A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

Új képviselet az ICAO Tanácsában  

Magyar Krónika
Montreál, október 2.

 

Az elmúlt három éven keresztül a montreali és egyben a kanadai magyarság azzal büszkélkedhetett, hogy magyar képviselő, Dr Sipos Attila volt az ICAO Tanácsában, ahol Magyarországon kívül Romániát, Szlovéniát, Szlovákiát és Csehországot is képviselte. Az utolsó, harmadik évben, mint az ICAO alelnöke végezte munkásságát.
Ennek a három nagyon sikeres évnek következtében, az új időtartamra  román képviselőt választottak, ami következtében a magyar érdekek ezután  is képviselve lesznek.

„2007. szeptember 25-én Romániát,  az ICAO tagállamok megválasztották a Tanács tagjává. Románia a harmadik csoportban indult és az igen kiélezett versenyben 17 ország közül az előkelő második helyen végzett 137 szavazattal. Ez az eredmény egyben a mi sikerünk is és lehetővé teszi azt, hogy a magyar légiközlekedés szakmai szempontjai a továbbiakban is érvényesülhessenek.” - hangzott a hivatalos bejelentés

Gratulálunk  Sipos Attilának, az elért eredményeihez és köszönetet mondunk azért, hogy ismét büszkék lehettünk arra, hogy magyar honfitársaink közül került ki olyan személy, akit  kiválósága miatt választottak ilyen fiatalon vezető pozícióra a világ porondján.

Sajnáljuk, hogy Kanadába tartózkodásának ideje lejárt, de bízunk abban, hogy ismét visszatér a lehetőség, hogy újra közöttünk lehessen.
Szívből kívánunk további sok sikert Attilának és  kedves családjával együtt gondolunk rájuk sokszor az eltöltött kellemes órák emlékére.

 Nem búcsúzunk, a viszontlátásra mihamarabb!

I.
Az ENSZ Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetének (ICAO) 36. Közgyűlésén, 2007. szeptember 25-én a szervezet Tanácsába a tagállamok megválasztották Romániát. Románia sikeres választási szereplésével Magyarországot váltja az ICAO Tanácsában. A Magyar Köztársaság három éven keresztül képviselte hazánk és a régió érdekeit a polgári repülés 190 tagállamot számláló nemzetközi csúcsszervezetében.

Az ICAO 190 tagállamából csupán 36 állam képviseltetheti magát a Tanácsban, s ebből 23 tanácsi helyet a légiközlekedésben vezető szerepet játszó országok töltenek be, míg a világ összes többi állama a fennmaradó 13 helyen osztozhat. A sikeres szereplés érdekében, ezért a pályázó államok közel egy éves diplomáciai és szakmai kampánnyal készítik elő a választást. Három évvel ezelőtt a magyar kampány a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vezetésével, a Külügyminisztérium hatékony támogatásával zajlott.

Az ICAO hat évtizedes fennállása óta először, a 35. Közgyűlésen (2004. október 5.), kiélezett versenyben, Magyarországot a tagállamok 2004-től 2007-ig tartó hivatali időszakra a Tanács tagjává választották. Dr. Sipos Attila az ICAO Tanácsában Magyarországon kívül képviselte Romániát, Szlovéniát, Szlovákiát és Csehországot. Az ICAO Tanácsában végzett munkát nagyban segítette a Budapest Airport Zrt., a Hungaro Control Zrt. és a Malév Zrt. jelentős szakmai és anyagi támogatása.

Az ICAO tanácsa az elmúlt években mindent megtett annak érdekében, hogy a légiközlekedési iparág – a biztonsági követelmények maximális megtartása mellett – még nyitottabban és egységesebben fejlődjön. Magyarország büszke arra, hogy ebben a munkában szervesen részt vehetett, és befolyásolhatta a nemzetközi polgári repülés fejlődését.

Az uniós csatlakozással a közép-európai régióban, így hazánkban is a verseny nagymértékben megnőtt, piacok nyíltak meg, és az új szereplőkkel átrendeződött az iparág. Közép- és kelet-Európa a légiközlekedésben ma a világ egyik legdinamikusabban fejlődő régiója. Magyarország ezen dinamizmus megtartása érdekében támogatta az ICAO tagállamok minden olyan kezdeményezését, amely a biztonsági követelmények szigorítását, az átláthatóság elvének érvényre juttatását, a jogellenes cselekmények pönalizálását, a környezetvédelmi kihívások mielőbbi megoldását, az ICAO szervezet hatékonyabbá tételét, illetve az iparág további liberalizációját célozta.

Dr. Sipos Attila magas színvonalú munkájával és a légiközlekedés ügyének önzetlen szolgálatával, diplomáciai, szakmai, illetve tudományos tevékenységével a Magyar Köztársaság polgári repülésben betöltött regionális és nemzetközi szerepét erősítette, és ezzel a nemzetközi közösség egyöntetű támogatását kivívta. Munkája elismeréseként 2006. október 2. napján az ICAO Tanácsa egyhangúlag alelnökévé választotta.

Románia győzelmével folytatódik a régió országainak önálló képviselete az ICAO Tanácsában.

II. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetet (ICAO)

megalapító, 1944. december 7-én aláírt Chicago-i Egyezmény preambulumában a szerződő államok deklarálták, hogy a "nemzetközi polgári repülés jövőbeni fejlődése nagymértékben hozzájárulhat a világ nemzetei és népei közötti barátság és megértés megteremtéséhez és fenntartásához". Ez a később alakult ENSZ alapelvével és céljaival is megegyezett.

Az ICAO az elsők között vált az ENSZ úgynevezett szakosított intézményévé amely a világ békés összefogását a repülés adta eszközökkel szervezi meg.

Magyarország 1969-ben vált az ICAO tagállamává.

A 190 tagállamot számláló ICAO a nemzetközi polgári légiközlekedés világszintű egységesítése érdekében átfogó tevékenységet fejt ki annak minden területén. Többek között fejleszti a légiközlekedési szabályok alapelveit, emeli a műszaki színvonalat, elősegíti a repülés tervezését, támogatja annak fejlesztését. Ennek érdekében Szabványokat és Ajánlott Eljárásokat (SARP) dolgoz ki.

A biztonságos repülés érdekében a légiforgalmi irányításban fejleszti a kommunikációs és navigációs eszközöket; megteremteni igyekszik a gazdaságos és költséghatékony légiközlekedést a biztonsági színvonal folyamatos magas szinten tartása mellett; elősegíti a kevésbé fejlett országok légiközlekedésének fejlődését és megteremti a nemzetközi légiközlekedés jogi kereteit.

Az ICAO Tanácsa ügyvivő szervként – számos adminisztratív feladat ellátása mellett – elsősorban a légiközlekedés különböző területeit érintő adatokat gyűjti össze a tagországoktól, hogy számukra az adatok feldolgozását, elemzését és értékelését követően a folyamatos szakmai fejlődést elősegítő iránymutatást adjon. A feldolgozott adatok alapján kezdeményezik a szükségesnek vélt nemzetközi egyezmények kidolgozását, illetve azok módosítását.

III. Szakmai életút

Dr. Sipos Attila 1989-ben kezdte pályafutását a Malév Magyar Légiközlekedési Vállalatnál repülésüzemi tisztként, majd hajózó szolgálatvezetőként. Katonai szolgálatát 1991-92-ben határőrként Nyírbátorban és Ferihegyen teljesítette.

1996-ban, az Államigazgatási Főiskola elvégzése után a Malév Rt. Igazgatási és Jogi Osztályának munkatársa, majd 1998-tól a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályán főmunkatárs.

2000-ben jogi diplomát szerez az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán.

2000-től a Malév Rt. Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesének tanácsadója.
2000-2001-ben az Észak-Atlanti Szövetség (NATO) brüsszeli Polgári Repülést Tervező Bizottságának (CAPC) szakértő tagja.

2001-től a holland kormány ösztöndíjasaként a Leideni Egyetem hallgatója, ahol nemzetközi légi- és űrjogászként végzett, LL. M. (Master of Law) fokozatot szerzett. A KLM Holland Királyi Légitársaság vezérigazgatóságán Amstelweenben a légitársasági szövetségi rendszerek nemzetközi jogi kérdéseivel foglalkozott.

2002-ben a magyar nyelven megjelenő „Légiközlekedési jog” című könyv lektora, oktatott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen és a Repülés Oktatási Központban.

2002-től a Malév Rt. vezérigazgatójának főtanácsadója.

2003-tól a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Légiközlekedési Kollégiumának meghívott szakértő tagja. A Nemzetközi Légiszállítási Szövetség (IATA) montreáli Nemzetközi Jogi Bizottságának választott tisztviselője. Az Európai Légijogászok Szövetsége (EALA) londoni bizottságának választott magyar tagja.

2003 júliusától a Malév Rt. jogi igazgatója.

2004 októberétől a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium köztisztviselője, Montreálban a Magyar Köztársaság ICAO melletti állandó képviseletének vezető diplomatája.

2004-től 2007-ig az ENSZ Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) Tanácsának magyar képviselője, a Légiközlekedési Bizottság és a Jogellenes Cselekmények Bizottságának választott tagja.

2006. októberétől 2007. végéig az ICAO Tanácsának alelnöke.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2007 Magyar Krónika Rt.