A montreáli magyar televízió február végi adásában láthattuk az írónő interjúját, és ugyanakkor részletet olvasott fel fenti könyvéből.

A könyv megvásárolható:

a Pannónia könyvkereskedésben, (Toronto)
a szerzőnél Rose Dancs rosacae@sympatico.ca
vagy megrendelhető a Krónika szerkesztőségénél.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | C 2004 Magyar Krónika Rt