A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke Kanadában

Magyar Krónika
Montreál, május 1.

Sólyom László Ottawában
Ádám Christopher

Aki április 25-én reggel kilépett Ottawában az utcára tudhatta, hogy nagy eseményre készül Kanada nemzeti fővárosa. Több száz magyar zászlóval volt feldíszítve a város minden pontja. Magyar és kanadai zászlók tucatjai lobogtak egymás mellett a városközpontba bevezető úton, a Parlament előtt és végig a Wellington Street-en és a Sussex Drive-on, valamint mindegyik állami épült előtt. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke látogatott el a városba, ahol találkozott Stephen Harper kanadai miniszterelnökkel és Michaelle Jean főkormányzóval.

 Este 7 órakor került sor a díszvacsorára a Rideau Hall-ban, a "Government House"-ként is ismert főkormányzói rezidencián. A vacsora állófogadással kezdődött, melyen többek között jelent volt Noel Kinsella, a kanadai Szenátus elnöke, Peter Milliken, az Alsóház elnöke, Judy Wasylycia-Leis, az NDP parlamenti képviselője Winnipeg North-ból, Vastagh Pál magyar nagykövet és felesége Erzsébet, Robert Hage, Kanada magyarországi nagykövete és Hiller István, magyar oktatásügyi miniszter. A vacsorára a bálterembe került sor, ahol pohárköszöntőt és beszédet tartott Michaelle Jean és Sólyom László. Jean franciául és angolul beszélt a 250 ezer kanadai magyarról, illetve azokról a magyarokról akik leginkább hozzájárultak Kanada fejlődéséhez.

 "Jól eső érzéssel hallgattam, milyen elismerő hangon szólt Michaelle Jean asszony a kanadai magyarság hozzájárulásáról Kanada fejlődéséhez. Látogatásom egyik fő célja, hogy kifejezésre juttassam köszönetünket azért, amit Kanada tett Magyarországért és a magyarságért"-reagált Sólyom László a főkormányzó szavaira.
A magyar elnök hálás köszönetet mondott Kanada kimagasló segítőkészségért, amivel 1956-ban, a nagyszámú magyar menekültek befogadták.

A találkozó során Sólyom elnök egy ezüstfenyőt ültetett el a Rideau Hall kertjében, mely a magasrangú látogatás maradandó emlékeként szolgál.

 
Díszvacsora Torontóban a Magyar Köztársaság elnökével
Dancs Rózsa

Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke hivatalos kanadai látogatásának egyik állomása Toronto, Ontario tartomány fővárosa volt. A reggeli órákban az elnök koszorút helyezett el a Budapest Parkban álló szobornál, ahol találkozott a Torontói Magyar Kultúrközpont elnökével, Vaski Gáborral, alelnökével, Szabó Katalin asszonnyal, 56-os harcosokkal, valamint magyar cserkészekkel. Délben a torontói Empire Club látta vendégül, ahol a kanadai és a magyar kormányzati és diplomáciai személyiségek társaságában együtt ebédelt a kanadai-magyar szervezetek és üzleti élet képviselőivel. A Torontói Magyar Kultúrközpontban rendezett fogadás előtt a köztársasági elnök hivatalos megbeszélést folytatott James Bartlemannal, Ontario alkormányzójával, majd este háromnegyed hatkor megérkezett kíséretével a Magyar Kultúrközpontba. Itt a helybeli média képviselőivel elbeszélgetett a kanadai magyar emigráció és az óhaza viszonyáról, minduntalan hangsúlyozva, hogy a világban szétszóródott magyarságot az egységes nemzet részének tekinti. A Kultúrközpont földszintjén, a Mátyás Pincében pezsgős fogadás közben az elnök üdvözölhette nemcsak a kanadai magyar közösség tagjait, hanem egy több évtizede elveszített rokonát is, majd állami kitüntetést adott át Weiss Arthur hamiltoni üzletembernek. A fogadás ünnepi hangulatát Budai Izabella fuvolaművész és Teresa Zaleski zenéje emelte.                                     

A Kultúrközpont pompásan díszített Árpád-termébe bevonuló hivatalos vendégeket - köztük Magyarország kanadai nagykövetét, Vastagh Pált, Kanada magyarországi/ szlovéniai nagykövetét, Robert Hage-t, Kanada állampolgársági és bevándorlási miniszterét, Diane Finley-t, - a Weber András vezette Weber Quartet zenéje fogadta. A díszvacsorát megelőzően Sólyom László köztársasági elnök itt következő ünnepi beszédét a hallgatóság nagy figyelemmel kísérte, majd felállva tapsolta meg:

"Kedves Barátaim és Honfitársaim! Tisztelt Vendégek!

Őszinte örömöt érzek, hogy a kanadai magyarság képviselői előtt beszélhetek, hiszen olyan kitűnő emberek között vagyok, akikre egyaránt büszke az Önöket befogadó új haza, Kanada és a szülőföld, Magyarország.

Röviden szeretnék beszámolni mostani látogatásom néhány mozzanatáról. Mint tudják, elsődleges célunk a látogatással, hogy köszönetünket fejezzük ki Kanadának, az államnak és polgárainak mindazért, amit 1956-os forradalmunk kapcsán, és a magyar menekültek befogadásáért tett.

Elmondhatom, hogy a magyar küldöttség már eddig is rendkívül szívélyes fogadtatásban részesült. Meggyőződésem, hogy ebben az immár szövetségesi státusú Magyarország rendszerváltozás utáni teljesítményének elismerése mellett szerepet játszott a kanadai magyarság jelentős presztízse is. Ezt mindenképpen szeretném megköszönni Önöknek és Önökön keresztül az egész kanadai magyar közösségnek!

Több alkalommal találkozom majd Michaelle Jean főkormányzó asszonnyal, és várakozással nézek találkozásunk elé. Számos érdemi kérdés, gazdasági, kulturális, idegenforgalmi, környezetvédelmi, nemzetközi biztonsági téma kerül majd szóba a Stephen Harper miniszterelnök úrral esedékes megbeszélésen is. Ma hasznos megbeszéléseket folytattam James Bartleman úrral, Ontario alkormányzójával és találkozom majd más tartományok vezetőivel is.

Kapcsolatainknak egyetlen nyitott kérdése van: érzékenyen érint bennünket, hogy egyelőre nem sikerült elérni az egyoldalú kanadai vízumkötelezettség eltörlését, szorgalmazni fogom majd, hogy a vízum-felülvizsgálati folyamatban kiemelten kezeljék a magyar kérést.

Tavaly, az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulója kapcsán Kanada részt vett a megemlékezésekben, és méltatta forradalmunk hozzájárulását a közép- és kelet-európai országokban lezajlott rendszerváltozáshoz. A magyar NATO- es EU-tagság hajszálgyökerei szintén 1956-ig nyúlnak vissza. Elismert tény, hogy a fél évszázaddal ezelőtt befogadott 40 ezer magyar menekült tehetségével és szorgalmával viszonozta Kanada nagylelkűségét, beilleszkedésük után pedig tevékenyen kivették részüket az ország gazdasági és szellemi gyarapításából.

I would like to express my appreciation to the government of that time, led by Prime Minister Louis St. Laurent and Minister for Foreign Affairs Lester B. Pearson for creating the conditions of admitting a considerable number of Hungarian refugees. Our special acknowledgement is addressed to then Minister for immigration John Pickersgill9 since it was largely due to his personal support and assiduous work that Canada became one of the major host countries of Hungarian refugees. Beyond the gesture to help, when making that decision, Canada's leaders must have certainly realized that the Hungarian revolution was not only the cause of Hungary. The demands of the 1956 revolution and the armed fight shook the Soviet block to its foundations.

Ami hazai dolgainkat illeti, úgy gondolom, hogy az elektronikus tájékozódási lehetőségeknek köszönhetően Önök lényegében ismerik az otthoni helyzetet. A magyar gazdaság fenntartható fejlődése érdekében elodázhatatlanná vált az egyensúlyi állapot helyreállítása. A kormányt a külső tényezők is erre ösztönzik. Az Európai Unió mint politikai és gazdasági szervezet egyrészt garanciát jelent, másrészt egyértelmű elvárásaival és kétségkívül nagyvonalú lehetőségeivel arra sarkallja a kormányt, hogy pontos, reális célokat kitűzve tegyen meg mindent az egyensúly megteremtéséért.

Végül szeretnék köszönetet mondani Önöknek, hogy megőrizték magyarságukat! Szintén fontosnak tartom feleleveníteni, hogy a rendszerváltozás előtti évtizedekben a nyugati magyarság, s ezen belül is a kanadai magyarok milyen sokat tettek a Kárpát-medencében élő magyarok támogatásáért. Akkor az anyagi segítség nem az anyaországból érkezett, elsősorban Önök viselték lelkükön a kisebbségi sorba szorult honfitársaink nehéz helyzetét. A kedvező változások ellenére ma is fájdalmasan sok gondjuk és nehézségük van a határon túli magyaroknak. Köztársasági elnökként konferencia-sorozatot indítottam, ahol a határon túli értelmiségiekkel igyekezünk új szempontokat kialakítani a nemzet egésze jövőjének megtervezéséhez. Néhány hét múlva például az autonómia kérdését tárgyaljuk meg. Minden nemzetközi fórumon is képviselem, hogy a magyar nemzet mint kulturális nemzet egységet alkot. Ennek szellemében március 15-én Kolozsvárott mondtam el az egész magyarsághoz szóló ünnepi beszédemet. Szeretném hangsúlyozni, hogy a nyugati magyarságot is a nemzet részének tekintem, és szorgalmazom az együttműködést.

Indokoltnak tartom, hogy többet tegyünk otthonról a második és a harmadik generációk magyarságtudatának megőrzéséért. Meggyőződésem szerint nem lehetnek olyan gazdasági nehézségek, amelyek ne tennék lehetővé, hogy például az unokák magyar nyelvű oktatásához a magyar állam legalább valamilyen mértékű anyagi hozzájárulást ne adjon.

Kedves Barátaim!

Mégegyszer köszönöm meghívásukat, sok sikert, jó egészséget kívánok valamennyiüknek! Kívánom, hogy a Torontói Magyar Ház gyakran teljen meg ilyen szép számban, és még sokáig legyen a kanadai magyarság kedvelt találkozási helye!"

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2007 Magyar Krónika Rt.