A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
A szeretet  mindent legyőz
Magyar Krónika
Montreál, november 21
.
Bencsics Klára

Az elmúlt napokban nagy élményben volt részünk. Montreálba is ellátogatott Böjte Csaba ferences testvér, a Dévai Ferences Alapítvány elnöke, amerikai körútja alkalmából és lehetőségünk volt személyesen meghallgatni., megismerni őt. A montreali előadáson először a "Csillagösvényen" című filmet láthattuk, amely arról szólt hogyan alakult át a dévai romos kolostor szép, modern kollégiummá, iskolává. Majd Csaba testvér egyszerű és tanulságos előadását hallgattuk meg. A közönség megismerhette a szerzetes fáradhatatlan, csodálatos munkájának eredményét.

Valóban igaz, hogy csodával határos, ami tizenegy-néhány év alatt Erdélyben történt.
A csoda 1992-ben kezdődött Déván, ahol kiégett, ablaktalan panelházakban gyermekek tengették életüket és ahol néhány év alatt kis édenkert született. Akkoriban történt, hogy a dévai utcákon éhesen és piszkosan kóborló árva gyerekek kéregetésére valaki öleléssel válaszolt. Böjte Csaba ferences szerzetes az árva gyerekekkel az elhagyott, romos kolostorban lépésről, lépésre új otthont teremtett számukra. Ahogy nőtt a gyermekek száma, úgy terjedt a kis közösség is. A szomszédos panelházak is nevelő-családok otthona lett és a kolostorból iskola. Ma már a kolostor, kívül-belül felújítva, több mint háromszáz gyerek otthona, iskolája.

A Magyarok Nagyasszonya Gyermekotthon és Kollégium 1993 óta működik a dévai ferences kolostorban, Böjte Csaba ferences OFM irányításával. Az intézmény  jogi hátterét  a Szent Ferenc  Alapítvány biztosítja. Az Alapítvány 1992-ben létesült az erdélyi ferences rend által fenntartott gyermekvédelmi intézmények, iskolák, óvodák támogatására. Célja a gyermekek érdekeinek képviselete, szellemi fejlődésük elősegítése, szociális védelme. Az alapítvány segíteni akarja a hátrányos helyzetű gyermekeket ellátásában, iskoláztatásban, pályaválasztásban , szakmai kiképzésben.

Böjte Csaba szavaival: "Nem titkolt célom, hogy biztassam a felnövekvő generációkat szeretetre, szolidaritásra arra, hogy Istenre figyelő lélekkel hozzák létre Erdély minden vidékén az önálló keresztény értékekre épülő anyanyelvű gyermekvédelmi és nevelő központjait. Az iskolák, a bentlakások, kollégiumok mint nagy hajók fogják össze vándorló népünket és adják tovább lelki, szellemi értékeinket"

Böjte Csabára elmondhatjuk ama idézetet " Cselekedeteiről ismeritek meg őket"  (Máté 7,16)
Jellemző rá amit védenceiről mond, akik talán a dévai ferences otthonban találkoztak először folyó vízzel, fésűvel, iskolával, jó szóval, Istennel.
"Ha Budapesten találnának valahol egy elhagyott Rebrandt festményt, akkor Budapest legjobb képzőművészei mennének, csodálnák és próbálnák bármennyire piszkos is, vagy összeszakadt ez a kép, renoválni, restaurálni, szépíteni, előhozni az eredeti színeket, formákat. Na, én ugyanúgy hiszem, hogy a világ legnagyobb művésze, a JóIsten teremtette az embert, a kis gyermeket, az utcagyereket is. Kollégáimmal együtt azt szeretném, hogy azokból a gyerekekből az Isten által beléteremtett szépet, jót, kihozzuk..."

A romos kolostor helyrehozatalán kívül, amit szobánként hoztak rendbe, rövid időn belül, sok, sok sikeres létesítmény követett.  Ma már az itt élő gyerekek középiskolai végzettséget is szereztek, sőt némelyik Kolozsváron egyetemre jár. A gyerekotthonok száma is megnövekedett. Ismét Böjte Csaba testvért idézem, a Magyar Rádióban tett kijelentését , 2005 márciusa 30-án.:
"... Alapítványunk, hála Istennek, magánadományokból több mint 150 millió Ft.-ot költött el az elmúlt év során. Istennek hála, azt mondhatom, nagyon sok jó ember van. Ebből a pénzből, nemcsak fenntartottuk meglévő intézményeinket, hanem több, más intézményt is sikerült alapítani. Déván, Szászvároson, Szalontán, Toroczkón, Zsombolyán, Gyergyószárhegyen és Kolozsváron is van működő házunk.

A teljes napi gyermekvédelemmel foglalkozó központok mellett hat olyan központot is indítottunk, ahol csak nappali gyermekvédelem folyik, estére, éjszakára hazamennek a gyerekek. Sajnos nincs annyi lehetőségünk, hogy mindenkit befogadjunk. A moldvai Csángó Szövetség vezetősége felkeresett és megkértek, hogy  segítsünk egy iskola alapításában, így az ő kérésükre Rekecseny községben vettünk 15 ezer hektár földet és elkezdtünk álmodozni, és azt szeretnénk, hogy május 15-én letegyük az alapkövet. Több mint 1200 olyan gyerek van, aki Erdélyben különféle magyar iskolákba önként eljött és anyanyelvén  tanult.."
Majd  részlet Csaba testvér 2004 évzáró leveléből.: "Petrozsénben, a 2003-ban elkezdett építkezés nagyon szépen halad. A moldvai Csíkfalván bérelt házunkban ugyancsak pezseg az élet, Fogaras városában is van alkalmazottunk, aki az ottani gyermekeket próbálja összeszedni, és nevelni. Nyáradszeredában is van egy kedves asszony ki segítségünket kérte, és így ott is naponta tanulnak közösen gyermekek Isten dicsőségére. A Szent Ferenc Alapítvány szárnyai alatt így több mind 500 gyermek kapott és kap jó magyar szót, ételt, tanszert, azt amire szükségük van.

Munkánk végzésében nagyon sokan segítettek, segítenek. Hálás szeretettel köszönöm az Élő Isten nevében mindazt, mit gyermekeinknek adtak, adtatok."
Eddig tart Böjte Csaba testvér munkájának összefoglalása.
Biztosak lehetünk abban, hogy szeretettel fűtött munkája nem ér itt véget !
Múlt heti találkozáskor, hallgatva  elbeszélését a "csodáról" továbbra is megerősödött bennünk az, hogy a szeretetteljes cselekedet, ha hittel gyakorolják, csodákra képes !

Csaba testvér szeretet "üzenete" mély nyomott hagyott a hallgatóságban, többen így nyilatkoztak róla: szent ember! Ő, aki Jézus szavait követve, a szegény, elhagyott magyar gyermekek megmentésére áldozza életét, olyan láncolatot indított el Erdélyben, ami a jövőben csodálatos lehetőséget biztosit. A gyermekek megmentésével  továbbítja és biztosítja a keresztényi, magyar társadalom megmaradását.!

Böjte Csabát választotta meg az otthoni újság, a Magyar Hírlap, 2004-ben az  ÉV Emberének!
A MVSZ USA amerikai útra hívta meg ez év október végén. Hat városban volt: Cleveland, Detroit, Chicago, Sarasota - Florida, Los Angeles, New York, mindenhol magyar klubok, egyházak fogadták, végül Kanadában:Toronto, Ottawa és Montreal ahonnan haza indult.
Természetesen a gyermekgondozó helyek támogatására fáradhatatlanul gyűjtötte a pénzt, hiszen nagyszerű terveihez, meglévő létesítményeihez sok pénzre van szüksége.

Böjte Csaba példamutató élete és munkássága mindannyiunk példaképe lehet, hiszen megtestesíti Erdélyben azt a bibliai idézetet: "Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért" (János 15,  13)

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2005 Magyar Krónika Rt.