A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
Ünnepélyes megnyitás a Parlamentben
Magyar Krónika
Montreál, május 8.
Mailáth Mária

2006-ban a magyarok és velük együtt az őket befogadó országok polgárai, a világ minden részén a forradalom 50. évfordulójára emlékeznek. Kanadában is számos rendezvényre, előadásra, filmbemutatóra folynak az előkészületek. Kanada, a 38,000 bevándorló befogadásával kötelezte magát arra, hogy az újonnan érkezetteknek otthont és gyermekeiknek jövőt adjon. Ezért köszönetünket fejezzük ki és  azóta is igyekszünk kultúránk továbbvitelével gyarapítani, gazdagítani  az országot, ugyanakkor megőrizve magyar gyökereinket.

Ez az év jó alkalmat nyújt arra, hogy ilyenirányú törekvésünket többféle formában is kifejezhessük és azokra a figyelmet felhívjuk, ugyanakkor kihasználva az alkalmat arra, hogy olyan szervezetet alapítsunk, amellyel folyamatosan emlékezhetünk a magyar hagyományokra, azokat taníthassuk és   kanadai életünkbe beolvaszthassuk.

Erre a feladatra alakult a Canada-Hungary Educational Foundation, amely ebben az évben azt a  feladatot látja el, hogy az ország különböző részén rendezendő eseményeket összefogja, a jövőben pedig a gondolatot tovább folytatva, a megteremtett kapcsolatot ápolja tudományos, kulturális és gazdasági vonalon Kanada és Magyarország között.

A magyar emigránsok befogadását méltató kanadai megemlékezések megnyitó rendezvényeként az ottawai magyar nagykövetség a Canada-Hungary Educational Foundation alapítvánnyal közös szervezésben ünnepélyes fogadást tartott szerdán, április 26-án, a Parlament Hill központi épületében.

A fogadáson több mint 150 meghívott résztvevő előtt beszédet mondott Peter Milliken az alsóház és Noël A. Kinsella, a szenátus elnöke, melyekben személyes élményeikre is emlékeztek a magyarok érkezése idején 56-57-ben. Megemlékezett Robert Hage budapesti kanadai nagykövet, aki külön erre az alkalomra érkezett  Ottawaba.  Hazája köszönetét tolmácsolta Dr. Tomaj Dénes ottawai magyar nagykövet, azért a nagylelkűségért amivel Kanada befogadta  a magyar menekülteket és kiemelte az 56-os forradalom történelmi fontosságát és annak széleskörű jelentőségét.

Az ünnepségen számos képviselő és szenátor vett részt, köztük a Magyar-Kanadai Baráti Társaság tagjai, valamint neves kulturális és közéleti személyiségek, illetve a helyi magyarság képviselői.

Judy Young, a Canada-Hungary Educational Foundation elnöke az ünnepségen jelentette be hivatalosan az alapítvány megalakulását és beszámolt idei terveikről
A megemlékezést Dr. Csepregi Gábor vezette, a Dominican University igazgatója és  a Canada-Hungary Educational Foundation helyettes elnöke.

Jelen voltak: Peter Herrndorf (National  Centre igazgatója); Tina Legari,( a NAC "Hungarian 50th anniversary" program vezetője); különböző kulturális, és tudományos intézmények vezetői, mint  Gerry és János Csaba,  National Arts Centre Orchestra alapítói. Victor Rabinovich, Canadian Museum of Civilization igazgatója, Marie Claire Morin a National Gallery Foundation igazgatója, Curtis Barlow a Governor General titkára és helyettes titkárok Daniel Jean and Janet Siddal, Marta Moszczenska, igazgató a Foreign Affairs-nel ő volt régebben kanadai nagykövet Magyarországon és a legutóbbi kanadai nagykövet Susan Cartwrith, aki most a Treasury Board, elnöke.

Ugyancsak jelen volt az ottawai egyetem számos professzora,  Pierre Anctil, a Canadian Studies Institute vezetője és az októberi internacionális konferencia bizottságának egyik tagja,  Ádam Christopher, es Leslie Laczko,  Prof Stolarik es Agatha Schwartz délvidéki magyar születésű  professzor. A St Paul University Novalis kiadójának vezetője, és Kevin Burns.
A parlamenti tagok közül  a magyar származású Telegdi, Wappell, Siksay, azonkívül Mr Mauril Belanger, és felesége Catherine Belanger kuratóriumi tag,  több szenátor: Art Eggleton, Lucie Pepin, Daniel Hays, Raynell Andreychuck.
Nem utolsó sorban említeni kell  két parliamentary titkárt, a Minister of Foreign Affairs: Mr Deepak Obhrai és Mr Peter Van Loan. Az olasz es osztrák követségről az első helyettesek.

A meghívottak között  voltak az ottawai Magyar Ház elnöke, Panek Ödön és Ivi; Kováts Tibor és felesége, Németh Nándor, a Nádasdy Alapítvány tagjai: Tarczay Katalin és  Megyery Magdi. néhány magyar fiatal: Alaxandra Jozsa, Joseph Imre és  nagyapja, Joseph Imre,  aki 56-os harcos volt, az ottawai magyar TV vezetői Wass Magda és Gusztáv, és Montralból a Magyar Krónika képviselői.

Tervek szerint az év további részében számos rendezvénnyel állítanak emléket a magyar Forradalomnak,  minden alkalommal azzal a céllal,  hogy bemutassák a magyarok jelenlétét Kanadában és a két ország szoros kapcsolatát.

A Foundation  továbbiakban programjára tűzte a diákok közötti csere akció megteremtését tanulmányi segélyekkel Kanada és Magyarország között. Ehhez való anyagi háttér megteremtéséhez különféle rendezvények és tudományos előadások szervezését.

 A rendezvények idejét és helyét folyamatosan jelentjük majd.

 The Canada-Hungary Educational Foundation -ról további információt kaphat.
Web: www.canadahungary.org

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2006 Magyar Krónika Rt.