A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 

 

 

Hogyan telt kanadai kiküldetésének első 9 hónapja?
Beszélgetés Dr. Ódor Bálint nagykövettel

Montreál , 2015.július 29.

 

©Her Majesty The Queen in Right of Canada represented by the Office of the Secretary to the Governor General, 2014.

Ódor Bálint nagykövet első 9 hónapos kanadai tevékenységéről, a kétoldalú kapcsolatok helyzetéről, a kanadai magyarsággal kialakított kapcsolatairól, a gazdasági, energetikai, kulturális és tudományos területen tett eddigi lépéseiről, a magyar IHRA elnökségről, az 56-os forradalom 60.évfordulójával kapcsolatos terveiről és egyéb kérdésekről.

Dr. Ódor Bálint feleségével

Hogyan telt kanadai kiküldetésének első 9 hónapja?

Aktívan telt az első 9 hónap. Azt az ambiciózus célt tűztem ki magam elé, hogy a nyugati parttól az Atlanti óceánig kapcsolatokat teremtsek a kanadai politikai, gazdasági, kulturális, tudományos élet, illetve a magyar közösségek vezető személyiségeivel bemutatkozó látogatások keretében. Egyszóval a kapcsolatépítés jegyében teltek az első hónapok.

Kikkel találkozott a bemutatkozó látogatási keretében?

Találkoztam a kanadai kormány négy miniszterével Jason Kenney-vel, Chris Alexanderrel, Maxime Bernier-vel, Ed Fast-tal. Négy tartományban tettem hivatalos nagyköveti látogatást, Ontarioban, Albertában, Brit Kolumbiában és New Brunswickban. A tartományi látogatások keretében találkoztam a tartományi kormány tagjaival, azokkal a minisztériumokkal, amelyek területén szeretném mélyíteni a kétoldalú kapcsolatokat Magyarország és Kanada között. Hamarosan Québecbe és Nova Scotiaba is ellátogatok. Több nagyváros polgármesterével találkoztam. A kanadai külügy teljes politikai és szakmai felső vezetésével, illetve közel 40 parlamenti képviselővel és szenátorral találkozhattam, mindhárom parlamenti pártból. Felvettem a kapcsolatot a kanadai TOP 150 vállalat vezérigazgatóját tömörítő szövetséggel, továbbá találkoztam a gazdasági döntéshozók véleményét is formáló think tankek vezetőivel. A megbeszélések hangsúlyos témája volt a gazdasági kapcsolatok mélyítése, Magyarország politikai és gazdasági teljesítményének bemutatása.

Hogyan értékeli a kétoldalú kapcsolatok alakulását az elmúlt egy évben?

Az elmúlt egy évben megélénkültek a magas szintű politikai kapcsolatok a két ország között. Noel Kinsella szenátusi elnök októberi budapesti látogatását követően két miniszteri látogatásra került sor Kanadába. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, illetve Trócsányi László igazságügyi miniszter részvételével. Az igazságügyi miniszter ellátogatott Québec tartományba is, és sor került a magyar kormány és a québeci kormány között kapcsolatok elmélyítését célzó első találkozókra. Tavasszal találkozott Szijjártó Péter és Rob Nicholson a NATO Külügyminiszteri Tanács ülésének margóján. Államtitkári szinten két látogatásra került sor júniusban. Aradszki András energetikai államtitkár idén júniusban két napos látogatást tett Calgaryban, ahol több konkrét energetikai együttműködési projektről is egyeztetett. L. Simon László pedig tavaly októberben a Kanadai Magyar Kulturális Tanács meghívásának eleget téve több kanadai városban október 23-i megemlékezéseken tartott ünnepi beszédet. Két parlamenti bizottság elnök járt Kanadában az elmúlt 9 hónapban. Németh Zsolt volt külügyi államtitkár, jelenleg az OGY Külügyi Bizottságának elnöke Vancouverben tett látogatást áprilisban a Vancouveri Magyar Ház 70. évfordulója, és a Vancouveri Első Magyar Református Egyház megalapításának 60. évfordulója alkalmából. Gulyás Gergely, a Törvényalkotási Bizottság elnöke pedig a Torontói Magyar Ház fundraising vacsoráján volt főszónok Torontóban. Schmitt Pál volt köztársasági elnök is ellátogatott Kanadába, Torontóba és Vancouverbe, szintén márciusban. A kanadai magyarság számára fontos jelzés, hogy az államtitkári szintre emelt nemzetpolitikát koordináló nemzetpolitikai államtitkárság helyettes vezetője, Wetzel Tamás nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár Ottawa mellett Torontóban, Edmonton, Calgaryban és Vancouverben találkozott a helyi magyar szervezetekkel.

A kanadai magyarokkal is sikerült felvennie a kapcsolatot? Hogyan látja a diaszpóra helyzetét?

Az első hat hónap során eljutottam a nagyobb kanadai városokba, így lehetőségem nyílt találkozni a a torontói, montreáli, ottawai, edmontoni, vancouveri magyarokkal, illetve a Calgaryban és Québec Cityben elő magyarokkal is. Fontosnak tartom az első megbeszéléseket. A személyes találkozások pótolhatatlanok, és lehetőséget adtak arra, hogy megismerjem a közösségek helyzetét, sokszínűségét, kihívásaikat, terveiket, emellett megoszthattam a legfontosabb célkitűzéseimet a diaszpórával való együttműködés területén.

A kanadai magyarság tekintetében van egy látható, nagyon értékes tőke, komoly egyéni és közösségi teljesítmények, amelyek mind azt a célt szolgálták, hogy megőrizzék az elmúlt évtizedekben a magyar identitást. Tiszteletre méltó az, ahogy az emberek önkéntes alapon, saját szabadidejükből kihasítva egy kisebb-nagyobb darabot dolgoznak azért, hogy ápolják a magyar kultúrát. Az együttműködés jegyében folytatott eszmecserék során számtalan javaslatot kaptam a kapcsolataink szorosabbra fűzésére, a kétoldalú kapcsolatok mélyítését célzó közös kezdeményezésekre. A diaszpórát egy olyan szemüvegen keresztül is nézem, hogy a jelenlegi helyzet, jövőbeli tervek, új kezdeményezések milyen módon alakítják majd egy-két évtizedes távlatban a közösség helyzetét. Hasonlóan a legtöbb fontos kérdéshez, a kanadai magyarság tekintetében is a jövőbeli perspektíva az egyik kulcskérdés. E tekintetben pedig hangsúlyozom, csak akkor lehet erős a magyar közösség itt Kanadában, ha sikerül bevonni a fiatalokat, a másod- és harmad generációt is a közösségi életbe. Emellett minden együttműködés, közös alapokra építő és az összetartozást erősítő célzó kezdeményezés fontos, ezek nélkül nem látok pozitív jövőképet a kanadai magyarság számára. Örömmel követem azokat a kezdeményezéseket, amelyek értékeket teremtenek a szó szoros és átvitt értelmében az építkezés jegyében. Ennek keretében kiemelten fontos, hogy megépül idén az új Magyar Ház Torontóban. Örömmel látom azt is, hogy a különböző kárpát-medencei közösségek is nagyon aktívak, velük is folytatni szeretném a megkezdett együttműködéseket.

A kétoldalú kapcsolatok tekintetében a gazdasági területen is sok konkrét és értékes ötletet és javaslatot kaptam. Sokan segítették a nagykövetséget azzal, hogy megismertettek a kanadai politikai, gazdasági, tudományos, kulturális élet meghatározó személyiségeivel, akikkel azóta aktív együttműködést folytatok. Ez az észak-amerikai közegben különösen értékes segítség. Az interjúban is köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik ezen a téren is segítették a munkámat. Ezek multiplikátor hatást is gyakorolnak, egyik ajtó megnyitja a másikat, ha nem is az első ajtó nyitja meg a konkrét lehetőséget Magyarország számára, egyre közelebb kerülhet az ember azokhoz a személyekhez és intézményekhez, amelyekkel ha elkezdünk egy konkrét együttműködést, annak konkrét és Magyarország számára pozitív hozadéka van. Kérem ebben a folyamatban továbbra is segítsék a munkámat!

Az elmúlt egy évben is folytattuk a kihelyezett konzuli napokat. Összesen 10 alkalommal tartottunk kihelyezett napokat. Újításként bevezetjük ősztől, hogy havi egy alkalommal 1 napra ellátogat az egyik konzulunk Montreálba, így erősíteni tudjuk konzuli szempontból a jelenlétünket Montrealban.

Milyen kulturális programokat szervezett a nagykövetség?

A legkülönlegesebb kapcsolatteremtő eszköz itt Kanadában is a magyar kultúra bemutatása. Ezért nagy hangsúlyt helyeztem a nagykövetség kultúrdiplomáciai tevékenységének erősítésére. A legfontosabb üzeneteink hangsúlyosabb tolmácsolásának elősegítésére októberben létrehoztam a nagykövetség facebook oldalát. A teljesség igénye nélkül csak néhány programot emelek ki. A Bartók-emlékév keretében idén március 26-án útjára indítottuk a „Concerts at the Embassy” sorozatunkat. Második félévben több koncertre is sor kerül. Ottawa mellett az idei évben Bartók-évet tartunk Kanada-szerte. Nyugat-Kanadában az év második felében tervezünk koncerteket kanadai magyar előadók bevonásával. A kulturális programjaink jelentős részét adták az IHRA-elnökségünk keretében szervezett rendezvények.

Fontosnak tartom az egyetemközi kapcsolatok elmélyítését is. Korábbi munkakörömben sokat jártam Európa fővárosait. Minden alkalommal próbáltam a konzultációm mellett egyetemekre is ellátogatni, és érdeklődés esetén előadást tartani a diákoknak Magyarország Európa-politikájáról és egyéb aktuális kérdésekről. Ezt a gyakorlatot itt Kanadában is próbáltam követni. A Munk School of Global Affairs keretein belül működő Torontói Egyetem Társadalomtudományi Karán és az Albertai Egyetemen működő Közép-Európával foglalkozó Wirth Intézetben is tartottam előadást a magyar külpolitika aktuális kérdéseiről. Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter meglátogatta a kanadai frankofón egyetemeket. Több konkrét együttműködés is elindultak megbeszélései nyomán. A célunk a magyar nyelv oktatásának, illetve ehhez kapcsolódóan egyfajta magyar civilizációs kurzus oktatásának elindítása angolul, illetve franciául. Rengeteg fontos kapcsolatot teremtettem kanadai egyetemeken tanító kanadai magyar professzorokkal is, akik nagyban segítik a kétoldalú kapcsolatok mélyítése érdekében kitűzött céljaink megvalósítását.

Júniusban egy nagyszabású koncertre került sor Ottawában, mondana erről néhány szót azoknak, akik nem tudtak ott lenni?

A koncertet a magyar IHRA elnökség keretében tartottuk. Magyarország idén márciustól látja jövő év márciusáig a Nemzetközi Holokauszt Emlékezet Szövetség, angol rövidítéssel IHRA, elnökségét. A magyar elnökséget fontosnak tartottam itt Kanadában is aktívan támogatni. Szoros együttműködést alakítottam ki a kanadai zsidó szervezetekkel és a kanadai kormánnyal az IHRA-elnökségünk kapcsán, együttműködésükben számos programot bonyolítunk le az év folyamán. Március 10-én, az elnökség kezdetén Trócsányi László magyar igazságügyi miniszter részvételével vacsorát adtam, melyen részt vett Jason Kenney, az IHRA-ért is felelős kanadai szövetségi miniszter. A nagykövetség IHRA-elnökséget hivatalosan megnyitó ünnepségét - a Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapjára időzítetten - áprilisban tartottuk meg a nagyköveti rezidencián. A megjelent több mint 100 vendég között voltak zsidó közösségi vezetők, holokauszt túlélők és leszármazottaik, több zsidó vallási vezető, más egyházak (katolikus, református, anglikán, muszlim) képviselői, kormányzati tisztviselők, üzletemberek, művészek és újságírók. Fontosnak tartom, hogy a különböző városokban fel tudom venni a kapcsolatot a helyi zsidó közösségekkel, a velük folytatott párbeszéd és együttműködés is nagyban segíti a nagykövetség tevékenységét. Olyan emberekkel is meg tudtam ismerkedni, és olyan közösségeket is meg tudtam látogatni, akikkel a nagykövetségnek korábban egyáltalán nem volt kapcsolata. Nagy érdeklődés mellett szintén áprilisban mutattuk be a közép- és kelet-európai zsinagógákat ismertető kiállításunkat. A kiállítást Kanada lehető legtöbb szegletébe szeretnénk eljuttatni. Június 15-én került sor a kanadai IHRA-programjaink legnagyobb szabású eseményére, amikor is a magyar Muzsikás együttes, a vegyes magyar-amerikai The Glass House Orchestra és az Ottawa Klezmer Trió előadásában közel 500-an élvezhették a különleges koncertet a Kanadai Történeti Múzeum színháztermében.

Közel 20 év után újra fellépett Kanadában a Muzsikás Együttes. Szerettük volna lehetővé tenni az ottawai és a montreali magyarok számára is, hogy részt vehessenek ezen a különleges kulturális eseményen. Nyílt meghívást tettünk közzé, és örömömre minden felajánlott jegyre akadt jelentkező. Remélem, hogy a Muzsikás hamarosan újra ellátogat Kanada több városába is!

Nagyköveti megbízatása elején elmondta, hogy különös hangsúlyt helyez az energetikai és gazdasági kapcsolatokra. Mit ért el ezeken a területeken?

Valóban ezek a legfontosabb feladataim között szerepelnek. Kiemelt területként kezeltem az energetika területét, szem előtt tartva a jelenleg ismert infrastrukturális feltételek hiányából fakadó kihívásokat. A mind politikai, mind gazdasági szempontból prioritással bíró területen tájékozódtam a gáz és az olaj Európába történő szállításának lehetőségeiről. Több konkrét együttműködési projekt is elindult albertai cégekkel, ahogy erről korábban már beszéltem.

A gazdasági területen számtalan nagyvállalattal és egyéb Magyarország iránt potenciálisan érdeklődő piaci szereplőkkel találkoztam. Magyarország, több uniós tagállammal egyetemben természetes szövetségesre lelt Kanadában, amely középtávon hozzájárulhat az orosz energiahordozóktól való függésünk csökkenéséhez. Rövid távú célomként jelöltem meg a Magyarországon már jelenlévő kanadai befektetők ösztönzését magyarországi beruházásaik bővítésére, valamint ezzel párhuzamosan, de hosszabb távon a kanadai tőke egyéb fejlesztésre váró területekre történő bevezetését. Kanada páratlan technológia tudás birtokában van, az egyetemi műhelyek, kutatólaborok vállalati innovációban játszott szerepe modellértékű lehet a magyar felsőoktatási intézmények számára. Elindult a kapcsolatok szorosabbra fűzése Québec tartománnyal, a nyugat-kanadai Brit Kolumbiával és Albertával, valamint a magyar agráripari termékek, ideértve a bort is, kanadai piacra jutásának elősegítését és a külkereskedelmi forgalmunk további növelését. Egyetlen konkrétumot említenék meg, a Linamar újabb beruházást hajt végre Magyarországon. Az 5 milliárd forintos beruházáshoz a magyar állam 1,6 milliárd forintos támogatást adott. A Linamar továbbá megvásárolt egy gödöllői 150 főt foglalkoztató kovácsoló üzemet is.

Kiemelt terület a turizmus fejlesztése. Magyarország turisztikai desztinációként történő bemutatása szép és hálás feladat. Mindig nagy élmény számomra, amikor turisztikai témájú rendezvényeket szervezünk. Több ilyenre is sort került az elmúlt 9 hónapban. Kitűnő együttműködést alakítottam ki a Kanadáért is felelős Turizmus Zrt. New York-i irodájának vezetőjével, Fekete Magdolnával. Március végén turisztikai vásárra került sor Ottawában, ahol Magyarország először képviseltette magát; illetve ehhez kapcsolódóan az utazási irodáknak és az operátoroknak külön promóciós eseményt szerveztünk a nagykövetségen. A rendezvény sikeres volt, amelynek utókövetéseként több cikk is megjelent, Magyarországot népszerűsítő tartalommal. A Magyar Turizmus Zrt. egyik magas rangú vezetője is ellátogatott Kanadába az Air Transat járatindítás kapcsán, vele egyeztettük a következő programokat. Ezek közül kiemelem, hogy időn ősszel Torontóban folytatjuk a turisztikai promóciós tevékenységünket, majd jövő áprilisban Nyugat-Kanadában tervezünk erőteljes magyar megjelenést magyar cégek és utazási irodák részvételével, de több kisebb rendezvényt tartunk Ottawában is.

2014-ben 10%-kal nőtt a kanadai turisták által Magyarországon eltöltött vendégéjszakák száma. Megítélésem szerint ezt a tendenciát fent lehet tartani, talán még erősíteni is lehet. A turisztikai fejlesztés egyik hajtómotorjaként működhet a Budapest - Montreál, illetve Torontó között hetente egyszer, valamint a Budapest - Torontó között hetente egyszer közvetlen összeköttetést biztosító két repülőjárat 2015. június indulása.

A megsokasodó feladatokhoz kapott új munkatársakat is?

Egy külgazdasági diplomatával nőtt idén márciusban az Ottawában dolgozó diplomaták létszáma. El kell mondanom ugyanakkor, hogy én úgy értékelem, hogy a létszámunkhoz képest több ember dolgozik a nagykövetségen, mivel a munkatársaim hatékony munkája mellett a tiszteletbeli konzulok is nagyon fontos munkát végeznek, azokon a területeken is, ahol az elmúlt egy évben lett aktív a nagykövetség, nagyon sokat segítenek Magyarországnak Vancouvertől Montreálig. És már tettem említést arról, hogy sokan segítő szándékkal támogatják a munkánkat.

.

A következő 9 hónap milyen új feladatokat rejt magában? Közeleg az 1956-os forradom 60. évfordulója

Aktív következő két évre készülök, megérkezésemkor és azóta folyamatosan úgy tekintettem a feladatomra, hogy Kanadában legalább három év szükséges ahhoz, hogy konkrét eredményeket is el lehessen érni. Ugyan az elmúlt 9 hónap már konkrétumokat is adott, van egy fajta természetesen adódó szekvencia is egy ilyen misszióban. A lehető leggyorsabb kapcsolatépítés után el kell kezdeni a konkrét projektek végrehajtását, aztán a harmadik évtől már kezdődik is a búcsúzkodás. Én egyelőre az első szakasz elején vagyok, és végig szeretnék menni mindegyik szakaszon.

A forradalom 60. évfordulójáról történő megemlékezés kiemelten fontos lesz Magyarország számára otthon és itt Kanadában is. A legfontosabb számomra az, hogy a magyar állam képviselőjeként kifejezzem a nagyrabecsülésemet és a tiszteletemet a forradalom után Kanadába menekült honfitársaink előtt. Nem csak azért, amit a forradalom során véghezvittek, hanem azért a pozitív képért, amelyet Kanadában eltöltött új életük során kialakítottak nem csak a kulturális, tudományos, politikai, gazdasági elitben, hanem a társadalom mélyrétegeiben is a magyarságról és Magyarországról. Ez egy olyan tőke és egy olyan mankó számomra is, amely megkönnyíti a munkámat. A hangsúlyt nem elsősorban a 60. évvel ezelőtti történésekre szeretném helyezni, hanem arra, hogy mit adtak Kanadának az elmúlt 60 évben az 56-os magyarok. Keresni fogom a választ arra is, hogyan segítheti a közös 56-os örökség a kétoldalú kapcsolataink további megerősítését.

Ebben a kontextusban fontos szólni arról a szimbolikus döntésről is, hogy a minap jelezte a Gulág Emlékbizottság, hogy támogatja az Ottawában épülő kommunizmus áldozatai emlékművet. Ez elsősorban annak elismerése, hogy az 1956-os forradalom után Kanada befogadott 43 ezer magyar menekültet, akik új otthonukban tevékenységükkel hozzájárultak Kanada fejlődéséhez és a magyarság és Magyarország hírnevének öregbítéséhez. Kanada 2010-ben saját történelmi öröksége részének nyilvánította az 56-os magyar menekültek befogadását. 1956 közös öröksége fontos alap a magyar-kanadai kapcsolatok további mélyítéséhez. A kanadai magyarság több évtizedes áldozatkész munkáját is fontos elismerni, amit a magyar identitás megőrzése érdekében tett, továbbá azt a segítséget, amellyel a kommunizmus évtizedei alatt és után is minden lehetséges eszközzel támogatatta a magyarországi és a kárpát-medencei magyar közösségeket. Fontos elmondani továbbá, hogy Magyarország aktív kezdeményezője a totalitárius rendszerek áldozatairól való megemlékezések megerősítésének. Az Európai Unió tagállamai magyar-litván-lengyel kezdeményezésre 2011. évi soros magyar EU-elnökség alatt fogadták el, hogy az 1939-ben Moszkvában megkötött Molotov–Ribbentrop-paktum aláírásának napja, augusztus 23., az Európai Unióban a Totalitárius Diktatúrák Áldozatainak Európai Emléknapja legyen. Az ottawai emlékmű a tervek szerint jövő áprilisra, tehát a 60. évforduló előtt elkészül. 

A konkrét programok tekintetében elindult a tervezés a Torontói Főkonzulátussal együtt. Fontosnak tartom azt is, hogy a nagykövetség bekapcsolódjon kanadai magyar szervezetek kezdeményezéseibe, már kaptam egy erre irányuló tiszteletteljes felkérést is, fővédnöke lehetek az október végén kezdődő magyar hét keretében megrendezett eseménysorozatnak Edmontonban. A további részletekről a már eddig is túl részletes válaszaim miatt egyelőre nem beszélnék, ősszel szívesen visszatérek erre és a nagykövetség többi tervére is.
Köszönöm a lehetőséget!

Köszönjük a részletes beszámolót és kivánunk sok sikert további terveihez.

 

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.