A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
1956-os EMLÉK KIADVÁNY
Magyar Krónika
Montreál, június 5.
Papp Lászlő

Az 56-os forradalom ötvenedik évfordulójának megemlékezésére készülnek az amerikai magyarok Los Angelestől Bostonig és Chicagotól Miamiig. A legnagyobb ünneplés New Yorkban lesz, ahol a Szent Patrick székesegyház miséje után a Carnegie Hall nagytermében Pataki kormányzó nyitja majd meg  az ünnepi műsort.

Az ünnepségeken a forradalom egykori résztvevői mellett ott lesz az amerikai magyarság minden rétege, azok is, akik 1956 előtt vagy után hagyták el Magyarországot, és a második és harmadik generáció tagjai is. De nem csak a magyarok ünnepelik majd a huszadik század egyik legnagyobb és sorsdöntőbb eseményének emlékét, hanem az amerikaiak is, akiknek a forradalomról csak futólagos értesülései vannak. Például az én, Connecticut államban lévő városom, New Canaan, ahol a húszezer lakosból csak tíz a magyar, szintén megünnepeli majd az első szabadságharcos menekültek érkezését és azok hozzájárulását a város fejlődéséhez.

 A Connecticuti Magyar Kulturális Egyesület, (HCSC) ismertetést adott ki angol nyelven, amelyet önköltségi áron bocsát minden egyesület rendelkezésére, hogy rendezvényeiken azt terjeszthessék, valamint könyvtárak és iskolák számára elérhetővé tegyék. A nyolc oldalas kiadvány leírja a forradalom előzményeit, annak fontosabb  eseményeit, és hatását Nyugat és Kelet Európára egyaránt.

A címlapon a Nemzeti Dalt szavaló diákok és közönség látható a Bem szobornál, ahol a lengyel tüntetésekkel szolidaritást vállaló tüntetők összegyűltek. Ott visszaemlékeztek az 1848-as forradalomra is, amikor a cári Oroszország hadai ellen küzdött Magyarország. Mint akkor, a 19-ik században, 1956-ban is, "Szétszórt hajával, véres homlokával, állt a viharban maga, a magyar" - idézi a szöveg Petőfit a kiadvány szerzőjének, Téglás Csabának a fordításában.  Ugyancsak ő tolmácsolja a "Bocsássatok meg gyerekek" című verset angolul. A vers röviddel a forradalom után jelent meg, írója ismeretlen. Néhány szakasz a versből:

Ó hányszor mondjuk kézlegyintve:
"Ezek a ami gyerekek !"
Elfajzott korcsok, silányságok,
Üresek, léhák, jampecek.....

De aztán csodák jöttek,
Soha nem látott hős napok,
Mit mi megtenni sohse mertünk,
A jampec fegyvert ragadott !

Vagy, ha nem jutott, puszta kézzel
Rohamozott meg tankokat,
És hittel, vérrel égre írta:
"Zsarnok ! Az én hazám szabad !"

Téglás Csaba, a Texas A&M Egyetem kiadásában megjelent BUDAPEST EXIT könyv szerzője írta a kiadvány szövegét. Makay Árpád tervezte a nyomtatványt amelyet Szalay Lajos rajzai, valamint az MTI és Papp László helyszínen készült fénykép felvételei illusztrálnak.

A kiadvány vagy annak CD változata kapható önköltségi áron.
P.O.Box 2026, Chesire, CT 06410  www.hcsc.us

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2006 Magyar Krónika Rt.