A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 

 

 

Püspöki látogatás Montrealban

 

Montreál , 2016. május 11.

Püspöki üzenet, a montreali magyar egyesületeknek.

"Jártam a világot, és sokfelé  találkoztam elkötelezett magyar emberekkel, akik a magyar ügyért akarnak szolgálni, de a legnagyobb gondot abban látom -és hiányolom,  hogy nincsen összefogás abban,  hogy együtt, a közügyet nézzék.
A világtörténelemben voltak különböző birodalmak,  királyságok, és a vezetők kerestek egy eszmei irányvolnalat, egy principiumot, aminek segítségével összetudták tartani a közösségeiket. Ugyanígy van ez a világon szétszórt magyarsággal is. Szükség van egy principiumra, amivel össze tudjuk tartani a világon szétszórt magyarságot.  Nagyon szép az, hogy a magyar kultúra megtartásáért harcolunk, és nagyon szép az is, hogy összejövünk, táncolunk. Minderre szükség van a közösségekben, ezeket ápolni és szorgalmazni kell, de azért kellene, hogy legyen egy közös alap, aminek alapján megtaláljuk az egymáshoz tartozás utját.
Számomra ez az összekötő principium azaz örökség,  amit Szent István királyunk hagyott számunkra.  Ami  kettős dolgot jelent: egyik a magyarságot jelenti,azt hogy  megtartott bennünket magyarnak,a második, hogy kereszténynek tartott bennünket. Hányszor hangzott el a történészek részéről, hogy nem lenne magyar nép, hogyha nyugat felé orientál, és nem veszi fel a kereszténységét. Ezért nagyon szükségesnek tartom,  a keresztény értékeket, amelyeket a családban, az egyházközségekben lehet ápolni.
Jézus Krisztus az egyházat, sz egyház közösségét  sziklára építette,és ez az szikla az alapja a mi közösségünknek.
Nem vagyok megbizonyosodva abban, hogy a különböző kulturális egyesületek sziklára építenek.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a magyar Hunniot,  a magyar egységet az egész világon ápolják.
Az üzenetem különösen most Amerikában és  Kanadában ez az egység, a magyar unio,az összefogás fontossága.
Ma már összmagyarságban gondolkodunk odahaza is a Kárpát –medencében. Úgy fogalmazták, hogy spiritualizálódnak. Nálunk, és  azt hiszem a nyugati világban is a különböző egyesületek határai is spiritualizálódjon, ami azt jelenti, hogy kölcsönösen támogassuk  és segísük egymást.
Azt kivánom, hogy a jó Isten őrizze a montreali magyarságot, és ha megőrzik ezt az egységet,akkor van jövője  a magyarságnak Montrealban is.
"

 

Cserháti Ferenc püspök lelkipásztori látogatása a kanadai Montreálban

Licskó Szabolcs  plébános

Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök 2016. május 3-tól 10-ig lelkipásztori látogatást tett a montreáli Magyarok Nagyasszonya Plébánián, ahol Licskó Szabolcs plébános fogadta és látta vendégül a Budapestről érkezett főpapot.


A püspök közel egy hetes sűrű programja során találkozott  a montreáli magyar egyesületek vezetőivel, akik munkájukról és tevékenységükről tájékoztatták a magyar vendéget. A találkozók során  a püspök  főleg összefogásra és egységre bátorította az egyesületek vezetőit és tagjait. Köszöntötte a  közös programok szervezését, és hangsúlyozta a keresztény nevelés fontosságát és közösségmegtartó erejét. A  püspök már megérkezése után rögtön találkozott és megbeszélést tartott a Magyarok Nagyasszonya egyházközség vezetőivel, a "hatos  tanács tagjaival", 

a quebeci egyházközségekben kötelezően előírt fenntartó tanács tagjaival.  Másnap találkozók egész sora következett: a Magyar Bizottsággal, a montreáli magyarok kulturális egyesületeinek ernyőszervezetével;

aztán  a 220 lakásból álló, hét emeletes Magyar Otthon irányítóival és fenntartótestületével találkozott a püspök. Ez az otthon gondoskodik a montreáli idős magyarok ellátásáról; végül találkozott a Magyar Társadalmi Klub igazgatóságával és a két református egyház lelkészeivel is

.


Egy különleges találkozóra is sor került. A püspök felkereste  Szentmihály Gyulát, a montreáli tiszteletbeli magyar konzult, aki nemcsak Québec tartomány, hanem Kanada egyik legismertebb hegedűkészítő mestere is. A Mester  a zenetörténet fejlődéséről, a hegedű készítés művészetéről is tájékoztatta a püspököt, és megmutatta neki a "hegedűk éltető lelkét".


A montreáli látogatás  fontos része volt a zarándoklat a  Szent József Oratóriumban, ahol a püspök Szent András testvér sírjánál megköszönte a népszerű szent támogatását a montreáli magyar lelkipásztori szolgálat ellátásában, és a szent testvér további támogatását kérte a kanadai magyar lelkipásztori szolgálat problémáinak megoldásában.
Mindszenty József bíboros halálának 41. évfordulója alkalmából a püspök szentmisét celebrált a Magyarok Nagyasszonya templomban, melynek bejáratánál emléktábla őrzi a Biboros két montreáli látogatásának emlékét. Szendbeszédében a püspök felidézte a mártír sorsú biboros helytállását a megpróbáltatások idején; töretlen hitét, hűségét és hazaszeretetét példaként állította a hívek elé. Arra is emlékeztetett, hogy Mindszenty József bíboros életét és tanítását nem elég csak  felidézni és megcsodálni, esetleg emléktáblán őrizni, hanem abból merítenünk is kell: eleven hitet, reményt, Isten és Egyház iránti hűséget és hazaszeretet. A szentmise végén került sort a MIndszenty-emléktábla megkoszorúzására, és a hívek közösen imádkoztak a Biboros boldoggá avatásáért.


A külföldi magyarok püspöke ellátogatott  a montreáli érseki hivatalba is, ahol felkereste  Msgr. Pierangelo Paternieri atyát, a Montreáli Főegyházmegye kulturális és rituális közösségekért felelős püspöki helynökét, és megköszönte neki a montreáli magyarok lelkipásztori szolgálatában tanúsított segítségét.


Szombaton résztvett az új cserkészek avatásán és fogadalomtételén. Beszédet intézett a cserkészekhez, és  hátizsákjukba útravalót is tett. Buzdította őket, hogy "egy szívvel és egy lélekkel" dolgozzanak egymásért és a magyar közösségért.  Két évvel korábban adott útravalójára is emlékeztetett: "az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó"!  Szombat reggeli szentmiséjében és szentbeszédében a püspök Boldog Gizellára emlékezett, az első magyar szent család példájára, amely szenteket nevelt. Ez a külföldi magyar családoknak is példaként szolgálhat.


Vasárnap, Urunk mennybemenetelének ünnepén elérkezett a püspöki látogatás csúcspontja: Ferenc püspök tanévzáró, hálaadó szentmisét celebrált, amelynek során kilenc fiatalnak és felnőttnek kiszolgálta a bérmálás szentségét, és hat  kis  magyar gyermeket első szentáldozásban részesített.

A templom zsúfolásig megtelt hívekkel. A szentmisén közreműködött az egyházközség Ifjúsági  zenekara. Szentbeszédében a püspök a fiatal Salamon király példájára emlékeztette a bérmálkozókat, aki bölcsességet kért Istentől, és a bölcsesség mellett, ráadásul még azt is megkapta Istentől, amit nem kért tőle: a gazdagságot és a dicsőséget. Buzdította őket, hogy életük során az égre is tekintsenek, kérjék a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy általa megismerjék Istent, mert  Ő a boldog és szép élet biztosítéka, igazságban, jóságban és szeretetben. A liturgiát ünnepi fogadás és ebéd követte, amelyen mint egy háromszázan vettek részt.


Az ebéd ünnepi műsorral zárult a Mindszenty terem színpadán, ahol a Montreáli Magyar Iskola tanulói bemutatták tanévzáró műsorukat. Felléptek a cserkészet és a Bokréta Tánccsoport tagjai is. A kanadai anyák napja alkalmából színvonalas  műsorral és piros szekfű csokrokkal, virágszálakkal köszöntötték az édesanyákat.
Cserháti Ferenc püspök látogatása nagy örömet szerzett a montreáli magyaroknak. Öregek és fiatalok örömmel és hálás szívvel köszöntötték a magyar főpapot, aki főleg összetartásra, Isten-, Egyház- és hazaszeretetre bátorította a Szent Lőrinc folyó partján élő magyarokat.


Montreal, 2016. május 9.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.