A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
Mindenki egyforma, mindenki különböző

Szabó Katalin
Montreál, március 8
.

Figyelemre méltó, érdekes kiállítás nyílt február 20-án Piliscsabán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem aulájában. Köszöntőt mondott és a kiállítást megnyitotta Dr. Günter Birbaum, budapesti osztrák nagykövet és Fröhlich Ida professzorasszony, a Filozófiai Kar dékánja.

A kaliforniai Stanford University, a párizsi Musée de l'Homme és a bécsi Naturhistorisches Museum tudományos munkásságán alapuló és az Európa Tanács kezdeményezésére létrejött vándorkiállítás izgalmas kalandra hív minden, az emberiség nagy kérdéseire választ kereső embert. Az érdeklodők amellett, hogy megismerkedhetnek az emberi evolúció és humángenetika legújabb tudományos eredményeivel, társadalomtörténeti megvilágításban képet kapnak az emberi faj jelenkori helyzetéről. A hangsúly ezenközben nem elsősorban a különbségek és különbözoségek bemutatásán, hanem sokkal inkább a minden embert összekötő közös vonások, a genetikai rokonság kiemelésén, a tévhitek megkérdőjelezésén, az előítéletek felszámolásában van.

A nagyméretű pannók képanyagának és közérthetően megfogalmazott képaláírásainak segítségével, az emberiség fejlodéstörténetét nyomon követve bejárhatjuk azt az utat, amit az ember feltételezhetoen Afrikából elindulva, a szétvándorlás óta tett meg. Választ kaphatunk a származás, a genetikai és antropológiai rokonság, a különbözőségek, a vércsoportok, a különböző borszín stb. kialakulásának kérdéseire.

A szervezők fontosnak tartják kihangsúlyozni, hogy a legújabb interdiszciplináris kutatások felismerései, az új meglátások csupán az aktuális ismereteinket tükrözik és mint ilyenek csak újabb lépcsőfokot jelentenek a jövő megismerése felé, formálják tudatunkat és etikai alapon nyugvó felelősségérzetünk fejlodését. Ha felfedezzük a sokféleség mögött az egységet, ha megértjük, hogy a külső hasonlóság, vagy különbözoség nem jelent genetikai hasonlóságot vagy különbözőséget, akkor rájövünk arra is, hogy az embereket nem lehet rasszokba sorolni.

Ha nem léteznek tudományos értelemben vett emberi fajok, akkor bár mindannyian "egyedüli és megismételhetetlen példányok" vagyunk, mégis valamennyien közös őstől, egy családból eredünk, így viszont nincs mit tartanunk a másságtól, hiszen ez bennünk is ott lakozik, következésképpen teljességgel értelmetlen, okafogyott az idegengyűlölet is.

Mint megtudtuk, a szervezők igazi vándorkiállításnak szánták a tárlatot. Amennyiben igény van rá, a megnyitót követő harmadik héten "vándorútra" kelnek és újabb helyszínen/helyszíneken mutatják be az összeállítást.

Örömmel és szeretettel várják minden olyan iskola, kulturális intézmény jelentkezését, amelyek szívesen adnak helyet és teret ennek a kiállításnak. A magyar partnereknek nem jelent ez semmiféle kiadást, mert a költségeket - költözés/költöztetés, berendezés stb. - a 2004es esztendőben magára vállalja az Osztrák Kulturális Forum Budapest, és Magyarország európai uniós csatlakozásának évében mintegy ajándékként nyújtja át a művelodési intézményeknek.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | C 2000 Magyar Krónika Rt