A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek Montrealban

Magyar Krónika
Montrel július 6.

Mailáth Mária

 

Június 22-én véget ért a 49. Eucharisztikus Világkongresszus Québecben. Az Ábrahám-mezőn tartott záró szentmisén, mintegy 100,000 hívő vett részt. A szentmisét Jozef Tomko mutatta be, a szentbeszédet a technika segítségével XVI. Benedek pápa mondta el Rómából.
A kongresszuson, Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek Androvics Tamás plébános kíséretében vett részt.

A kongresszus után, hazautazása előtt az Érsek Úr szentmisét celebrált a montreali Magyarok Nagyasszonya Egyházközség templomában, ahol több mint háromszáz hívő vett részt a szép napos, nyári vasárnapon.

A résztvevők között sok fiatalt is számlálhattunk, akiknek Tamás Atya külön is köszönetét fejezte ki és dicséretben részesített őket. Ugyancsak a fiatalok csoportja rendezte az ebédet, amin vendégül látták az Érsek Urat és a híveket.

Ebéd után, a rendelkezésére álló rövid idő ellenére, az  Érsek Úr alábbi üzenetét  mondta el a montreali magyaroknak,  elsősorban a keresztény hivőknek.

"-Maradjunk hűek magyarságukhoz, mert mi magyarok külön  színfoltot jelentünk a világban. Európát három nagy nyelvcsalád teszi ki, a germán, a szláv és latin nyelvcsalád, ezeken kívül esik a magyar és pár más nyelv, de sajátos kultúránk, és stílusunk van, kár lenne, ha hiányoznék Európa harmóniájából. Az, hogy sok magyar van itt Kanadában, az nem baj, mert itt is gazdagíthatják az országot  magyar kultúránkkal, de csak akkor ha nem felejtik el, hogy magyarok. A nyelvet is őrizni kell, mert a nyelv nélkül nem lehet a kultúrát ápolni, de számomra mint püspök számára még fontosabb, hogy a katolikus hitet őrizzék.

A Eucharisztikus Világkongresszus  megnyitó ünnepségén a kanadai miniszterelnök személyes megbízottja is arról beszélt, hogy Kanada gyökerei is a kereszténységhez nyúlnak vissza és ha a gyökereket elvágjuk, akkor a jövőt is elvágjuk.  Ez minden keresztényre vonatkozik, ahhoz, hogy az életet tisztességes és becsületes emberként tudja végigélni, a sors csapásai között se veszítse el a reményt és helyt tudjon állni az életben. Ehhez szükség van a hitre és bennünket keresztényeket senki más nem erősít meg, csak Jézus Krisztus.- Fontos tehát, hogy benne vetett hitünket tudatosan őrizzük.

Az Európai Uniónak  mi magyarok is részesei vagyunk. Akik az Unió alkotmányát megfogalmazták, sajnos a felvilágosodási eszme  áramlatának hatása alatt álltak, amit szélső liberalizmusnak nevezünk. A liberalizmus pozitívum,  senki nem akar diktatúrában élni, hanem szabadságban, de ha túl adagoljuk a szabadságot,  úgy járunk, mint amikor túl adagoljuk a sót a levesben, ha túl sok, akkor már károssá válik.

Magyarország és  kicsit egész Európa most a szabadság túladagolásában szenved, úgy szoktam mondani szabadság mérgezésben. Olyan istent fogadnak el, aki nem szól bele az ember életébe. A kinyilatkoztatásra valló Isten, aki 10 parancsolatot ad, aki követelményekkel lép fel velünk szemben, azt nagyon sok ember nem fogadja el.  De ezzel  az ember önmagát teszi tönkre. Az Isten bizonyos követelményekkel lép fel velünk szemben, mint a jó szülő is, aki igazán szereti gyermekét követelményeket állit fel. Megköveteli, hogy gyermeke jól tanuljon, tisztességesen viselkedjék, de az a szülő,   aki megenged neki mindent nem igazan szereti gyermekét, és  ez a gyerek úgy nő fel mint a bolondgomba.

Nekünk ragaszkodnunk kell  magyarságunkhoz és  hitünkhöz. Láthatjuk, hogy a  kereszténység bent van Európa életében, és kultúrájában, ha feltesszük a kérdést,: miért írunk 2008-at, - mert Jézus ennyi évvel  ezelőtt született,  miért a vasárnap az ünnepnapunk a hétből, - mert azon a napon támadt fel Jézus,. miért Karácsony és Húsvét a legkedvesebb  ünnepeink, - mert Jézus születésének, illetve feltámadásának napja.

Ha egy Marslakónak megválaszolnánk ezeket a kérdéseket,  és bemutatnánk neki Európa kulturális alkotásait  művészetben, építészetben, festészetben, iparművészetben, zenében, utána megkérdezné tőlünk egyáltalán normálisak vagyunk-e, hogy ezek után is a kereszténységet kiküszöbölhető dolognak tekintjük. Miközben a görög-római hagyományokat értékeljük, a felvilágosodás örökségét értékeljük, a kereszténységről pedig hallgatunk. Európa kultúrája ma is még lényegében keresztény, de ha a kereszténységet elvágjuk, akkor  kultúránk is összeomlik.

Az alapvető értékek, amelyeket a nagy francia forradalom tűzött zászlajára, a "Szabadság, Egyenlőség, Testvériség", mind a kereszténységből származnak. Nem keresztény földeken ezeket a szavakat nem is ismerik. A szabadság magában nem érték, a szeretet sem  A szeretet a szabadsággal együtt jelenhet csak meg. Ahol az emberiség  minden lépését meghatározzák ott nem szeretet , hanem feltétlen engedelmesség van.. Hol van egyenlőség Indiában? Ma még mindig megvannak a kasztok. Vagy Japánban vagy Kínába, nem ismerik a szabadságot, az önkéntességet, az önmegvalósítást, ilyen nincs, csak a főnök utasítását teljesíteni, ez az egyetlen érték.

Az, amire Európa büszke, az mind a kereszténységnek köszönhető. Az,  hogy egyáltalán létezik a személyiség fogalma, a személyiségi jogok,  az annak köszönhető, hogy  Szent Háromságtani vitákban, amikor tisztázták, hogy mit jelent az egy Isten, és mi az, hogy három személy, ott,  akkor dolgozták ki a személy fogalmát. Vannak nyelvek, ahol nincs is szó erre, nem ismerik az  igazi személyiség fogalmát, a személyi méltóság csak a kereszténységben jelenik meg, ahol az embert úgy mutatják be  mint Isten képmását.

Ha a kereszténységet kiiktatjuk az életből, akkor óriási visszaesésben jutunk. Magyarország  most abban a veszedelemben áll, hogy a keresztény tanítást sokan háttérbe akarják szorítani. A tömeg-kommunikáció teljesen a szélső-liberálisok kezében van, legalább is 70 - 80 százalékban és ezzel mérgezik a fiatalságot, de az idősebbeket is. Ennek következtében az a veszély fenyeget bennünket, hogy elveszítjük a békét. Minden olyan ország, aki csatákat veszített, az  rajta maradt a térképen. Vereségüket követően összeszedték magukat, újra kiharcolták függetlenségüket, és ott maradtak a térképen.. Azok a népek, akik a békét veszítették el, azok elbuktak.
Itt idézhetnék részletet Berzsenyi Dániel Magyarokhoz című verséből,

Romlásnak indult hajdan erős magyar!
Nem látod, Árpád vére miként fajul?
     Nem látod a bosszús egeknek
          Ostorait nyomorult hazádon?

Most lassú méreg, lassú halál emészt.
Nézd: a kevély tölgy, mellyet az éjszaki
      Szélvész le nem dönt, benne termő
              Férgek erős gyökerit megőrlik,

S egy gyenge széltől földre teríttetik!
Így minden ország támasza, talpköve
      A tiszta erkölcs, melly ha megvész:
              Róma ledűl, s rabigába görbed.

 

A jelenlegi Magyarország és Európa a Római Birodalom dekadens periódusát  idézi.
El kell olvasni Szent Pál  A  rómaiakhoz című levelének első fejezetet, ahol leírja, hogy milyen ocsmány életet éltek a rómaiak és elhagyták  tisztességes szokásaikat.

Van azért azonban egy bizonyos fiatalság, akik hallgatnak szavunkra,  fiatal lelki-igazgatóik szavára. A mi az egyházmegyénkben 2500-3000 gyerek jár katolikus iskolába, óvodába. Ezeken az intézményeken rajta van az Isten áldása, és szépen műkődnek. Három iskolát ezekből már én alakítottam. Ezekben reménykedünk és abban, hogy van még valahol rejtőzködő hit, amiből regenerálódik és újra éled Mária országa, egy keresztény Magyarország."

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.