Magyar Krónika
A Miniszterelnökség és a Külgazdasági és Külügyminisztérium által nyújtott pályázati lehetőségek a 2023/24-as évekre
Magyar Krónika 2023. 03. 01. Közlemények

Kérés esetén szívesen tartok részletesebb tájékoztatót, valamint az aktuális lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk a Québecben élő magyarokat, illetve kitesszük a honlapunkra és a facebook oldalunkra.

     Rákóczi Szövetség Diaszpóra Programja, jelentkezés február 6 – március 15 között

A program 2023 folyamán a diaszpórában élő 10 és 25 év közötti magyar fiataloknak és a diaszpóra közösségekben tevékenykedő pedagógusoknak teremt lehetőséget magyarországi tanulmányútra. A Diaszpóra Program 10 különböző programidőszakot tartalmaz 2023 májusa és decembere között, ezek közül tematikus nyári táborokat, tanulmányutakat tetszés szerint választhatnak a jelentkezők. Az egyes programok időtartama 7-10 nap. Minden programidőszak részét képezi Budapest, a vidéki Magyarország és egy külhoni magyar régió felkeresése. Az első lehetséges program májusban a csíksomlyói búcsú. Aki ezt választja, 300 magyarországi, illetve külhoni magyar fiatallal zarándokolhat el a búcsúba. Emellett Sátoraljaújhelyen a nyári táborokba is várják a fiatalokat. A program idén is lehetőséget kínál arra, hogy a hétvégi magyar iskolákban, magyar közösségekben tevékenykedő tanárok, oktatók részt vehessenek a júliusi összmagyar tanártáborban. Öt kiskorú mellé fogadhatnak egy felnőtt kísérőt, aki szülő, pedagógus, közösségi tag egyaránt lehet. A feltételek között szerepel, hogy egy kinti diaszpóraszervezet igazolást, ajánlólevelet állítson ki arról: a fiatal legalább egy éve kapcsolódik magyar közösséghez, aktivitáshoz. Szintén a jelentkezés feltétele a fiatalok által írt motivációs levél. További részletek a rakocziszovetseg.org honlapon érhetőek el, valamint ott egy beharangozó kisfilm is letölthető.

 • Kőrösi Csoma Sándor Program

Ezúttal a déli félteke országaiba (Latin-Amerika, Dél-Afrika, Ausztrália, Új-Zéland) lehet pályázni, összesen 25 fő a keret, a jelentkezési határidő február 15.

 • Hétvégi Magyar Iskolák Találkozója

A korábbi években februárban került megrendezésre, 2021-ben és 2022-ben online formában. Jelenleg zajlik a szervezés, a találkozó időpontját és formáját később fogják jelezni a szervezők.

 • Klebelsberg Kunó Ösztöndíj, jelentkezés február 16-ig

Hungarika és diaszpórakutatás, a magyar nyelv és irodalom, történelem és kultúra külföldi írott és szóbeli örökségének feldolgozása, kutatása. Interjúk készítése, hagyatékok felkutatása, kultúra és társadalomtörténeti tanulmányok.

 • A KKM szervezésében, a Balassi Bálint-ösztöndíjprogram keretében a diaszpórában élő magyarok számára kínált ösztöndíjak:

részletek: https://diasporascholarship.hu/ és https://balassischolarship.kormany.hu

 • Módszertani konferencia a szórványban és diaszpórában oktató önkéntes tanárok számára MÁJUS 11-14. Ehhez kapcsolódóan a származásnyelvi oktatáshoz ingyenes tananyagok, tankönyvek igényelhetők.
 • Magyar nyelvi és magyarságismereti képzés a KMCSSZ-el együttműködésben. A magyar nyelvi és magyarságismereti képzés célja, hogy segítse a diaszpórában élő magyar származású fiatalok magyar kötődéseinek, identitásának erősítését, valamint felkészítse őket a szórványmagyarság körében végzendő kultúraszervező munkára. Ezt a célt egyfelől a nyelvtudás fejlesztésével, másfelől a magyar kultúrára és Magyarországra vonatkozó korszerű tudásanyag átadásával kívánja elérni. A képzésre a diaszpórában (Magyarországgal nem szomszédos államokban) élő, magyar származású, 18–35 éves fiatalok jelentkezhetnek. A jelentkezőket a Külföldi Magyar Cserkészszövetség által irányított Teleki Pál Alapítvány rangsorolja előzetesen.
 • A Balassi Nyári Egyetem szeretettel várja mindazokat, akik magyarul szeretnének tanulni és többet szeretnének tudni a magyar kultúráról. Négy hetes programjaikon az intenzív nyelvtanulás mellett a magyar irodalmat, történelmet, néprajzot, filmtörténetet, borkultúrát bemutató előadásokat is hallhatnak a látogatók. A budapesti helyszín lehetővé teszi a magyar kulturális örökség megismerését, és a diákok szabadon választhatnak a főváros széles körű nyári programkínálatából is. A magyar tájakat, nevezetességeket, a magyar borkultúrát kirándulásokon ismerhetik meg a hallgatók.A A pályázati kiírás várható megjelenési ideje: 2023. március.
 • A Külhoni magyarok felvételi-érettségi előkészítő képzése azoknak szól, akik egy intenzív képzés keretében, magas heti óraszámban szeretnének felkészülni az emelt- és középszintű magyarországi érettségi vizsgákra. A választható tárgyak: angol, biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem. Heti óraszám: 12-20 tanóra/tantárgy.

A pályázati kiírás várható megjelenése: 2023. május.

 • A műfordító képzés célja, hogy bevezetést nyújtson a műfordítás elméletébe és gyakorlatába, valamint elmélyítse a résztvevők magyar nyelvi és irodalmi ismereteit, miközben átfogó ismereteket nyújt a mai magyar irodalmi élet intézményrendszereiről és fontosabb jelenségeiről. A 10 hónapos program azok felkészültségét és készségeit kívánja fejleszteni, akik a jövőben magyar szépirodalom fordításával, a magyar kultúra külföldi megismertetésével kívánnak foglalkozni. Az ösztöndíjas képzésen nem magyar anyanyelvű külföldi állampolgárok vehetnek részt, akik felsőfokú diplomával rendelkeznek (vagy közvetlenül diplomaszerzés előtt állnak) és még nem töltötték be a 36. életévüket. A képzés jó magyar nyelvtudást és alapos magyar irodalomtörténeti ismereteket feltételez.
 • A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram előkészítő program különlegessége, hogy az intenzív nyelvtanítást ötvözi a szakirányú ismeretek és szókincs tanításával. A modern nyelvtanítási módszerek, a saját fejlesztésű tananyagok révén diákjaink a 10 hónapos képzés során hatékonyan készülhetnek fel a továbbtanulásra. A program sikeres teljesítése esetén a hallgatók eséllyel pályázhatnak a színvonalas magyarországi egyetemek különböző szakjaira.
 • A magyar nyelvi és hungarológiai képzés célja, hogy kiegészítse a külföldi egyetemeken megszerzett nyelvtudást és hungarológiai ismereteket. A Pécsi Tudományegyetem akkreditált kihelyezett részképzéseként működő program három különböző tanmenete 26/46/55 ECTS-típusú kredit megszerzését teszi lehetővé. Az ösztöndíjas képzésre külföldi, nem magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók és fiatal, 35 évnél nem idősebb diplomások jelentkezhetnek, akik hungarológiai vagy hungarológiával összefüggő tanulmányokat folytatnak, illetve folytattak, és a jövőben is a magyar nyelv és kultúra megismertetésével kívánnak foglalkozni.
A pályázatok beadása a https://spjelentkezes.mdakft.hu oldalon keresztül történik.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Konzul és magyar közösségi ügyek (MKD): Fülöp Villő
Cím:
 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212