A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 

 

 

Dr. Ódor Bálint, új nagykövet Ottawaban

Montreál , 2014. október 28.

Nagykövet úr, egy tengeren túli országba jött nagykövetként.
Mit jelent Önnek egy ilyen kiküldetés?

Eddig az elmúlt 15 évben, amióta dolgozom, a EU-val foglalkoztam alapvetően, de a nemzetpolitikához és szomszédságpolitikához kapcsolódó feladataim is voltak, és úgy gondoltam, hogy egy nagy feladat lenne és szélesítené látókörömet, ha néhány évre eljönnék Európából. Nagyon fontos volt számomra, hogy egy olyan országba menjek, ahol nagyszámú, és ilyen sokszínű és sok értéket rejtő magyar közösség él. Szerencsére volt lehetőségem  választani, így esett a választásom Kanadára. Szeretnék egy olyan megközelítést követni, ami az  egységes politikai megközelítés jegyében a magyar Európa-politikát, a magyar külpolitikát, a külgazdasági politikát, a nemzetpolitikát, ideértve a diszpórával való kapcsolattartást egységesen kezeli. Tehát az én feladatom nemcsak az, hogy külön foglalkozzak a magyarsággal, külgazdasággal,  külpolitikával, kultúrával, de mindazt, amit teszek azt egységesen kezeljem. Úgy gondolom, hogy ekkor lehet a magyar külpolitika hatékony és sikeres.

Az elmúlt négy évben az  Európai Unióval foglalkoztam, helyettes államtitkárként tárgyaltam európai tagállamokkal, az európai intézményekkel, akkor is ezt az egységes szemléletet követtem.

Élnünk kell azzal a nagy erőforrással, ami a diaszpórában megjelenik. Nagyra értékelem, hogy a magyar közösségek tartják, ápolják a magyar kulturális értékeket, Kanadában virágzik a cserkészet, a néptánc. Fontos, hogy tartsák meg a jó szokásukat, és őrizzék továbbra is a magyar kultúra ezen kincseit!

Az elmúlt években elindultak olyan progamok, amelyek a diaszpórában élő magyarságot közelebb hozták Magyarországhoz, a Körösi Csoma program is egy sikeres program, de sorolhatnám a többi sikeres programot, és úgy gondolom, hogy ezt folytatni kell, és egyben meg kell vizsgálni új programok kialakításának a lehetőségét is. Új ötleteket is szeretnék megfogalmazni, ami további sikereket hozhat úgy Magyarországnak, Kanadának, mint az itt élő magyarságnak is.

Szeretném meghallgatni a magyar szervezeteket, miben tudunk segíteni az itteni magyar közösségeknek, mit várnak Magyarországtól. Lehetőségeink figyelembevételével szeretnék megadni minden segítséget, amire igény van, természetesen a meglévők mellett.

Szeretnék nyitni olyanok felé, ahova még nem jutottunk el, például  a másod-, harmad-, negyed-generációs fiatalok felé, akiket eddig nem sikerült  megszólítani. Fontos olyanokhoz is szólni, akik nem tudnak magyarul, de valamilyen formában kötődnek Magyarországhoz, hidakat szeretnék építeni feléjük. Azt is szem előtt tartom, hogy az új magyar diaszpórát felkeressük, akik az elmúlt években jöttek Kanadába. Talán még nem jelent meg fogalmilag, de az új diaszpóra létezik. Azok, akik az elmúlt élvekben érkeztek, mert szerették volna itt Kanadában kibontakoztatni a tehetségüket. Őket is szeretném megszólítani. Tudom, hogy ez nem könnyű, de azt üzenem nekik, hogy az itt megszerzett tudásuk, tapasztalatuk Magyarország számára is értékesek és fontosak.

A nyitás a tudományos élet felé való nyitást is jelenti, sok magyar kutató, egyetemi tanár, és a művészeti életben is sokan komoly eredményeket értek el, elismerést szereztek Kanadában - velük is fontos beszélni.

Fontosnak tartom elmondani, hogy a magyar Kormány nem tesz különbséget a magyar szervezetek között, nincs preferált szervezet, nincsenek preferált szervezetek. A nagykövetség célja az, hogy a magyar emberek, Magyarország egésze érdekében és javára tegyük a dolgunkat Kanadában, a lehető legtöbb ember bevonásával. Ezt is jelenti számomra az együttműködés. Meggyőződésünk, hogy a közös cél megvalósításába vetett hitünk és erőfeszítéseink eredménye nem marad el. A közös cél pedig a kétoldalú kapcsolatok bővítése és mélyítése kell legyen, minden szóba jöhető területen, különös tekintettel a gazdasági kapcsolatokra. Ezért mindenki előtt nyitva áll a nagykövetség ajtaja, aki azért kíván tenni, hogy mélyüljenek a két ország közötti politikai- gazdasági- kulturális- tudományos kapcsolatok, és akik azért dolgoznak, hogy a magyar gazdaságpolitika jövője szempontjából kulcsfontosságú stratégiai célok megvalósulhassanak.

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.