A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 

 

 

Az aradi vértanúk utolsó mondatai

Montreál , 2015.november 7.

Aulich Lajos (1793-1849) német honvéd tábornok: Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik azt a szolgálatot.

Damjanich János (1804-1849) szerb honvéd tábornok: Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.

Dessewffy Arisztid (1802-1849) magyar gróf, honvéd tábornok: Tegnap hősök kellettek, ma mártírok. Így parancsolja ezt hazám szolgálata.

Kiss Ernő (1799-1849) örmény honvéd altábornagy: Istenem, az újkor ifj úsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.

Knezić Károly (1808-1849) horvát honvéd tábornok: Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak azördög keverhette így össze a kártyákat.

Láhner György (1795-1849) német honvéd tábornok: Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.

Lázár Vilmos (1815-1849) örmény honvéd ezredes: Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.

Leiningen-Westerburg Károly (1819-1849) német gróf, honvéd tábornok: A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.

Nagysándor József (1803-1849) magyar honvéd tábornok: De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.

Poeltenberg Ernő (1808-1849) osztrák lovag, honvéd tábornok: Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.

Schweidel József (1796-1849) magyar honvéd tábornok: A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.

Török Ignác (1795-1849) magyar honvéd tábornok: Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súlyu csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.

Vécsey Károly (1803-1849) magyar gróf, honvéd tábornok: Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.