A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 

 

 

Sajtónyilatkozat     


Montreál,március 1O


2012. március 3-án, szombaton az ottawai Magyar Házban tizenhárom (13) egyéni és ötvenkét (52) szervezet negyvenhárom (43) képviselője szándéknyilatkozatot írt alá a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége (KMOSz) - National Alliance of Hungarians in Canada (NAHC) - Regroupement Nationale Hongrois du Canada (RNHC) megalakításáról.

A lépés történelmi jelentőségű, mivel az ernyőszervezet országos szinten fogja össze a Kanadában bejegyzett magyar szervezeteket, valamint a kanadai lakhellyel rendelkező, a magyar nemzethez kötődő és a magyarsággal rokonszenvező személyeket, akik egyet értenek az elfogadott célkitűzésekkel és aláírják a szándéknyilatkozatot.

A jelenlévők a következő pontokban foglalták össze célkitűzéseiket:
                        1. A magyar nemzeti érdekek pártatlan képviselete a kanadai, a magyar és a világ közvéleménye előtt.
                        2. A kanadai diaszpórában élő magyarság nemzeti öntudatának megőrzése, kultúrájának, történelmének és népi hagyományainak ápolása.
                        3. A hazai és kárpát-medencei magyarság támogatása és segítése.
                        4. A kanadai magyar szervezetek, művészeti, gazdasági, tudományos és szabadfoglalkozású körök közötti együttműködés elősegítése.

A résztvevők megszavazták, hogy a Kanadai Magyarok Országos Szövetségének alapító tagjává válhat minden olyan, az alapító gyűlésen meg nem jelent szervezet vagy egyén, aki az alakuló közgyűlésig jóváhagyja a szándéknyilatkozatot. A szándéknyilatkozat jóváhagyását az ügyvezető testületnek kell jelezni a kmosz2012@gmail.com e-mail címen.

Az alapító közgyűlés egy nyolc tagból álló ügyvezető testületet bízott meg az alapszabály tervezetének kidolgozásával, a kanadai szövetségi bejegyzés előkészítésével, valamint az alakuló közgyűlés összehívásával, amelyre az alapító gyűlés napjától számított 6 hónapon belül kerül sor.

Kérjük, további felvilágosításért forduljanak Dancs Telch Rózsához a rosacae@hotmail.com e-mail címen. 

Ottawa, 2012. március 9.

Dancs Telch Rózsa, sajtószóvivő

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.