A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

Fejér és Veszprém megye tettekkel lobbizik a kanadai-magyar kulturális egyezményért   

Magyar Krónika
Montreál, július 7.

Ádám Christopher

Az áprilisban Kanadában járt Sólyom László Köztársasági Elnök bíztató ígéretekkel tért vissza Magyarországra: nem kell már sokat várni a kanadai magyaroknak a két ország közötti kulturális csere-egyezmény megszületésére, és reméljük vízum ügyben is előbb-utóbb változás következik be. Fejér és Veszprém megye Közgyűlése, valamint a megyeszékhelyek, Székesfehérvár és Veszprém városa civil szervezetekkel összefogva úgy döntött, tettekkel lobbizik az egyezmény megszületéséért. Ennek érdekében, röviddel később, már ünnepélyes kanadai -magyar találkozókra került sor Fejér és Veszprém megyében.  

A gesztusértékűnek számító közösségépítő tervet a kanadai nagykövet, Robert Hage  is örömmel üdvözölte, ezt hivatalos üzenetben meg is erősítette azon a  Közép-dunántúli találkozón, ahol a nagykövetséget Agnes Pust, a Kanadai nagykövetség  politikai és PR. tanácsosa képviselte.

A 2007. június 2-ai hétvégén, Fejér megye Önkormányzata, valamint Veszprém, Megyei Jogú Város, meghívására Székesfehérváron és Veszprémben megtartották az Ontario tartománybeli kanadaiak és közép-dunántúli magyarok első kulturális találkozóját, amelynek eredményeként többszintű kulturális, turisztikai-és gazdasági együttműködésre kerül sor a két ország közösségei és szervezetei között.               

Fejér megyében, Gombaszöginé Dr. Balogh Ibolya -a megyei közgyűlés elnöke- fogadta és látta vendégül a kanadai magyar szervezetek képviselőit. A kanadaiak csoportját Takács Katalin vezette, több kanadai magyar szervezet képviseletében. A Kanadai-Magyar Oktatási Alapítványt Ádám Christopher montreáli történész képviselte. A díszebédre Székesfehérvár város, Fejér megye közigazgatási és gazdasági vezetői, valamint civil kulturális szervezeteinek képviselői is meghívást kaptak, így találkozhattak és megbeszéléseket folytathattak honfitársaikkal. Székesfehérvár megyei jogú város képviseletében dr. Csapó Csilla alpolgármester, a magyar és kárpátaljai gazdasági kamara képviseletében Radetzky Jenő elnök vett részt a tanácskozáson. A kanadaiak körében a legnagyobb sikert a Fehérvári Huszárok egyesületének kapitánya aratta, aki díszegyenruhában vett részt az ebéden, és az azt követő városnéző sétán. A vendégeket Székesfehérvár belvárosában Balsay István megyei alelnök kísérte.

Este és másnap reggel Veszprém városát csodálhatta meg a kanadaiak csoportja. A veszprémi várban rendezett díszvacsorán Veszprém város Önkormányzata nevében Porga Gyula alpolgármester, valamint Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek köszöntötték a vendégeket. A találkozón Veszprém megye alpolgármestere Talabér Márta alelnökDr. Rédey Ákos professzor, a Pannon Egyetem rektora, valamint veszprémi civil szervezetek vezetői is részt vettek. A kanadai nagykövetséget Agnes Pust tanácsos képviselte.

A találkozót kezdeményező Közösségi Kommunikációért Egyesület Fejér, Veszprém, és torontói képviselői nevében Nagy Judit elnök elmondta, hogy itthon levélben, majd Torontóban személyesen is felkeresték a köztársasági elnököt és a kanadai nagykövetet, hogy beszámoljanak a közösség eddigi munkájáról. Utalt Dr. Sólyom László Köztársasági Elnök Torontóban tett nyilatkozatára (teljes terjedelmében olvasható: www.canadahun.com honlapon), amely szerint Sólyom László "indokoltnak tartja, hogy többet tegyünk otthonról a második és a harmadik generációk magyarságtudatának megőrzéséért. Meggyőződése, hogy  nem lehetnek olyan gazdasági nehézségek, amelyek ne tennék lehetővé, hogy például az unokák magyar nyelvű oktatásához a magyar állam legalább valamilyen mértékű anyagi hozzájárulást ne adjon." Fejér és Veszprém a köztársasági elnök szavára máris tettekkel reagált, programokat indítottunk el, már ma- mondta Nagy Judit elnök. Agnes Pust - a Kanadai Nagykövetség tanácsosa a két ország között létrejövő felsőoktatási programról beszélt részletesebben és üdvözölte a két megye szervezetei által vázolt programokat. 

Az identitás megőrzésére a veszprémiek és a fehérváriak - egyebek mellett - magyar történelmi emlékhelyek látogatását tartalmazó turisztikai programcsomagot dolgoznának ki kanadai magyarok számára, a térség felsőoktatási intézményeinek bevonásával pedig hallgatói, és oktatói csereprogramot szerveznek, nyári egyetemet indítanak, a kanadai magyar nyelv és hagyománykultúra ápolását (pl. néptánc, lovaglás) ismeretátadást segítő csereprogramokkal oktatóanyagokkal (könyv, video, DVD ), a kommunikációt  pedig, média együttműködéssel kívánják segíteni.

Ez év júliusában már a két megye intézményei fogadják is az első ifjúsági csoportot, akik a térség legfontosabb történelmi emlékhelyein érdekes, interaktív programokon, történelmi játékokon vesznek részt. "A jó példa ragadós", ezt bizonyítja, hogy a  Közép-Dunántúli régió harmadik megyéjének, (Komárom-Esztergom) intézményei és civil szervezetei máris jelezték, hogy már az idén nyáron kulturális programokra szóló meghívásokkal kívánnak kapcsolódni a magyarságtudatot ápoló turisztikai tervezethez.

A Közösségi Kommunikációért Egyesület szerint a gyors siker a honiak példaértékű összefogásának és az egyesületi célként megjelölt közösségi kommunikációnak köszönhető. Büszkék arra, hogy a magyarságtudat megőrzését célzó programokat és találkozókat a politika országos és helyi képviselői -pártoktól függetlenül- kiemelt témaként kezelték, így pl. a megyei intézményeken kívül  - Pál Béla régiófejlesztési tanácselnök kérésére - Közép-Dunántúli Régió Turisztikai Bizottsága és Dr. Világosi Gábor országgyűlési képviselő is bekapcsolódnak.

A Közösségi Kommunikációért Egyesület szerint a példaértékű összefogás jó kulturális alapot teremt majd a térségben, a két ország üzletemberei közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztésére.        

A kanadai magyarság nevében megköszönjük a Közösségi Kommunikáció Egyesület vezetőinek, hogy ilyen gazdag programot szerveztek a kanadai vendégek számára és konkrét lépéseket is tettek a szórványságban élő magyarok és a magyarországiak összefogásának érdekében.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2007 Magyar Krónika Rt.