A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

Sólyom László köztársasági elnök a kitüntetést adományozta Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje Robert Edward Hage-nek, Kanada távozó nagykövetének.    

Magyar Krónika
Montreál, auguaztus 4.

 

2007. július 11.

A Magyar Köztársaság Elnöke - a miniszterelnök előterjesztésére -  a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozza a magyar-kanadai kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Robert Edward Hage-nek, Kanada budapesti nagykövetének.

Sólyom László köztársasági elnök beszéde Robert Edward Hage távozó kanadai nagykövet kitüntetése alkalmából

 "Nagykövet Úr! Hage Asszony! Hölgyeim és Uraim!

Budapesti diplomáciai missziójának végén köszöntöm Robert Hage nagykövet urat, aki tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult az élet számos területét felölelő, hagyományosan kitűnő magyar-kanadai együttműködés kiszélesedéséhez.

Ez a három év kapcsolataink eseményekben bővelkedő időszaka  volt: magasszíntű látogatások állam- és kormányfői, sűrű miniszteri kontaktusok valósultak meg, s talán a legfontosabb: az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából rendezett megemlékezések kiemelkedő eseményei kötődtek Kanadához. Ez egészen természetes, hiszen Kanada egyike volt azoknak az országoknak, amelyek forradalmunk bukása után a legnagyobb számban fogadta be a forradalom menekültjeit, és nyújtott számukra új hazát. Ezért is tartottam fontosnak, hogy személyesen látogassak el Kanadába, s fejezzem ki Magyarország köszönetét Kanada akkori és mai vezetőinek, mindazért, amit tettek. Állami látogatásom előkészítése és megvalósulása során mindig számíthattam Nagykövet úr értékes közreműködésére.

Az Ön aktív munkája nyomán került sor 2006-ban arra a nagyszabású megemlékezés-sorozatra, amelyet az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából szerveztek gazdag és tartalmas programokat kínálva Budapesten és az ország más városaiban. Magam is részt vettem Budapesten a New Lives kiállítás megnyitásán, amely gazdagon dokumentálta, hogyan illeszkedtek be magyar honfitársaink Kanada életébe, és váltak új hazájuk megbecsült polgáraivá.

Nagykövet úr munkáját dícséri, hogy 2007 őszére aláírás közeli állapotba kerülhet a magyar-kanadai ifjúsági csereprogram-megállapodás, amely 18-35 év közötti egyetemista fiataloknak könnyített eljárással biztosít munka-vállalást vagy szakmai gyakorlat-végzést a másik fél országában.

Talán nincs még egy olyan köztisztviselői megbízás, mint a nagyköveté, ahol annyira fontos volna házastársának támogatása. Illő megemlékeznem Jane Hage úrhölgy önzetlen munkájáról, amelyet többek között a Budapesti Misszióvezetők Házastársainak tiszteletbeli vezetőjeként végzett. Emlékezetes  számomra az áprilisi nagysikerű zeneakadémiai koncert, amelyen feleségemmel részt vehettem.

 Nagykövet Úr!

Aktív és eredményes  tevékenységének elismerésért örömmel adom most át Önnek a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést."

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2007 Magyar Krónika Rt.