A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
Magyarságtudományi konferencia Winnipegben

Ádám Christopher
Toronto, június 15
.

Május 29-én és 30-án került megrendezésre immár huszadik alkalommal a Kanadai Magyarságtudományi Társaság kétnapos konferenciája. Kanadai, és amerikai egyetemek professzorai, mester- és PhD jelöltek, valamint írók és kutatók vettek részt a sokszínû és akadémiai találkozón. Az idei konferenciának a Congress of the Humanities and Social Sciences keretein belül, a University of Manitoba adott otthont.

Idén is minden elõadó szabadon választhatta, hogy angolul, vagy magyarul ismerteti tanulmányát. A 14 elõadás magába foglalta a történelmet, a kultúrtörténetet, az irodalmat a filozófiát, a nyelvészetet, a nõkrõl, illetve a szexualitásról szóló tanulmányokat, az oktatásügyet és a politológiát. A magyarságtudományt szinte minden szemszögbõl megközelítették az elõadók és a félórás elõadások után alkalom nyílt kérdések felvetéséhez, illetve beszélgetésre.

Dreisziger F Nándor, a Royal Military College professzora nyitotta meg az elõadás sorozatot. Dr. Dreisziger Bartók Bélát a kortárs politikai jobboldal megvilágításából vizsgálta. Ezt követõen Bencsics Klára ismertette Radnóti Miklós életét és mûveit. Ádám Christopher, a Carleton University mester-fokú jelöltje, a magyarországi katolikus egyház és a kommunista párt 1945 és 1949 között kialakult vitáját vizsgálta, mely egyben tézise témáját is képzi.

A „viharos idõk” névvel megjelölt részt a kultúrtörténet követte. G. Hermann Judith, az egyesület elnöke, a tibeti, magyar és egyéb népcsoport hagyományos temetkezési szokásait ismertette. Ezt követõen Kossuth Éva, a Vancouverben megjelenõ Tárogató címû folyóirat fõszerkesztõje, az õsi magyar viseletrõl, a szûrrõl, tartott elõadást.

A kultúrtörténetet követte a nõkrõl és a szexualitásról szóló két tanulmány. Agatha Schwartz, a University of Ottawa professzora Erdõs Renée A Nagy Sikoly címû könyve történetét mutatta be, a férfi és nõi szexualitás, illetve a nõi emancipáció fényében. Ezután, Palasik Mária, a budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professzora, Rákosi Mátyás idején létezõ abortusz törvények alakulását részletezte.

Az idei konferencián szó került az oktatásügyrõl is. Andor Tari, a University of Guelph professzora, a magyar közoktatási törvény nemrégen történt módosításának várható negatív következményeirõl számolt be hallgatóságnak. Velki Magdolna tanulmányát a felnõtt nyelvkönyvekrõl is megismerhették a konferencia résztvevõi, Dr. Bisztray György elõadásában.

A konferencia második napja a politológiával kezdõdött. Rácz Barnabás, az Eastern Michigan University professzora, a magyarországi regionális szavazási tendenciákról számolt be. Részben arra kereste a választ Dr. Rácz, hogy miért szavaznak többen a Magyar Szocialista Pártra az ország egyes keleti részeiben, míg a nyugati megyék következetesen konzervatívok maradnak és az Magyar Demokrata Fórumra, a Fidesz-re, és egyéb jobb-közép pártra adják le voksaikat. Ezt követte Nikolényi Csaba, a Concordia University politológia professzorának elõadása a magyarországi, nagyon komplikált választási rendszerrõl és ennek politikai következményeirõl. A „politika és irányelvek” címû részt Emese Iván, a University of Western Ontario PhD jelöltje zárta a sport politikáról szóló tanulmányával.

A konferencia második napi programjából sem maradt el a történelem. Fiore Mester Torontóból jött elõadást tartani az ókori világ filozófiájának befolyásáról Pázmány Péter életében. Ezt követõen Zita McRobbie, a Simon Fraser University professzora ismertette a magyar nyelv alakulását és az angol szavak, illetve kifejezések behatolását a mindennapi beszédbe.

Az elõadásokon kívül, felszólalt Tomaj Dénes, az ottawai magyar nagykövet is, aki részletesen beszélt az Európai Unióról és a csatlakozás által nyújtott lehetõségekrõl Magyarország számára. Kerekasztal beszélgetésre is sor került, a Kanadai Magyarságtudományi Társaság jövõjérõl, melyen minden tag részt vett. A megbeszélésen egyértelmû volt az a gondolat, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóját kellõképpen kell megünnepelni 2006-ban. A Kanadai Magyarságtudományi Társaság különösen azt kívánja bemutatni majd, hogy 1956 és a forradalom után érkezett menekültek, hogyan befolyásolták Kanadát és miképpen járultak hozzá Kanada fejlõdéséhez.

A tudományos elõadások mellett, alkalom nyílt az ismerkedésre és baráti beszélgetésre is, amikor a konferencia helyi szervezõje, Botár Oliver, a University of Manitoba professzora, meghívta a társaságot otthonába. A konferencia utolsó estjén pedig közös vacsorán zárták az évi találkozást, ahol Szatmáry Emõke, a University of Manitoba rektora, volt a társaság vendége. Angol, valamint magyar nyelvû beszédében Dr. Szatmáry ismertette Manitoba tartomány történelmét a magyar bevándorlás szemszögébõl.

A Kanadai Magyarságtudományi Társaság 2004-es konferenciája különösen dinamikusnak bizonyult. Jövõre a University of Western Ontario campuszán találkoznak a társaság tagjai. Bizonyára újabb érdekes és eredeti kutatással állnak elõ a professzorok, kutatók és egyetemi hallgatók és új energiával folytatják a társaság immár húszéves tevékenységét.
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | C 2000 Magyar Krónika Rt